Metawersum po polsku – wyniki badania OpinionWay i 24/7Communication
 • 0
 • 5
13.09.2022

Metawersum po polsku – wyniki badania OpinionWay i 24/7Communication

Wiedza na temat metawersum jest w Polsce wciąż bardzo mała, a samo środowisko budzi obawy. Jednak zjawisko to w ciągu najbliższych lat będzie zyskiwało na popularności. Agencja 24/7Communication wraz z firmą badawczą OpinionWay Polska przygotowały pierwszy raport diagnozujący temat metawersum w Polsce.

Polacy chcą wykorzystać matawersum do rozwoju osobistego, edukacji oraz nawiązywania kontaktu z ludźmi. Natomiast dla firm jest to szansa na rozwój. Ponad połowa respondentów zadeklarowała chęć wydania pieniędzy na rzecz tej nowej wirtualnej rzeczywistości.

 • Jedynie co piąty Polak zna pojęcie metawersum, z czego blisko 2/3 tylko z nazwy.
 • Połowa Polaków po poznaniu możliwości metawersum chciałaby z niego skorzystać w perspektywie najbliższych pięciu lat.
 • Trzy czwarte Polaków uważa, że metawersum daje możliwość przeniesienia się do innej, przyjemniejszej rzeczywistości. 2/3 chciałoby dzięki niemu częściej utrzymywać kontakt z bliskimi.
 • W ciągu ostatniego roku w polskiej sieci zanotowaliśmy 24 teorie spiskowe, zakładające celowe zniewolenie społeczeństwa przez wirtualną rzeczywistość.
 • Ponad połowa Polaków jest już dziś gotowa wydawać pieniądze w metawersum.

Metawersum to temat, o którym od jakiegoś czasu mówi się, pisze i dyskutuje. A jednak tylko niecała 1/4 Polaków zna to pojęcie. Przeważająca część z nich (64%) kojarzy je tylko z nazwy. Ci, którzy potrafią zdefiniować, czym jest metawersum, zazwyczaj:

 • utożsamiają je z wirtualną rzeczywistością;
 • wskazują na związek z Facebookiem, możliwość interakcji z innymi oraz wykorzystanie technologii VR.

Brak znajomości pojęcia nie oznacza jednak niechęci

Po przedstawieniu możliwości, jakie ta przestrzeń może oferować, połowa Polaków jest otwarta na skorzystanie ze związanych z nimi rozwiązań w ciągu najbliższych pięciu lat.

Metawersum po polsku – wyniki badania OpinionWay i 24/7Communication

Według wyników badania ujętych w „Metaraporcie” obecnie konsumpcja wirtualnej rzeczywistości to przede wszystkim zakupy online (91%) oraz serwisy społecznościowe (88%). Prawie 30% ankietowanych Polaków choć raz uczestniczyło w wirtualnym wydarzeniu. Blisko co piąty korzystał z rozwiązań VR, a 16% tworzyło lub projektowało w wirtualnej rzeczywistości.

Wirtualny świat to dla blisko 3/4 badanych Polaków (72%) miejsce, które daje szansę na ucieczkę do innej, przyjemniejszej rzeczywistości. Około 2/3 badanych (65%) chciałoby wykorzystać tę możliwość, by spędzać więcej czasu z bliskimi. Zarówno z tymi, którzy żyją, jak i z tymi, z którymi już nie mają możliwości spotkania się w realnym świecie (63%). Podobny odsetek byłby zainteresowany zakupami online (63%).

Badani najczęściej wskazywali możliwość relaksu (45%) oraz kształcenia się (42%) jako cechy, które powinno mieć idealne metawersum. Na kolejnych pozycjach znalazło się podróżowanie (35%), a także zarabianie pieniędzy (35%).

Metawersum po polsku – wyniki badania OpinionWay i 24/7Communication

Do funkcjonalności metawersum budzących największe zainteresowanie wśród Polaków należą aktywności związane z rozwojem osobistym, takie jak:

 • nauka języków (67%);
 • udział w wydarzeniach kulturalnych (64%);
 • nawiązywanie nowych znajomości (61%).

Ponad 60% respondentów chciałaby utrzymywać kontakty z żyjącymi członkami rodziny lub bliskimi, których nie widują na co dzień. Natomiast ponad 40% badanych chętnie spotykałoby się z nieżyjącymi członkami rodzin, którzy mieliby swoje awatary w matawersum.

