Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje zwiększenie limitu reklam w radiu i telewizji
  • 0
  • 1
11.09.2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje zwiększenie limitu reklam w radiu i telewizji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt ustawy, w ramach którego podniesiony ma zostać limit emitowanych w radiu i telewizji reklam. Dotychczas było to 12 minut reklam na każdą godzinę.

Nowy projekt zakłada podział doby na trzy przedziały czasowe. Między godziną 6:00 a 18:00 i 18:00 a 24:00 na reklamy mogłoby być przeznaczone po 20% czasu (nie więcej niż odpowiednio 144 minuty i 72 minuty). Natomiast od północy do 6:00 nie byłoby ograniczeń ilościowych w nadawaniu reklam.

Jak przekonuje ministerstwo, „zmiana ma na celu zapewnienie nadawcom większej elastyczności w pozyskaniu finansowania z wpływów reklamowych”. Resort powołuje się przy tym na unijną dyrektywę. Wskazano w niej, że nadawcy powinni dysponować większą swobodą w decydowaniu, kiedy zamieszczać reklamy, tak by zmaksymalizować popyt wśród reklamodawców i przepływ widzów.

  • 1
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaserwuje widzom więcej reklam?

11 września 202010 września 2020