Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych złożyła skargę na reklamę piwa Browaru Brokreacja
  • 0
  • 2
18.02.2021 Aktualizacja:

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych złożyła skargę na reklamę piwa Browaru Brokreacja

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych na reklamę piwa The Nurse Browaru Brokreacja. Zespół orzekający uznał, że reklama narusza Kodeks etyki reklamy.

Reklama internetowa i etykieta piwa przedstawiają skąpo ubraną kobietę, która przez wzgląd na charakterystyczne atrybuty stroju i nazwę produktu w sposób oczywisty odnosi się do zawodu pielęgniarki. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w skardze podkreśla, że zawód pielęgniarki jest zawodem zaufania społecznego, którego misją jest niesienie pomocy i opieka nad osobami chorymi oraz wsparcie zdrowych.

Zawód wykonywany jest zgodnie z zapisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Również prawo do noszenia czepka oraz innych symboli zawodowych zostało w Polsce prawnie zagwarantowane. Ustawa o pielęgniarstwie pozwalała na wyłączne używanie tytułu pielęgniarki przez osoby, które uzyskały prawo praktyki pielęgniarskiej. Z kolei prawo do noszenia czepka jako oznaki zawodu uregulowane zostało przez Ministerstwo Zdrowia.

W świetle powyższych informacji oraz pozycji społecznej pielęgniarek jako zawodu medycznego o wysokim prestiżu i zaufaniu w polskim społeczeństwie wykorzystanie symbolu zawodu pielęgniarki w reklamie produktu alkoholowego budzi nie tylko niesmak, ale przede wszystkim sprzeciw wobec takich praktyk – uważa NIPiP.

Według skarżącego połączenie zawodu medycznego z promocją alkoholu budzi zdumienie. Wystarczy wziąć pod uwagę fakt, że uzależnienie od alkoholu jest przyczyną wielu chorób i samo w sobie jest chorobą.

Co więcej, etykieta ta, reklamując produkt, w sposób przedmiotowy powiela, a tym samym umacnia krzywdzący stereotyp pielęgniarki jako osoby definiowanej poprzez atrakcyjność seksualną, a nie fachowość i rzetelność wykonywanego zawodu zaufania publicznego. Negatywny, krzywdzący, naruszający prawa pielęgniarek dla poszanowania godności osobistej charakter tego przekazu dodatkowo wzmacnia nazwa producenta – Browar Brokreacja. Ta w sposób jednoznaczny stanowi grę znaczeniową z wyrażenia „prokreacja”, godząc w godność każdej osoby wykonującej zawód pielęgniarki – argumentuje NIPiP.

Omawiany sposób promocji produktu jest w znacznym stopniu nieetyczny. Narusza dobre imię pielęgniarek i prawo do poszanowania godności osobistej. Szczególnie krzywdzący jest dla środowiska pielęgniarskiego w obecnym czasie, w którym to pielęgniarki toczą na co dzień nierówną walkę z epidemią – podkreślono.

Wizerunek pielęgniarki na etykiecie piwa jest obraźliwy, uwłaczający godności zawodowej pielęgniarek, o podtekście dyskryminującym i obniżający autorytet i pozycję społeczną pielęgniarki. Działania marketingowe producenta w naszej ocenie stanowią naruszenie prawa i są poniżające dla całego środowiska pielęgniarskiego – kontynuuje NIPiP.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu. Złożył pisemną odpowiedź na skargę, w której stwierdza, że na sprawę należy spojrzeć w szerszej perspektywie. Browar podkreśla, że w ciągu swojej 6-letniej działalności wypuścił ponad 150 różnych piw, spośród których spora część dotyczyła profesji i zawodów. Piwo The Nurse jest jedną z nich. Spora część tych piw miała charakter humorystyczny.

