Muzeum Narodowe w Poznaniu z nowym logo
  • 0
  • 6
19.02.2021

Muzeum Narodowe w Poznaniu z nowym logo

Po 22 latach Muzeum Narodowe w Poznaniu zmieniło logo. To nie tylko zmiana w obszarze systemu identyfikacji wizualnej, ale przede wszystkim głęboka zmiana organizacyjna. Poprzedzono ją przeprowadzeniem diagnozy organizacyjnej instytucji, która ma ambicje być jedną z najważniejszych instytucji kultury w Wielkopolsce, muzeum wiodącym w kraju i rozpoznawalnym w Europie i na świecie.

Dominujące kolory w nowym CI MNP to biel i czerwień. Jest to nawiązanie do barw narodowych. Biel symbolizuje czystość formy, początek, pokój i jasność, niewinność i prawdę, prostotę i minimalizm. Symbolika czerwieni to zapał, energia twórcza, odwaga, radość, szczęście, miłość, uczucie, intuicja, natchnienie, świadomość, przywództwo, działanie twórcze, a także oczyszczenie.

Nowa identyfikacja wizualna zakłada również ekspozycję logo w wersji achromatycznej, czarno-białej oraz w gradientach szarości. Logo złożone jest z sygnetu i deskryptora. Nowa identyfikacja zakłada poprawność użycia deskryptora w pionie lub poziomie. Budowa sygnetu została zaprojektowana według harmonicznej zasady złotego podziału. To podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej.

Koncept projektu sygnetu logo zawiera przenikające się pierwsze litery nazwy Muzeum Narodowe w Poznaniu. Symbolika zawierającej się w sygnecie matematycznej wstęgi Möbiusa to metafora nieskończoności twórczego potencjału, artystycznej inspiracji, którą można dostrzec w zbiorach muzeum.

W kształcie sygnetu zaszyta ma być jeszcze jedna metafora. To symbolika drzwi otwartych, która nawiązuje do jednej z przyjętych wartości: otwartości i budowania relacji.

Jesteśmy otwarci na otaczający nas świat, stając się miejscem spotkań i dialogu. Angażujemy publiczność do uczestniczenia w działaniach muzeum. Otwieramy naszą przestrzeń, likwidując bariery. Budujemy, utrzymujemy i pogłębiamy relacje z naszymi widzami i partnerami w oparciu o przyjaźń, serdeczność oraz wzajemne zrozumienie potrzeb – przekonuje MNP.

Wdrożenie zmiany systemu identyfikacji wizualnej skutkuje zmianą dla wszystkich dziewięciu oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

  • 6
Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu ma nowe logo

19 lutego 2021

18 lutego 2021