Metropolia Krakowska z nową tożsamością wizualną
  • 0
  • 6
14.09.2020

Metropolia Krakowska z nową tożsamością wizualną

Metropolia Krakowska to stowarzyszenie tworzone przez Kraków i 14 otaczających go gmin. Głównym jego celem jest stwarzanie warunków do współpracy dla tworzących go samorządów. Organizacja właśnie zyskała nową tożsamość wizualną.

Motywem przewodnim nowej tożsamości wizualnej stały się łuki w minimalistycznej stylistyce. Mają one symboliczne znaczenie, które można interpretować na różny sposób. Mają wyrażać dynamizm, jaki cechuje Metropolię, sprawną współpracę między zrzeszonymi gminami, a także nieustanny rozwój obszaru. Główny element graficzny osadzony jest na mocnych fundamentach, które mogą kojarzyć się z siłą i stabilnością.

Taka właśnie jest Metropolia Krakowska. Nowym systemem chcemy jeszcze bardziej podkreślić nasz profesjonalizm, jedność i sprawność w działaniu. Poszczególne elementy graficzne składają się na finalny efekt wizualny. Tak samo jest z naszym stowarzyszeniem. Każda z gmin jest równie ważną częścią struktury, dzięki czemu organizacja działa sprawnie jako całość. Idea systemu zakłada dużą dowolność wykorzystania i interpretacji, dzięki czemu idealnie pasuje do używanych przez nas materiałów – mówi Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów oraz wiceprezes Metropolii Krakowskiej.

Ważnym aspektem oprawy wizualnej jest także charakter regionalny. Łuki przywodzą na myśl popularne arkady krakowskich Sukiennic. Użyta kolorystyka (granat i czerwień) zaczerpnięta została ze starego systemu, którym posługiwało się stowarzyszenie. Dzięki temu cały proces zmian zyskał charakter nie rewolucyjny, lecz ewolucyjny. Na bazie łuków z sygnetu przygotowana została uzupełniająca typografia, a także ikony i pozostałe materiały graficzne.

Kompleksową identyfikację wizualną przygotowała agencja kreatywna Lotna, która prócz nowego systemu stworzyła również księgę znaku i marki. Zanim rozpoczęły się prace, agencja zorganizowała z wszystkimi gminami warsztaty. Szczegółowo wyjaśniała cele, jakie identyfikacja pełni, a ponadto zbierała oczekiwania samorządów dotyczące nowej tożsamości. Pracami zajmował się zespół projektowy w składzie: Michał Wyszyński, koncepcja i projekt, Anita Kamila Sochacka, nadzór kreatywny, Piotr Flis, nadzór techniczny.

Zarówno system identyfikacji wizualnej, jak i platforma promocyjna powstały w ramach projektu KMA4Business. Jest on realizowany wspólnie przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie oraz gminę miejską Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Efektami projektu mają być:

  • wzmocnienie wizerunku obszaru w kontekście atrakcyjności do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zwiększenie aktywności międzynarodowej znajdujących się na nim firm,
  • wzrost rozpoznawalności Metropolii Krakowskiej jako marki gospodarczej.
  • 6
Metropolia Krakowska

Metropolia Krakowska ma nową tożsamość wizualną

14 września 2020

11 września 2020