Ludzie na emeryturze widziani oczami AI w kampanii ING
  • 0
  • 8
9.01.2023

Ludzie na emeryturze widziani oczami AI w kampanii ING

ING chce zachęcić Polaków, by myśleli i rozmawiali o swojej przyszłości finansowej i życiu na emeryturze. Proponuje im więc, by zwizualizowali swoją przyszłość, wykorzystując algorytmy kreowania obrazów przez sztuczną inteligencję (AI). Wszystko to w ramach akcji „Ja w przyszłości. Powered by AI & ING”.

O życiu na emeryturze nie myślimy często, a ponad 20% młodych ludzi nie myśli o nim w ogóle. Blisko połowa badanych Polaków nie rozmawiała z nikim przez ostatnie 6 miesięcy na ten temat. Ci, którym się to zdarza, przyznają że są to raczej pesymistyczne skojarzenia związane z lękiem (42%), a nie z nadzieją (23%)*. Chcemy oswajać Polaków z myślą o ich przyszłości finansowej. Także zachęcić ich do rozmawiania o emeryturze i wizualizowania jej. Wierzymy, że to zwiększy ich szanse na podjęcie działania i wypracowanie skutecznego, długoterminowego planu.

Teraz z pomocą sztucznej inteligencji mogą zobaczyć swoją przyszłość. Być może spowoduje to, że chętniej podejdą do tematu oszczędzania z myślą o przyszłości. Zachęcamy do wzięcia spraw w swoje ręce i podejmowania działań tu i teraz, a nie odkładania ich na później – mówi Barbara Pasterczyk, dyrektor banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

Większość elementów promujących akcję „Ja w przyszłości. Powered by AI & ING” zostało przygotowanych dzięki sztucznej inteligencji

Zarówno wygenerowane wideo, jak i głos oraz muzyka zostały stworzone przez jej algorytmy. Rolą człowieka było tylko określenie głównego przekazu i złożenie tego co powstało w całość. W efekcie powstała wizualizacja przyszłości widzianej oczami AI.

Można zobaczyć własną cyfrową wizję życia na emeryturze

Aby tak się stało, należy wgrać zdjęcie i odpowiedzieć na pytanie: „Co chcesz robić w przyszłości?”. Codziennie 21 najciekawszych pomysłów zamieni się w cyfrowe obrazy. Dodatkowo autor najlepszej propozycji każdego dnia otrzyma wizualizację swojej finansowej przyszłości w formie metalowego plakatu ChromaLuxe. Wyboru propozycji dokona komisja konkursowa.

Częścią akcji są również inne działania, gdzie sztuczna inteligencja pokazuje „Ja w przyszłości”. Są to np. projekcje miast przyszłości. Stanowią kreatywną próbę wyobrażenia sobie tego, jak kiedyś mogą wyglądać polskie metropolie. Ponadto znane obrazy z polskich zbiorów zostały przeniesione w przyszłość. Można zobaczyć np. Astrodamę z Łasiczką czy drony Chełmońskiego.

Autorem konceptu i realizatorem kampanii jest agencja Gong.

*Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 1000 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 24–26 października 2022. Metoda: CAWI.

  • 8
Twoja wizja przyszłości na emeryturze zwizualizowana przez AI
Twoja wizja przyszłości na emeryturze zwizualizowana przez AI
Twoja wizja przyszłości na emeryturze zwizualizowana przez AI
Twoja wizja przyszłości na emeryturze zwizualizowana przez AI
Twoja wizja przyszłości na emeryturze zwizualizowana przez AI
Twoja wizja przyszłości na emeryturze zwizualizowana przez AI
Twoja wizja przyszłości na emeryturze zwizualizowana przez AI
Twoja wizja przyszłości na emeryturze zwizualizowana przez AI

9 stycznia 2023