„Na gwałt” – kampania Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw
  • 2
  • 1
28.02.2024

„Na gwałt” – kampania Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw

22 lutego, w Dzień Praw Ofiar, FPOP rozpoczęła kampanię „Na gwałt”. Chce zwrócić uwagę na fakt, że przestępstwo zgwałcenia jest problemem społecznym. Kampanię otworzyła premiera spotu autorstwa Karoliny Fender Noińskiej (Jajkofilm).

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw chce mówić o ochronie ofiar gwałtów. Również o potrzebie stworzenia kompleksowego systemu pomocy, który sprawnie i empatycznie zaopiekuje się osobami dotkniętymi przestępstwem.

Po projekcji spotu rozmowę ze specjalistami i specjalistkami poprowadziła red. Ewa Siedlecka – członkini Rady Programowej FPOP.

  • Lidia Mazowiecka – prezeska Fundacji, prokuratorka w stanie spoczynku mówiła o inspiracji do zajęcia się tematem. Także o wtórnie wiktymizowanej przez system Oli – ofierze zgwałcenia.
  • Magdalena Herda – traumatolożka – o tym, jakie skutki dla psychiki niesie z sobą to szczególnie drastyczne przestępstwo.
  • Marek Balicki – lekarz, były minister zdrowia przedstawił projekt dotyczący stworzenia kompleksowego, wyspecjalizowanego systemu wsparcia dla ofiar opartego o istniejącą sieć szpitali.

Rozmowa ekspertów była podsumowaniem seminarium eksperckiego. Obok wyżej wymienionych wzięła w nim udział Barbara Namysłowka-Gabrysiak, profesorka prawa karnego medycznego.

Wszystkie działania – organizacja seminarium eksperckiego, strona internetowa, spot – mają prowadzić do sytuacji, w której ofiara nie będzie wtórnie wiktymizowana przez osoby i instytucje powołane do udzielenia pomocy.

Jak podkreśla fundacja, waga problemu jest ogromna. Dlatego zmiany muszą być wprowadzone natychmiast, innymi słowy na gwałt:

  • Na gwałt potrzebne są zmiany systemowe w prawodawstwie!
  • Na gwałt potrzebna jest specjalizacja sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji, pracowników służby zdrowia!
  • Na gwałt potrzebna jest edukacja społeczna w tym zakresie!

Fundacja powstała w 1985 r. Jej misją jest poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwami. Osoby te stanowią w polskim społeczeństwie jedną z grup, której potrzeby nie są zaspokajane należycie i zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Fundatorem Fundacji jest Wolters Kluwer Polska. Kampania została objęta honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka oraz Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Patronami medialnymi są Prawo.pl oraz Onet. Partnerami – StereotypStudio oraz Jajkofilm.

  • 1
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw z kampanią społeczną „Na gwałt”.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw z kampanią społeczną „Na gwałt”.

28 lutego 2024