Młodzież mniej chętnie sięga po papierosy – pokazuje badanie zlecone przez autorów kampanii społecznej
  • 1
  • 6
30.12.2020

Młodzież mniej chętnie sięga po papierosy – pokazuje badanie zlecone przez autorów kampanii społecznej

Zakaz używania wyrobów tytoniowych przez młodzież sprawdza się wyłącznie teoretycznie. Polskie nastolatki regularnie palą papierosy zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne. Przeciwdziałać tej sytuacji ma m.in. kampania „Stop fejk friends”, zrealizowana na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Obecnie organizatorzy publikują wyniki badań na temat palenia, przeprowadzonych wśród 15–18-latków.

Kampania „Stop fejk friends” rozpoczęła się na przełomie 2019 i 2020 r. Prowadzona była w internecie (display, spoty w social media, influencer marketing) oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej. Przedstawiała papierosy i e-papierosy jako fałszywych przyjaciół, działających na szkodę palących i ich rówieśników. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że obecnie młodzież mniej chętnie sięga po papierosy?

  • 2
Młodzież mniej chętnie sięga po papierosy – pokazuje badanie zlecone przez autorów kampanii społecznej
Młodzież mniej chętnie sięga po papierosy – pokazuje badanie zlecone przez autorów kampanii społecznej

Tej kwestii poświęcone były badania zrealizowane na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Pierwsze badanie przeprowadzono między 5 a 12 listopada 2019 r., przed opracowaniem kampanii. Powtórnie zbadano temat 22–26 kwietnia 2020 r., po zakończeniu emisji spotów. Dodatkowe badanie wykonano w połowie września 2020 r.

Specjaliści z Fabryki Komunikacji Społecznej, która zrealizowała kampanię, przyznają, że istotnym czynnikiem wpływającym na kontakt młodzieży z papierosami miał niespodziewany lockdown. Młodzi ludzie nie mogli przecież wychodzić z domów, spotykać się ze znajomymi ani brać udziału w wydarzeniach masowych.

Większość (53%) polskiej młodzieży w badanym przedziale wiekowym pali papierosy (zwykłe z tytoniem). W drugim pomiarze stwierdzono jednak, że odsetek ten zmniejszył się o 6 p.p. w stosunku do pierwszego pomiaru z roku 2019. Wśród badanych 50% osób odpowiedziało, że w ciągu ostatniego miesiąca wypaliło przynajmniej jednego papierosa. Odsetek ten zmalał aż o 12 p.p. w stosunku do pierwszego pomiaru.

Zwyczaje palącej młodzieży związane z paleniem – wybrane wyniki badania
Polska młodzież sięga po wyroby tytoniowe przede wszystkim na imprezach (27%), w miejscach publicznych – w parkach, na ulicach (15%) oraz w domach przyjaciół (13%). Znacznie rzadziej pali w szkole (8%) oraz we własnym domu (3%).

Podczas zajęć szkolnych młodzież najczęściej pali na terenie szkoły, ale poza budynkiem, w którym odbywają się lekcje. 37% (spadek o 2 p.p.) robi to zazwyczaj na boisku szkolnym. Drugim ulubionym miejscem „na dymka” są toalety – 18% (wzrost o 7 p.p.). Ogólnie są to miejsca, w których nie jest się nadzorowanym przez nauczycieli.

Czy młodzi przestaną palić?
Pomimo tego, że badanie zostało przeprowadzone na nastolatkach w przedziale wiekowym 15–18 lat, już 54% z nich miało próby rozstania się z nałogiem palenia. Odsetek ten zwiększył się 14 p.p. w stosunku do pierwszego pomiaru.

Zdecydowana większość (73%) polskiej młodzieży deklaruje chęć zaprzestania palenia. Odsetek ten zwiększył się o 6 p.p. w stosunku do I pomiaru. Niemniej spora część badanych już w tym wieku nie ma takiego zamiaru, co deklaruje w badaniu (27%). Odsetek ten zwiększył się o 6 p.p. w stosunku do I pomiaru.