Wybierając taką ścieżkę identyfikacyjną, nie obrażamy nikogo, ale korzystamy z przysługującego nam prawa do swobody twórczej, prawa do satyry czy karykatury. Bardzo dbamy o to, by żadna część naszej pracy nie uraziła nikogo personalnie ani nie naruszała obowiązującego prawa czy norm obyczajowych – podkreśla skarżony.

Reakcję Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbieramy jako głębokie niezrozumienie przesłania naszej linii komunikacyjnej i opaczne zrozumienie jego intencji. Podejrzewamy, że NIPiP może nie znać szerszej gamy naszych produktów i rozpatrywać etykietę The Nurse w oderwaniu od reszty i na podstawie subiektywnej interpretacji. Mamy podstawy przypuszczać również, że osoby, które podjęły decyzję o zgłoszeniu skargi, nie są w naszej grupie docelowej. Mogą nie znać naszej branży i czasem nie rozumieć sensu przekazu marketingowego, projektując w jego miejsce swoje obawy czy uprzedzenia – argumentuje.

Browar przekonuje, że jego etykieta, polityka i intencja nie mają na celu obrażać szanownego zawodu pielęgniarek lub położnych. Odnosi się natomiast właśnie do stereotypów funkcjonujących w popkulturze.

Jesteśmy zaskoczeni, że ktokolwiek mógł tak zinterpretować naszą grafikę i cieszymy się, że jest to przypadek odosobniony. Żaden inny człowiek ani grupa zawodowa nie miała nigdy zastrzeżeń do którejkolwiek z naszych ponad 150 etykiet, które przygotowaliśmy i wypuściliśmy na rynek w takiej samej intencji i podobnej formule.

Dostrzegamy wręcz odwrotną tendencję – nasze piwo The Teacher jest ponadnormatywnie często kupowane właśnie przez nauczycieli obojga płci, których cieszy i bawi nawiązanie do ich (równie ważnej i szanowanej) profesji. Wniosek Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbieramy więc jako objaw przemęczenia obiektywnie trudną sytuacją, w jakiej znajduje się obecnie cała Służba Zdrowia  – tłumaczy firma.

Producent piwa stwierdza, że skargę uznaje za nieporozumienie oparte bardziej na emocjach niż racjonalnych pobudkach.

Jakiekolwiek postępowanie w tej sprawie czy nasz w nim udział jest więc z założenia bezzasadny. Równocześnie liczę na to, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zdobędzie się na spojrzenie na ten temat z dystansu – konkluduje Browar Brokreacja.

Jednocześnie spółka podkreśla, że działa w branży piwa rzemieślniczego, czyli tzw. Piwnej Rewolucji. Istotą Piwnej Rewolucji w Polsce jest „odkrywanie i popularyzacja dotąd nieznanych styli piwnych wśród polskiego konsumenta i promowania kultury degustowania piwa zamiast upijania się nim”. Sednem misji Brokreacji jest więc „dążenie do przedstawiania piwa jako napoju degustacyjnego, który pije się z umiarem i dla smaku, zamiast upijać się nim – co jest domeną browarów koncernowych”.

Klient, którego interesuje przede wszystkim aspekt alkoholowy, nie wybierze naszych produktów, gdyż są wielokrotnie droższe od piw koncernowych, o tej samej zawartości alkoholu. Nieprawdą jest więc, że nasza działalność produkcyjna przyczynia się do rozpowszechniania problemu alkoholowego w Polsce. Jest dokładnie na odwrót – podkreśla.

Zespół orzekający podzielił zarzuty skarżącego i dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu etyki reklamy. Uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i narusza dobre obyczaje.

Komisja dopatrzyła się w niej dyskryminacji kobiet wykonujących zawód pielęgniarki, który jest zawodem zaufania publicznego. Zespół uznał, że reklama piwa wykorzystuje wizerunek pielęgniarki w sposób, który można uznać za obraźliwe lub uwłaczające traktowanie.

