Najbardziej znani sponsorzy sportu. Badanie ARC Rynek i Opinia
  • 0
  • 6
4.02.2020

Najbardziej znani sponsorzy sportu. Badanie ARC Rynek i Opinia

Ze sponsoringiem sportu Polacy najczęściej kojarzą firmy: PKN Orlen, Adidas oraz Nike. Przyglądając się najpopularniejszym dyscyplinom sportowym, można dostrzec jednak marki, które są bardziej kojarzone z poszczególnymi dyscyplinami ze względu na wieloletnie zaangażowanie. Takim przykładem jest choćby Plus. Ten na poziomie ogólnym jako sponsor sportu kojarzony jest spontanicznie przez 9% osób, a już jako sponsor siatkówki przez 37% badanych. Takie wyniki przynosi raport „Sponsoring monitor” ARC Rynek i Opinia.

Zaangażowanie w działalność sponsoringową to bardzo ważny element budowania wizerunku firmy. Niemal 2/3 Polaków uważa, że sponsorzy sportu pozytywnie wpływają na rozwój tych aktywności w Polsce. Blisko połowa badanych (48%) twierdzi, że korzystniej ocenia firmy zaangażowane w sponsoring.

Które firmy są w największym stopniu kojarzone ze sponsoringiem sportu?
Najbardziej znani sponsorzy sportu. Badanie ARC Rynek i Opinia
Źródło: „Sponsoring monitor 2019”, ARC Rynek i Opinia, styczeń 2020 r.

Warto przyjrzeć się kwestii rozpoznawalności sponsorów w ramach poszczególnych dyscyplin. Są takie dyscypliny, jak np. siatkówka, która jest niemal zdominowana przez jednego sponsora. Są i takie, jak skoki narciarskie, gdzie wszyscy czołowi sponsorzy są niemal w takim samym stopniu kojarzeni z dyscypliną.

Znajomość spontaniczna sponsorów w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych:

Najbardziej znani sponsorzy sportu. Badanie ARC Rynek i Opinia
Źródło: „Sponsoring monitor 2019”, ARC Rynek i Opinia, styczeń 2020 r.

Najbardziej znani sponsorzy sportu. Badanie ARC Rynek i Opinia
Źródło: „Sponsoring monitor 2019”, ARC Rynek i Opinia, styczeń 2020 r.

Najbardziej znani sponsorzy sportu. Badanie ARC Rynek i Opinia
Źródło: „Sponsoring monitor 2019”, ARC Rynek i Opinia, styczeń 2020 r.

Najbardziej znani sponsorzy sportu. Badanie ARC Rynek i Opinia
Źródło: „Sponsoring monitor 2019”, ARC Rynek i Opinia, styczeń 2020 r.

Najbardziej znani sponsorzy sportu. Badanie ARC Rynek i Opinia
Źródło: „Sponsoring monitor 2019”, ARC Rynek i Opinia, styczeń 2020 r.

Sponsoring sportu jest dużo bardziej zauważalny niż sponsoring kultury czy zaangażowanie w działalność społeczną. W przypadku sportu publiczność przywykła już do sponsorów. Jest większa akceptacja na pojawiające się choćby na ubraniach czy sprzęcie sportowców logotypy.

Kultura i działalność społeczna jest w mniejszym stopniu kojarzona z dużymi nakładami finansowymi, a więc ekspozycja sponsorów też jest subtelniejsza. Z drugiej strony z naszego badania wynika, że zdecydowanie najlepiej oceniane są firmy angażujące się właśnie w działalności społeczną czy ekologiczną. Jest to również charakterystyczne dla młodszego pokolenia, które na te tematy wydaje się bardziej wyczulone – mówi dr Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia.

Warto podkreślić, że sponsoring coraz częściej traktowany jest przez firmy jako część należąca do szeregu działań związanych z odpowiedzialnym biznesem. Rola sponsoringu przez ostatnie kilkanaście lat się zmieniła.

Wcześniej zwracano uwagę w dużej mierze na wartość sprzedażową i marketingową sponsoringu. Teraz znacznie częściej na wymiar społeczny. Cieszy fakt, że sponsoring bezsprzecznie jest oceniany pozytywnie przez odbiorców, którzy zdają sobie sprawę z tego, że bez sponsorów i sport, i kultura, i wiele innych obszarów nie mogłoby się rozwijać – dodaje.

O badaniu
„Sponsoring monitor” to kompleksowe badanie sponsoringu w sporcie i kulturze w Polsce. Realizowane jest przez ARC Rynek i Opinia od kilkunastu lat. Pozwala na obserwowanie trendów w powyższych obszarach.

W 2019 r. zastosowano miks metod ilościowych: wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) z wykorzystaniem ogólnopolskiego panelu ARC Rynek i Opinia – ePanel.pl. Zrealizowanych zostało 1507 wywiadów CATI oraz 3671 wywiadów CAWI.

Struktura próby w obu badaniach odzwierciedla strukturę populacji Polski według płci, wieku, województwa, wielkości miejscowości zamieszkania oraz wykształcenia.

4 lutego 2020

3 lutego 2020

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
3.02.2020

Przy piwie czy wódce, w domu czy na stadionie – jak kibicują Polacy? Wyniki badania

Z raportu „Świat kibica” przygotowanego przez agencję badawczą IQS i Grupę S/F wynika, że Polacy są narodem kibiców. Czterech na pięciu z nas ogląda jakieś zawody sportowe co najmniej raz na kilka miesięcy, ponad połowa co najmniej raz na tydzień, a 1/3 nawet kilka razy w tygodniu. Najchętniej kibicujemy w towarzystwie i przed telewizorem, w którym króluje piłka nożna i skoki narciarskie.