Michael E. Porter – twórca koncepcji 5 sił Portera – gościem Golden Marketing Conference
  • 0
  • 1
12.02.2019

Michael E. Porter – twórca koncepcji 5 sił Portera – gościem Golden Marketing Conference

Światowej sławy autorytet w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji, najczęściej cytowany obecnie naukowiec ekonomii i biznesu, Michael E. Porter przyjedzie do Polski. Został zaproszony przez Grupę MTP, organizatora Golden Marketing Conference.

Michael E. Porter jest uznawany za jednego z najwybitniejszych na świecie autorytetów w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji. Jego koncepcje zostały nagrodzone m.in. nagrodą Wellsa w dziedzinie ekonomii, nagrodą im. A. Smitha i trzema nagrodami McKinseya.

Przez Stowarzyszenie Zarządzania Strategicznego uznany za najbardziej wpływowego badacza strategii przedsiębiorstw, sektora publicznego i organizacji non profit. Doradca strategiczny najważniejszych firm amerykańskich i międzynarodowych, rządu i sektora społecznego. Ma 23 honorowe tytuły doktora, jest autorem 19 książek i ponad 130 artykułów.

W trakcie całej swojej kariery w Harvard Business School wykorzystywał teorię ekonomiczną i koncepcje strategiczne, stawiając czoła najtrudniejszym problemom stojącym przed korporacjami, gospodarkami i społeczeństwami. Były to m.in. zagadnienia:

  • konkurencji rynkowej i strategii firmowej,
  • rozwoju gospodarczego,
  • konkurencji politycznej,
  • środowiska naturalnego,
  • opieki zdrowotnej.

Jego podejście opiera się na ogólnym zrozumieniu ekonomii i struktury złożonych systemów, a nie ich pojedynczych elementów lub części. Szeroko zakrojone badania Portera są powszechnie uznawane w rządach, korporacjach, organizacjach pozarządowych i kręgach akademickich na całym świecie.

Będzie to pierwsza prelekcja, którą Michael E. Porter wygłosi w Polsce. Jego wystąpienie podczas Golden Marketing Conference będzie wydarzeniem unikatowym na skalę europejską. Słuchaczami będą przedstawiciele top managementu, dyrektorzy marketingu, osoby decyzyjne w zakresie strategii rozwoju marki, ale również przedstawiciele instytucji finansowych, gospodarczych i środowiska naukowego.

Golden Marketing Conference odbędzie się 19–20 marca w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie goldenmarketing.pl.

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym wydarzenia.

  • 1

Michael E. Porter

 

11 lutego 2019