Marketerzy sformułowali swoje oczekiwania wobec nowego badania mediów
  • 0
  • 1
16.10.2019

Marketerzy sformułowali swoje oczekiwania wobec nowego badania mediów

Koalicja Marketerzy dla Lepszych Badań sformułowała i przekazała pozostałym interesariuszom swoje oczekiwania wobec jednoźródłowego badania mediów. Kolejnym krokiem działań koalicji są spotkania z Media Owners Committees skupiającymi nadawców telewizyjnych, radiowych i wydawców internetowych (MultiMOC) oraz Krajową Rada Radiofonii i Telewizji. Przedyskutowane zostaną możliwości realizacji poszczególnych postulatów. Spotkania odbędą się 23 października.

Powstanie dokumentu o nazwie „Oczekiwania marketerów odnośnie jednoźródłowego badania mediów” jest efektem kilkuetapowej pracy członków koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań. W pierwszej fazie praca ta polegała na zebraniu oczekiwań od kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących wszystkie największe branże reklamodawców.

W kolejnej wszystkie nadesłane postulaty scalono w jeden dokument i kilkakrotnie poddano dyskusji. W proces tworzenia dokumentu zaangażowani byli nie tylko członkowie koalicji, ale i przedstawiciele agencji mediowych zrzeszonych w Media Agency Committee. W związku z tym materiał można traktować jako oczekiwania strony zakupowej wobec nowego standardu badań mediowych w Polsce.

Z informacji, które dotarły do nas na ten moment, wynika, że zarówno KRRiT, jak i MOC uznają postulaty koalicji za zgodne z kierunkiem prowadzonych przez nich prac. Jednocześnie oczekują, że postulaty marketerów zostaną skonfrontowane z potrzebami mediów oraz wynikami dotychczasowych prac badawczych – mówi Dorota Wrotek-Gut, dyrektor ds. komunikacji marketingowej w Jeronimo Martins, członkini komitetu sterującego koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań.

Najważniejsze postulaty sformułowane w „Oczekiwaniach marketerów odnośnie jednoźródłowego badania mediów” to:

  • Opracowanie i realizacja jednoźródłowego pomiaru kluczowych mediów (priorytet: telewizja, Internet, radio), będącego nowym standardem na rynku reklamowym w Polsce.
  • Pasywny pomiar oglądalności telewizji, słuchalności radia, korzystania z Internetu (display, mobile, SEM, VoD, social, content/influencer marketing).
  • Umożliwienie porównywania wskaźników mediowych w poszczególnych mediach.
  • Uzyskanie spójnych danych odwzorowujących zasięg poszczególnych mediów, poziom wspólnego zasięgu pomiędzy poszczególnymi mediami oraz ich współkonsumpcję.
  • Zwiększenie liczebności prób badawczych oraz szerszy zakres danych opisujących panelistów, obejmujący nie tylko główne zmienne demograficzne, ale także psychograficzne.
  • Szacowanie ratecardowych wartości kampanii 360 stopni (monitoring rynku).

W skład koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań wchodzi obecnie 58 ekspertów. Pracują oni w firmach: Bank Millennium, BNP Paribas, Carrefour, Coty, Decathlon, Eurobank, FCA Group, Foodcare, Grupa Lotos, Grupa Maspex, Grupa Żywiec, Henkel, Huawei, Jeronimo Martins (Biedronka), Jeronimo-Martins (Hebe), L’Oreal, McDonald’s, Mars, Mastercard, mBank, Media Saturn, Mitsubishi Motors, Mondelez, Nivea, Pepsico, Philips, Play, Provident, Red Bull, Santander Bank, UPC, USP Zdrowie, Volkswagen Group (Seat), Wedel i Visa.

Wsparcia organizacyjnego udziela tej inicjatywie biuro IAA Polska.

***
Marketerzy dla Lepszych Badań to koalicja reklamodawców zaangażowanych w proces poprawy standardu badań mediów w Polsce. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.marketerzydlabadan.pl lub www.iaa.org.pl.

  • 1

Reklamodawcy i ich oczekiwania wobec nowego badania mediów

 

15 października 2019