„Matka Polka” – czyli jakie są współczesne kobiety w Polsce. Raport MediaHub
 • 0
 • 1
26.10.2021

„Matka Polka” – czyli jakie są współczesne kobiety w Polsce. Raport MediaHub

Jaka jest współczesna matka? Opiekuńcza czy przyjaciółka, kontrolująca czy wyluzowana, wytrawna konsumentka mediów, czytająca? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć raport „Matka Polka” opracowany przez dom mediowy MediaHub.

Matki stanowią istotny i mocny segment konsumentów, który jak żaden inny skłonny jest korzystać z rekomendacji, dokonywać zakupów w sposób emocjonalny i spontaniczny. Dodatkowo jest to grupa bardzo związana z mediami. Codzienna konsumpcja telewizji, VoD i radia wśród matek utrzymuje się na wyższym poziomie niż ma to miejsce wśród wszystkich dorosłych Polaków.

Matki to bardzo wpływowa grupa, niezwykle istotna dla reklamodawców. Poprzez nasze badanie chcieliśmy pokazać różnorodność współczesnych matek. Dziś nie ma jednego wzorca, a współczesne macierzyństwo ucieka schematom i wymyka się ramom wiekowym – mówi Ewa Góralska, managing director w MediaHub.

Współczesne modele macierzyństwa, zakupy i konsumpcja mediów
Na potrzeby badania MediaHub wyodrębnił współczesne modele macierzyństwa według typów określeń, które najlepiej miały definiować kobiety w roli matki. Wyodrębnione zostały:

 • matki mentorki – 8%,
 • matki Polki – 21%,
 • matki feministki – 4%,
 • matki przyjaciółki – 39%,
 • matki opiekunki – 29%.

Model wychowywania dzieci stosowany przez mamy nie jest zależny od wielkości miejsca zamieszkania. Kobiety z największych aglomeracji miejskich, jak i te zamieszkujące obszary wiejskie w podobnym stopniu deklarują, że korzystają z metod swoich rodziców. Jednocześnie jednak z dbałości o niepowielanie ich błędów lub ze względu na inne czasy podchodzą do wychowywania w inny sposób niż poprzednie pokolenie – 43%.

Uważają one również, że największym zagrożeniem dla dzieci jest cyfryzacja (74%), czyli nadmierne przyzwyczajenie do ekranów. W największym stopniu boją się tego matki przedszkolaków. 53% obawia się niekontrolowanego dostępu do Internetu.

Okazuje się, że matki oczekują od influencerów (w kontekście rodzicielstwa) przede wszystkim ciekawych materiałów, z których mogą nabyć nową wiedzę w obszarze macierzyństwa. Oznacza to, że oczekują od liderów opinii w kontekście macierzyństwa wiedzy merytorycznej – 43%.  Istotnym elementem jest też, aby obserwowany influencer miał podobne wyobrażenia i podejście do rodzicielstwa – 30%. Dopiero na trzecim miejscu wymieniana jest prywatna sympatia do lidera opinii – 28%.

Zakupy są dla mam nie tylko koniecznością. Bywają sposobem na spędzanie wolnego czasu, który mają tylko dla siebie. Jedna czwarta kobiet w wolnej chwili wychodzi na zakupy, a co piąta badana robi je w Internecie. Większa chęć spędzania czasu w sklepach cechuje matki definiujące się jako mamy przyjaciółki (+5%) i kobiety wierzące (+2%). Z kolei buszowanie po sklepach internetowych to domena mam dzieci w wieku 1–3 lata (+4%) i kobiet z wyższym wykształceniem (+3%).

Wśród najczęściej wymienianych czynności, jakie kobiety wykonują w wolnej chwili, duże znaczenie mają media. Oglądanie telewizji deklaruje 44%, a surfowanie po Internecie i oglądanie VoD znajdują się wśród najczęściej wymienianych aktywności mam (39%). Tak zwany „me time” to: poświęcanie się hobby, aktywność fizyczna, domowe spa, a na końcu kursy i szkolenia (rozwój własnych umiejętności).

Z badania wynika, że to matki są głównymi kupującymi w rodzinie w większości kategorii produktowych. Dominują przede wszystkim w kategoriach zakupów dla dzieci – 72%. Mężczyźni częściej od kobiet kupują produkty związane z motoryzacją – 45%. Duża część zakupów odbywa się jednak zamiennie lub wspólnie, bez wyraźnej dominacji jednej z płci.

Obecna sytuacja kobiet w Polsce i wartości
Trzy czwarte mam uważa, że sytuacja kobiet w Polsce wciąż wymaga poprawy. Jest to opinia większości matek niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, statusu związku czy wiary. Prawie 30% czuje, że powinny walczyć o swoje prawa. Kobiety nie mają poczucia, że raz wywalczone prawo jest im dane na zawsze. 46% z nich uważa, że istnieją elementy wymagające poprawy.

Szacunek do ludzi jest według mam najistotniejszą kwestią, którą dziecko powinno wynieść z domu. U dziewczynek większą wagę przywiązuje się do poczucia własnej wartości (65%), natomiast chłopcom chce się wpoić tradycyjne wartości, jak patriotyzm i wiara w Boga (21%).

Jeżeli chodzi o zachowania proekologiczne, to dzieci raczej nie wyniosą ich z domu. Dla mam nie jest to jedna z kluczowych wartości, które dziecko powinno nabyć. Stąd istotną rolę w tym aspekcie odgrywają wszelkie kampanie edukacyjne i komercyjne promujące troskę o ekologię (18%).

Zobacz cały raport dostępny do pobrania.

O badaniu
Badanie „Matka Polka” opiera się na własnych danych MediaHub zebranych w badaniu ilościowym CAWI, przeprowadzonym we współpracy z Instytutem Badań Pollster. Odpowiedzi respondentek zebrano w okresie od 6 do 12 września 2021 r. Wyniki zostały zebrane wśród 1691 kobiet, w tym 1088 matek. Zaproszenia wysłano do grupy kobiet reprezentatywnej pod względem wieku, poziomu wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Przebadane kobiety były wieku od 18 do 64 lat.

 • 1
współczesne kobiety w Polsce

Jakie są współczesne kobiety w Polsce?

26 października 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
26.10.2021

Pandemia przyczyniła się do zwiększonej popularności e-sportu. Ponad połowa badanych przez Deloitte Polaków chociaż raz oglądała takie rozgrywki

Rosnącą popularność e-sportu można obserwować od kilku lat, ale pandemia znacznie przyspieszyła ten trend. Jak wynika z raportu „Let’s Play! – The European e-sports market”, ponad połowa badanych Europejczyków po raz pierwszy oglądała rozgrywki e-sportowe właśnie po wprowadzeniu obostrzeń covidowych. W Polsce wskaźnik ten wynosi 46%. Polacy są największymi fanami tego rodzaju rozrywki spośród wszystkich badanych nacji. Eksperci firmy doradczej Deloitte zauważają, że rosnąca popularność e-sportu jeszcze nie przełożyła się na znaczący wzrost przychodów branży, choć perspektywy są obiecujące.

25 października 2021