Metawersum po polsku – wyniki badania OpinionWay i 24/7Communication

Blisko 60% badanych jest również zainteresowanych niektórymi komercyjnymi opcjami

Mowa o zakupach (58%) czy korzystaniu z usług, jak szkolenia (60%) i wizyta u lekarza (58%). Polacy stawiają raczej na kibicowanie podczas zawodów sportowych odbywających się w metawersum (52%) niż na chęć brania udziału w wirtualnych cosplayach i pokazach mody czy randkowanie (41%).

Połowa Polaków deklaruje otwartość na możliwości, jakie oferuje metawersum i na temat konkretnych rozwiązań wypowiada się entuzjastycznie. Mimo to sama idea, która stoi za tym metaświatem, budzi większe wątpliwości.

W ciągu roku (od 30 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.) w polskim internecie pojawiły się 24 teorie spiskowe, zakładające celowe zniewolenie społeczeństwa przez wirtualną rzeczywistość. W większości z nich pojawiły się analogie do Matrixa. Najwięcej obaw było związanych z destrukcyjnym wpływem na rzeczywistość oraz mieszaniem się światów – zwłaszcza u dzieci i młodzieży uzależnionej od telefonów, social media oraz gier.

Do głównych obaw Polaków związanych z metawersum należą te powiązane z możliwością uzależnienia się (18%) i nieumiejętności rozdzielenia fikcji od rzeczywistości, co może mieć negatywny wpływ na „realne” życie (17%). Prawie 1 z 5 badanych obawia się również cyberprzestępczości (17%).

Metawersum po polsku – wyniki badania OpinionWay i 24/7Communication

Polacy nie kojarzą na razie konkretnych marek z działaniami w metawersum

Najwięcej wskazań wśród badanych zdobył Facebook (6%), a zaraz za nim uplasowali się pozostali giganci technologiczni: Apple, Google, Microsoft i Samsung (około 2–3%).

Blisko 50% Polaków deklaruje, że byliby gotowi wydawać pieniądze w metawersum. Z drugiej strony jeden na czterech badanych Polaków (27%) nie chciałby wydać w tym świecie ani złotówki. Średnia kwota, jaka wydawała im się adekwatna dla większości opcji dostępnych w metawersum, oscylowała w okolicach 50 zł miesięcznie. Jeden na pięciu Polaków byłoby w stanie wydać w metawersum od 100 do 299 zł miesięcznie. Prawie tyle samo osób jest gotowych przeznaczyć na funkcjonalności do 99 zł lub jest im trudno wskazać konkretną kwotę.

Metawersum po polsku – wyniki badania OpinionWay i 24/7Communication

Zdecydowanie bardziej otwarci na ponoszenie kosztów są respondenci poniżej 30. roku życia. Blisko co czwarta młoda osoba (23%) nie chciałaby w ogóle wydawać pieniędzy w metawersum. Najwięcej z nich przeznaczyłoby na tę aktywność do 99 zł miesięcznie (25%). Istotnie więcej osób gotowych jest też zapłacić za usługę od 300 do 500 zł (11% w porównaniu do 6% dla osób powyżej 30. roku życia).

O badaniu

Wyniki raportu zostały oparte na badaniu ilościowym przeprowadzonym online: ankieta CAWI wśród 1102 Polaków respondentów w wieku 18 lat i starszych. Próba reprezentatywna dla populacji Polaków pod względem płci, wieku, wykształcenia i regionu. Badanie zrealizowano w maju 2022 r. przez OpinionWay.

Została również przeprowadzona analiza dyskusji w polskim internecie na temat metawersum w okresie od 30 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2022 na podstawie danych z SentiOne.

Raport zawiera także komentarze ekspertów oraz kluczowe pojęcia i trendy stworzone przez Monikę Borycką z @trendradarpl. Sam raport został przygotowany graficznie w ten sposób, by zawierał easter eggs nawiązujące do cyfrowej rzeczywistości, m.in. początku internetu na świecie i w Polsce.

Cały raport można pobrać z linku „Metaraport – Analiza potrzeb, zachowań i przewidywań Polaków związanych z metawersum”.

13 września 2022