Majka Jeżowska śpiewa o niemarnowaniu jedzenia z małymi zwycięzcami konkursu Tesco
  • 1
  • 2
26.01.2021

Majka Jeżowska śpiewa o niemarnowaniu jedzenia z małymi zwycięzcami konkursu Tesco

Tesco zakończyło konkurs dla szkół „Rymuję, nie marnuję”. Zwieńczeniem zabawy jest piosenka stworzona na podstawie prac uczniów, której współautorką i wykonawczynią jest Majka Jeżowska.

Konkurs „Rymuję, nie marnuję” to część programu edukacyjnego „Od uprawy do potrawy”, będącego wspólną inicjatywą Tesco oraz partnerów: Fundacji Tesco i Federacji Polskich Banków Żywności. W konkursie wzięło udział 60 Klubów Niemarnowania z całej Polski. Ich zadaniem było stworzenie zwrotki i refrenu piosenki poświęconej tematyce niemarnowania żywności i zdrowego odżywiania.

Prace konkursowe stały się częścią piosenki o niemarnowaniu, której współautorką i wykonawczynią jest Majka Jeżowska. Dzieci ze zwycięskich klubów można zobaczyć w teledysku znajdującym się m.in. w kanałach społecznościowych Tesco oraz piosenkarki. Uczestnicy konkursu otrzymali również bony do sklepów Tesco oraz zestawy ekologicznych notesów.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na problem marnowania żywności, którego skala jest ogromna. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na świecie co roku marnuje się 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia – czyli jedna trzecia tego, co jest produkowane [1]. To właśnie walory edukacyjne, zaraz obok humoru i kreatywności, stały się głównym kryteriami oceny w konkursie. Na ich podstawie jury wyłoniło troje laureatów, wśród których znalazły się Kluby Niemarnowania z:

  • Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 4 w Częstochowie (I miejsce),
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie (II miejsce),
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku (III miejsce).

W skład jury obok organizatora programu „Od uprawy do potrawy” i fundatora konkursu, firmy Tesco, wchodzili partnerzy: Fundacja Tesco oraz Polska Federacja Banków Żywności oraz ambasadorka konkursu, piosenkarka Majka Jeżowska.

[1] www.fao.org (dostęp 8 stycznia 2021 r.)

  • 2
Majka Jeżowska

Majka Jeżowska śpiewa o niemarnowaniu jedzenia

26 stycznia 2021