Zespół orzekający zwrócił uwagę, że właściwy wizerunek zawodu stanowi o jego prestiżu i pozycji. Dotyczy to różnych zawodów, a w przypadku pielęgniarek – prestiżu i pozycji wśród zawodów medycznych. W przypadku pielęgniarek wrażenia bardzo często oparte są na stereotypach i na wizerunku, masowo obecnych i kreowanych w mediach. Jest to niesprawiedliwe i krzywdzące.

Krzywdzące stereotypy pielęgniarek (także pokojówek i stewardes) jako obiektów seksualnych prowadzą do pomijania prawdziwego znaczenia roli pielęgniarek w opiece medycznej. To generuje brak szacunku do tego zawodu. Nieznajomość i brak szacunku dla pracy pielęgniarek utrudnia im wykonywanie pracy zawodowej. Co więcej, może zagrażać ich bezpieczeństwu i życiu (np. molestowanie seksualne przez pacjentów).

Zespół orzekający wskazał też, że nie ma żadnych podstaw do akceptacji poglądu, że każda satyra wyłącza bezprawność działania satyryka.

[Aktualizacja]
W odpowiedzi na opublikowaną przez nas wiadomość Browar Brokreacja przesłał oświadczenie. Przytaczamy je poniżej:

Szanowni Państwo,
Nie ukrywamy, że zaskoczyła nas skala darmowej promocji, jaką wyświadczyła nam Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, jak i Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy. Z tego miejsca, tak jak uczyniliśmy to na naszym profilu w portalu Facebook, chcielibyśmy raz jeszcze za to podziękować. Chcemy za to podziękować też Państwu, którzy    opublikowali treść komunikatu. Sądzimy jednak, że warto byłoby zapytać nas o zdanie przed taką publikacją. Jesteśmy rozczarowani brakiem podstawowego zaangażowania z Państwa strony, tym niemniej nadrabiamy to drobne niedopatrzenie. A przy okazji chcemy pokazać, jak udało nam się to niedopatrzenie zamienić w coś pozytywnego.

Kilkanaście dni temu trafiło do nas pismo od Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, które poinformowało nas, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych złożyła na nas skargę, z uwagi na używanie etykiety na piwie The Nurse, które – w jej mniemaniu – godzi w dobre imię zawodu Pielęgniarek. Odpowiedzieliśmy na to pismo – mieli Państwo okazję tę odpowiedź przeczytać – wyjaśniając, że ktoś tu ewidentnie wyolbrzymia fakty i że naszym celem nigdy nie było oczernianie czy wyśmiewanie jakiegokolwiek zawodu.

Etykieta The Nurse wpisuje się w konwencję głównej serii naszych piw, a po mnóstwie reakcji ze strony Pielęgniarek i Położnych wiemy, że zarówno etykieta, jak i piwo kryjące się w butelce podobają im się i smakują. Wystarczy zresztą przeczytać komentarze pod naszym postem, pod postem na profilu Siostra Bożenna (kierowanego do pielęgniarek), a nawet pod postem NIPiP. Pomijamy fakt, że komentarze pod ich postem są zapewne ukrywane lub usuwane, o czym świadczy duża liczba komentarzy podawana przez portal Facebook, a znikoma pod samym postem.

Musimy uplastycznić Państwu i Czytelnikom kilka faktów.

Zacznijmy od tego, że NIPiP niczego nie wygrał. Izba złożyła skargę do Stowarzyszenia, które równie dobrze jutro my, jak i Państwo mogą założyć, ustanowić jego regulamin i ogłosić, że będą Państwo opiniować na podstawie tegoż regulaminu.

Stowarzyszenie zaopiniowało więc, wysyłając do nas dokument przygotowany wręcz komicznie, w trybie zmian, z naniesionymi komentarzami, który urąga jakiejkolwiek powadze. Nawet Stowarzyszenia, które zajmuje się opiniowaniem na podstawie swojego wewnętrznego regulaminu.

