List otwarty Klubu Strategów Marketingu do Prezesa Rady Ministrów
  • 0
  • 0
15.06.2012

List otwarty Klubu Strategów Marketingu do Prezesa Rady Ministrów

Podczas spotkania Klubu Strategów Marketingu, które odbyło się 5 czerwca, jego członkowie omawiali problem udziału Polski w pracach nad porozumieniem w sprawie przyjęcia Jednolitego Patentu Europejskiego z punktu widzenia komunikacji.

Klub zidentyfikował m.in. przyczyny niewielkiego zainteresowania opinii publicznej tym problemem oraz niskiej świadomości zagrożeń z niego wynikających, jak również błędy, które powodują, że tak istotna kwestia nie dociera do społeczeństwa.

Wnioskodawcy uważają, że kwestia Jednolitego Patentu Europejskiego jest niezwykle ważna dla polskiej gospodarki i obywateli. Dlatego też Klub postanowił wystosować list otwarty do Prezesa Rady Ministrów, zawierający stanowisko wobec sposobu, w jaki odbywa się negocjowanie warunków przyjęcia rozporządzenia w Polsce oraz wyrażający sprzeciw wobec wprowadzenia Jednolitego Patentu Europejskiego.

Pełna treść listu:

Warszawa, 12 czerwca 2012 r.

List otwarty do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej, Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!

Jako środowisko osób zawodowo zajmujących się marketingiem i komunikacją społeczną zwracamy się do Pana Premiera z apelem o wycofanie Polski z porozumienia o utworzeniu Jednolitego Patentu Europejskiego oraz Europejskiego Sądu Patentowego.

Udział Polski w tych porozumieniach uważamy za skrajnie niekorzystny dla polskiej gospodarki oraz – przede wszystkim – dla polskich konsumentów. Jeżeli w Polsce zaczną obowiązywać jednolite patenty europejskie, większość polskich marek albo zniknie z rynku, albo – wskutek opłat licencyjnych – podrożeje i straci udziały rynkowe.

W krótkim czasie w Polsce zacznie wówczas obowiązywać ponad milion jednolitych patentów (w dodatku z dokumentacją niedostępną w języku polskim) zamiast aktualnie obowiązujących około 18 tysięcy patentów.

Polscy producenci będą pozbawieni ochrony polskiego państwa, narażeni na antykonkurencyjne ataki z wykorzystaniem zastrzeżeń patentowych, a w konsekwencji poniosą ogromne koszty oraz zostaną wystawieni na ryzyko bankructwa.

Polski rynek towarów i usług w dużej mierze jest opanowany przez międzynarodowych producentów. Ale od lat wielu polskim firmom udaje się wprowadzać nowe marki, stosować nowoczesne techniki marketingowe i skutecznie komunikować zalety swoich produktów na polskim rynku – oraz rozwijać eksport.

Polscy specjaliści z branży marketingowej mają na koncie wiele sukcesów w postaci wykreowania silnych polskich marek, które z powodzeniem konkurują na rynkach międzynarodowych.

Na podstawie analiz i głosów ekspertów mamy wielkie obawy, że wprowadzenie systemu jednolitego patentu w Polsce doprowadzi do katastrofy gospodarczej i wyeliminuje z rynku większość dynamicznie działających polskich producentów. Konsekwencją będzie załamanie rynku, drastyczne osłabienie wielu gałęzi polskiej gospodarki, wzrost cen na towary codziennego użytku.

Chcemy podkreślić, że brak wystarczającej komunikacji ze strony rządu na temat tego projektu, brak konsultacji społecznych oraz brak wyliczeń jego skutków (co ostatnio otwarcie przyznał wiceminister gospodarki w odpowiedzi na interpelację poselską) nasuwa nam skojarzenia z katastrofą komunikacyjną, jaką skończyła się podobnie prowadzona sprawa ACTA.

Oceniając poczynania rządu w tej sprawie, deklarujemy, że jesteśmy gotowi udzielić Państwu profesjonalnego wsparcia przy planowaniu i prowadzeniu komunikacji społecznej na temat tak kontrowersyjnych decyzji. Jesteśmy przekonani, że w tej dziedzinie kierowany przez Pana Premiera gabinet powinien być jak najbardziej otwarty na dyskusję i głosy doradcze.

Życzymy Panu Premierowi dalszych sukcesów i jeszcze raz apelujemy o podjęcie decyzji o wycofaniu Polski z porozumień w sprawie Jednolitego Systemu Patentowego.

Z poważaniem,
Kapituła Klubu Strategów Marketingu

wf

5 lat temu

Drugie ACTA?

No cóż, w takim razie może by się branża wreszcie zebrała i puściła kulę śniegową w bardziej przystępnej dla konsumenta formie? Kampania informacyjna? Net? Wirale?

15 czerwca 2012

Reklama

14 czerwca 2012

Reklama