Od lipca reklama w Krakowie na nowych zasadach
 • 0
 • 1
18.06.2020

Od lipca reklama w Krakowie na nowych zasadach

Od 1 lipca zaczną obowiązywać przepisy tzw. uchwały krajobrazowej, która została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa pod koniec lutego. Dokument reguluje zasady i warunki sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Podstawowym celem uchwały jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej. W myśl uchwały miasto zostanie podzielone na trzy strefy. Trzecia strefa składa się z trzech podobszarów – Stare Miasto, Nowa Huta i Śródmieście.

Po wejściu w życie uchwały osoby lub podmioty, które obecnie reklamują się w przestrzeni publicznej, mają 24 miesiące na dostosowanie reklam do jej wymogów. Dokument dopuszcza ograniczony katalog nośników reklamowych:

 • bannery,
 • billboardy o powierzchni 12 lub 18 m2,
 • słupy plakatowo-reklamowe (tzw. okrąglaki),
 • panele reklamowe,
 • murale reklamowe,
 • totemy,
 • pylony,
 • wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m2

Uchwała szczegółowo określa tablice i urządzenia reklamowe, które mogą być umieszczane na obiektach budowlanych. Określa również warunki lokalizacji tych nośników w poszczególnych strefach czy ich podświetlenie.

Dokument precyzuje:

 • odległość montażu billboardu od budynku,
 • umieszczanie paneli reklamowych np. w przejściach podziemnych,
 • odległość tablic od skrzyżowań,
 • minimalną odległość między wolnostojącymi reklamami na terenach ulic wlotowych.

Znajduje się w nim zapis o zakazie umieszczania reklam na słupach oświetleniowych (w 2019 r. wydano 1365 decyzji na umieszczenie reklam na słupach oświetlenia ulicznego).

Zachęcamy wszystkich, którzy mają reklamy w przestrzeni miasta, do zapoznania się z nowymi przepisami regulującymi te kwestie od 1 lipca  W przypadku niedostosowania się do wymogów trzeba będzie się liczyć z dodatkowymi opłatami, które wynikają z odrębnych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa – mówi Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Na mocy przepisów nowej uchwały zmodyfikowana zostanie procedura ZDMK-27 (obecnie – Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych/dróg wewnętrznych/innych terenów w celu umieszczenia nośnika lub elementu informacji wizualnej, w tym na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej). Wraz z procedurą ZDMK-61 jest ona niezbędna do otrzymania decyzji na umieszczenie reklamy.

Wszystkie decyzje wydane przed datą wejścia w życie uchwały zachowują ważność do momentu upływu terminu decyzji lub w przypadku dłuższego terminu maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. (koniec okresu dostosowawczego). Należy pamiętać, że pod koniec ubiegłego roku weszły nowe, wyższe opłaty za umieszczenie reklamy bez ważnej decyzji, co będzie miało odbicie w wysokości kary w przypadku jej umieszczenia niezgodnie z przepisami nowej uchwały krajobrazowej. Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie naliczał opłaty w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych – podkreśla dyrektor Hanczakowski.

 • 1
Od lipca reklama w Krakowie na nowych zasadach

Od lipca reklama w Krakowie na nowych zasadach

 

18 czerwca 2020

17 czerwca 2020