Live Rooms na Instagramie
  • 0
  • 1
2.03.2021

Live Rooms na Instagramie

Instagram uruchomił funkcję Live Rooms. Umożliwia ona prowadzenie transmisji na żywo nawet w cztery osoby jednocześnie.

Od teraz twórcy mogą w nowy sposób angażować swoje społeczności. Tak jak wcześniej przy transmisjach na żywo, w Live Rooms istnieje możliwość organizowania zbiórek na rzecz organizacji non profit.

Aby otworzyć Live Room, należy:

  • przeciągnąć palcem w lewo i wybrać opcję transmisji na żywo,
  • dodać tytuł i zaprosić troje innych użytkowników.

Można także rozpocząć transmisję na żywo z dwoma użytkownikami, a kolejnego dodać w trakcie.

Live Rooms będą dostępne dla wszystkich użytkowników Instagrama.

  • 1
Live Rooms

Live Rooms – nowa funkcja Instagrama

2 marca 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
2.03.2021

TikTok powołuje Europejską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa

TikTok kontynuuje działania w zakresie zwiększania bezpieczeństwa użytkowników, powołując Europejską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa. Zadaniem rady złożonej z liderów opinii oraz ekspertów reprezentujących różne sektory będzie opiniowanie i doradzanie w zakresie polityki i praktyk moderacji treści. Także pomoc w kształtowaniu regionalnych i globalnych wytycznych odpowiadających na obecne i przyszłe wyzwania platformy.