Aż 93% uczestników badania deklaruje wiedzę o tym, że palenie szkodzi zdrowiu. Nie przeszkadza im to jednak sięgać po wyroby nikotynowe. Konsekwencje palenia są znacznie oddalone w czasie. Konsekwencje bieżące właściwie nie występują – palenie ma więc wpływ na zdrowie, ale nie jest to odczuwalne tu i teraz.

Młodzi Polacy a e-papierosy
Koncernom tytoniowym w dość krótkim czasie udało się rozpowszechnić nową formułę dostarczania nikotyny do organizmu. E-papierosy nie są nazywane papierosami, a wokół nich tworzona jest atmosfera mniej szkodliwej alternatywy wobec klasycznych papierosów.

Według badania z 2020 r. 47% młodych Polaków sięgnęło po e-papierosy w ciągu ostatniego miesiąca. Świadczy to o tym, że młodzi je mają i używają ich zamiennie z klasycznymi wyrobami tytoniowymi. Podczas I pomiaru z 2019 r. odsetek ten wynosił 57%.

Młodzi Polacy sięgają po e-papierosy głównie:

  • z ciekawości – 41% (+7 p.p. w stosunku do I badania),
  • dlatego, że ktoś ich poczęstował – 24% (+4 p.p.).

Znacznie mniejsze znaczenie mają atrakcyjne smaki liquidów (8%) lub przekonanie, że e-papierosy są po prostu zdrowsze (7%). 68% młodych Polaków sięgnęło po e-papierosy, nie mając świadomości ich składu.

  • 5
Młodzież mniej chętnie sięga po papierosy – pokazuje badanie zlecone przez autorów kampanii społecznej
Młodzież mniej chętnie sięga po papierosy – pokazuje badanie zlecone przez autorów kampanii społecznej
Młodzież mniej chętnie sięga po papierosy – pokazuje badanie zlecone przez autorów kampanii społecznej
Młodzież mniej chętnie sięga po papierosy – pokazuje badanie zlecone przez autorów kampanii społecznej
Młodzież mniej chętnie sięga po papierosy – pokazuje badanie zlecone przez autorów kampanii społecznej

Kampania „Stop fejk friends” została przede wszystkim dobrze stargetowana – mówi Paweł Prochenko, współwłaściciel Fabryki Komunikacji Społecznej. – Dotarła do osób, do których miała dotrzeć. Z kampanią zetknęło się 39% młodzieży ogółem, ale wśród osób, które palą papierosy, e-papierosy lub liquidy, odsetek ten wzrósł do 66%. Hasło kampanii dotarło właśnie do osób palących. Odbiorcy, do których kampania przemówiła najskuteczniej, to osoby, które palą regularnie, a nie tylko okazjonalnie.

O badaniu:
Pierwsze badanie przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna między 22 a 26 kwietnia 2020 r. Próba ogólnopolska N = 627 osób w wieku od 15 do 18 lat. Struktura próby dobrana według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

Odniesienia do pierwszego pomiaru dotyczą badania w terminie 5–12 listopada 2019 r. Badanie podsumowujące kampanię przeprowadzono 7–16 września 2020 r. Zleceniodawca: Fabryka Komunikacji Społecznej.

Kampania antynikotynowa „Stop fejk friends” została zrealizowana na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez Fabrykę Komunikacji Społecznej. Jest adresowana do osób w przedziale wiekowym 15–18 lat. Projekt został dofinansowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 ze środków „Funduszu rozwiązywania problemów hazardowych”, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

  • 1
Młodzież mniej chętnie sięga po papierosy – pokazuje badanie zlecone przez autorów kampanii społecznej

Młodzież mniej chętnie sięga po papierosy – agencja podsumowuje wyniki przeprowadzonej kampanii społecznej

30 grudnia 2020

29 grudnia 2020