Można zgłaszać propozycje wystąpień na Kongres Badaczy (call for papers)
 • 0
 • 0
11.05.2018

Można zgłaszać propozycje wystąpień na Kongres Badaczy (call for papers)

Tegoroczny Kongres Badaczy odbędzie się 25 i 26 października. Do 29 maja można zgłaszać propozycje wystąpień. Hasło wydarzenia to „Impact factor – wiedza ma moc!”. Szczególnie promowane będą wystąpienia interdyscyplinarne, zgłaszane wspólnie przez osoby reprezentujące różne perspektywy.

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, które organizuje Kongres Badaczy, zaprasza do udziału w nim w charakterze prelegentów.

Podczas kongresu wystąpić może każdy, kto pracuje z wiedzą i na podstawie wiedzy pochodzącej z różnych źródeł. Zaproszenie kierowane jest do badaczy, data scientists, mediowców, projektantów, zarządzających firmami, produktami i markami oraz wszystkich, których pasjonuje zamienianie danych w wiedzę, a wiedzy w decyzje.

Szczególnie promowane będą wystąpienia interdyscyplinarne, zgłaszane wspólnie przez osoby reprezentujące różne spośród wymienionych perspektyw:

 • Media
 • Społeczeństwo
 • Metody
 • Komunikowanie wiedzy
 • Przyszłość
 • Biznes
 • Marka
 • Kupowanie

Do zgłoszenia należy przygotować koncepcję na 20-minutowe wystąpienie w jednej z trzech równoległych sesji plus 10 minut na dyskusję. Powinna zawierać prezentację w formacie PowerPoint lub Prezi.

Wystąpienia nie mogą mieć charakteru promocyjnego. W prezentacji nie będą mogły być umieszczone logotypy dostawców usług w obszarze marketingu ani ich obrandowanych produktów.

Ocenie kwalifikującej zgłoszenia do programu Kongresu Badaczy podlegać będzie:

 • Przejrzystość komunikatu i czytelne wnioski z prezentacji.
 • Zwięzłość i dyscyplina intelektualna w sposobie przedstawiania treści.
 • Jasne pokazanie przełożenia wiedzy na konkretne decyzje.
 • Interdyscyplinarność. Szczególnie premiowane będą wystąpienia łączące przedstawicieli różnych działów i różnych perspektyw decyzyjnych w procesie wykorzystania wiedzy.
 • To, czy wystąpienie przekazuje nowe, oryginalne informacje – nie jest powieleniem tematów z innych konferencji i kongresów, porusza nowe zagadnienia lub rzuca nowe światło na kwestie znane.

Ocena zgłoszeń przebiega dwuetapowo:

 1. Biuro Kongresowe przedstawia zanonimizowane zgłoszenia Radzie Programowej. Następuje wstępna ocena indywidualna członków Rady. Dotyczy ona jedynie koncepcji i treści wystąpienia.
 2. Rada Programowa dokonuje ostatecznej wspólnej oceny zgłoszeń i ich kwalifikacji do poszczególnych sesji. Powstaje lista podstawowa zakwalifikowanych prelegentów i lista rezerwowa.

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 maja. Więcej informacji o tym, jak zgłosić propozycję wystąpienia, można znaleźć na stronie www.kongresbadaczy.pl.

11 maja 2018