Stowarzyszenie poinformowało nas również, że od ich opinii możemy odwołać się w ciągu dwóch tygodni. Jednocześnie treść jego opinii trafiła od razu do mediów, co przeczy jakimkolwiek procedurom związanym z odwoływaniem się. Od czego mamy się tu odwoływać, skoro szum medialny i negatywny przekaz względem naszej marki już został rozsiany w sieci? Fakt, że treści te zostały wyśmiane przez Czytelników, a także Pielęgniarki i Położne niczego tu nie zmienia. Taka procedura pokazuje, że działania Stowarzyszenia są niepoważne.

Po drugie: opinia, z którą kompletnie się nie zgadzamy, nie ma żadnego znaczenia i żadnej mocy prawnej. Jest jedynie medialną wydmuszką, która ma pokazać NIPiP jako instytucję bohatersko broniącą dobrego imienia Pielęgniarek i Położnych, w ich mniemaniu pogwałconego. Raz wtóry podkreślimy – Pielęgniarki i Położne nie skarżą się na utratę dobrego imienia poprzez etykietę naszego piwa, a wręcz przeciwnie: stają po naszej stronie, co można przeczytać w linkowanych postach i komentarzach. Opinia Stowarzyszenia nie dość więc, że jest prawnie nieistotna, to jeszcze kompromituje samo Stowarzyszenie i NIPiP.

Po trzecie: nasza akcja, polegająca na przeznaczeniu 50 groszy ze sprzedaży każdej butelki piwa The Nurse na cele związane z ochroną zdrowia, to nie żaden wymiar kary, tylko nasza dobrowolna decyzja, która chce ten paszkwil przekuć w coś dobrego. W tym wypadku: w pomoc finansową osobom zaangażowanym w opiekę zdrowotną w Polsce.

Dodajmy do tego, że piwo The Nurse, Hefeweizen, bawarskie piwo pszeniczne, jest produkowane od 5 lat. Było i jest sprzedawane zarówno w sklepach specjalistycznych poświęconych piwowarstwu rzemieślniczemu, w multitapach (lokalach gastronomicznych serwujących piwo rzemieślnicze), jak i w sieciach handlowych. Przytaczana skarga i opinia jej dotycząca nie mają absolutnie żadnego wpływu na jego produkcję. The Nurse jest i będzie warzone. Rozpoczęcie produkcji kolejnej warki jest zaplanowane na przyszły tydzień.

Jesteśmy wdzięczni za gigantyczne wsparcie okazane przez Pielęgniarki i Położne nam w tym niedorzecznym sporze. Bardzo szanujemy ich pracę, szczególnie mając przedstawicielki tych zawodów w naszych rodzinach, wśród przyjaciół i znajomych.

Mamy nadzieję, że ta sytuacja oraz nasza akcja pozwolą choć trochę pomóc w ich codziennej pracy. Liczymy również, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych postanowi zająć się realnymi problemami swoich podopiecznych, zamiast szukać ich tam, gdzie nie istnieją.

Pozostajemy w głębokim ukłonie,
Brokreacja

  • 2
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zaskarżyła reklamę piwa

strzykawka

2 tygodnie temu

Na etykiecie ewidentnie ku*ewka przebrana za pielęgniarkę. Nie dziwię się skardze. A z odpowiedzi panów piwiarzy rzemieślniczych wieje burakiem, a nie dobrym marketingiem.

Atena

2 tygodnie temu

Na ich stronie jakoś żadne z piw, które dotyczy mężczyzny nie ma seksistowskiej, dwuznacznej, roznegliżowanej etykiety.

Taka jest ich odpowiedź na skargę NIPiP? Serio, panowie i panie z Browaru nie mają zbyt dobrych PR-owców...
Typowe cebule.

Arian

1 tydzień temu

A Krzysztofa Maternę już pozwały czy jeszcze nie?
W końcu on znacznie wcześniej sprofanował świętość czepka i fartucha...

18 lutego 2021