„Na wszelki wypadek” ubezpieczonych jest 44% Polaków. Co trzeci żyje bez oszczędności. Wyniki badania
  • 0
  • 2
5.07.2022

„Na wszelki wypadek” ubezpieczonych jest 44% Polaków. Co trzeci żyje bez oszczędności. Wyniki badania

Zdrowie zaraz obok rodziny znalazło się wśród najważniejszych wartości w życiu Polaków. Mimo to nie każdy jest przygotowany na jego nagłą utratę. Co trzeci z nas ma oszczędności pozwalające w razie nieszczęśliwego zdarzenia przetrwać co najmniej kilka miesięcy. Prawie tyle samo osób żyje bez żadnej poduszki finansowej. 44% Polaków ma ubezpieczenie na zdrowie i życie, a 27% czuje potrzebę jego posiadania, jednak ich na to nie stać – wynika z badania firmy ubezpieczeniowej Wiener.

Dla co drugiego Polaka (46%) najważniejszą wartością w życiu jest rodzina. Na drugim miejscu (37% badanych) znalazło się zdrowie. Dla mniejszości respondentów kluczowe okazały się: bezpieczeństwo finansowe (7%), work-life balance (5%) oraz praca (4%).

Oszczędności i polisa dające komfort – nie dla wszystkich

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener wynika, że sześciu na dziesięciu Polaków jest przygotowanych finansowo na dłuższy czas nieobecności w pracy w wyniku wypadku i choroby. Co trzeci ma oszczędności na kilka miesięcy. 27% jest w stanie się z nich utrzymać maksymalnie dwa miesiące. 31% natomiast nie ma żadnych oszczędności, które pozwoliłyby przetrwać w razie nieszczęśliwego zdarzenia. 10% ma wykupione ubezpieczenie, które chroni w razie takich sytuacji.

Wyniki badania dotyczące kwestii oszczędności nie napawają optymizmem. Najbardziej niepokojący jest dość wysoki odsetek osób, które nie mają poduszki finansowej i żyją z dnia na dzień. W lepszej sytuacji jest 60% Polaków, jednak 27% z nich ma oszczędności na zaledwie dwa miesiące życia bez dochodu. Dla nich ewentualne długofalowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku mogą być szczególnie bolesne.

W najbardziej komfortowej sytuacji jest co dziesiąty Polak, który ma polisę chroniącą w razie takich niespodziewanych zdarzeń. Świadomość zalet posiadania takiego ubezpieczenia z roku na rok rośnie. To dobra wiadomość, bo taki plan B zapewnia psychiczny i finansowy komfort w razie nieprzewidzianych zdarzeń – zauważa Anna Bałuka, ekspert firmy Wiener.

Polacy obawiają się chorób i wysokich kosztów leczenia

Spośród możliwych skutków nieszczęśliwych wypadków siedmiu na dziesięciu Polaków najmocniej obawia się ciężkiej choroby. Na drugim miejscu znalazły się wysokie koszty leczenia lub rehabilitacji, które martwią blisko połowę badanych. 43% osób czuje lęk przed niezdolnością do pracy i utrzymania siebie lub rodziny.

Co z obawą przed byciem niezdolnym do pracy i problemami z utrzymaniem siebie i rodziny? Jest ona znacznie mniej powszechna (20%) wśród osób w wieku co najmniej 55 lat. W grupach 18–24 i 45–54 lata odsetek obaw wynosi odpowiednio 41%  i 63%. Może to być związane z regularnym otrzymywaniem świadczeń emerytalnych. Natomiast 37% badanych najbardziej obawia się śmierci.

Ilu jest ubezpieczonych, a ilu to rozważa?

Spośród badanych 44% osób ma polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Najmniej, bo 30% ubezpieczonych jest w grupie w wieku od 18 do 24 lat. Najwięcej znajduje się w gronie osób po 55. roku życia (50%). Polisy natomiast nie ma 56% osób. Spośród nieubezpieczonych 28% miało taką polisę w przeszłości, ale nie zdecydowało się jej przedłużyć.

Co więcej, ponad połowa (53%) Polaków rozważała wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która zabezpieczyłaby ich finansowo w razie choroby lub wypadku. Z kolei 47% nigdy tej kwestii nie brało pod uwagę.

Przeszkodą niewystarczająca świadomość i finanse

Z naszego badania wynika, że sześciu na dziesięciu Polaków nie czuje obecnie potrzeby dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub choroby. Co trzeci uważa, że wystarcza mu ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ. Z kolei 29% twierdzi, że nigdy się nad tym nie zastanawiało. To pokazuje, jak ważna jest misja ubezpieczycieli polegająca na budowaniu świadomości w kwestii dodatkowej ochrony. Nie każdy Polak zdaje sobie sprawę, że świadczenia w ramach funduszu mogą okazać się niewystarczające lub zbyt przesunięte w czasie.

Dzięki badaniu widzimy, że 40% respondentów czuje potrzebę takiej dodatkowej ochrony. Martwi jednak fakt, że przed wykupieniem polisy część badanych powstrzymują kwestie finansowe. Więcej niż co czwarty badany przyznał, że chciałby mieć takie ubezpieczenie, ale go na to nie stać – tłumaczy Anna Bałuka.

W badaniu firma Wiener zapytała również o to, na jakie elementy polisy Polacy najbardziej zwracają uwagę.

  • Najistotniejszą cechą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla co czwartego badanego jest wypłata świadczenia w wysokości pokrywającej całkowicie koszty utrzymania.
  • Co piąty zwraca uwagę na szeroki zakres wypadkowo-chorobowy, w ramach którego otrzymałby świadczenie, a także na odpowiednią wysokość odszkodowania w razie poważnej choroby lub śmierci.
  • 15% Polaków za najważniejsze uznało pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji.

O badaniu
Badanie przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) w czerwcu 2022 r. Ogólnopolska próba N=1066 osób.

  • 2
Co trzeci Polak żyje bez oszczędności – wyniki badania firmy ubezpieczeniowej

Co trzeci Polak żyje bez oszczędności – wyniki badania firmy ubezpieczeniowej

Co trzeci Polak żyje bez oszczędności – wyniki badania firmy ubezpieczeniowej
 

5 lipca 2022

4 lipca 2022