Lesko ma nowe logo – i już budzi kontrowersje
  • 0
  • 7
7.02.2019 Aktualizacja:

Lesko ma nowe logo – i już budzi kontrowersje

Lesko – miasto na Podkarpaciu nazywane „Bramą Bieszczad” – zyskało nowe logo. Prezentujący je post doczekał się mnóstwa udostępnień i komentarzy. Nie były one pochlebne.

W połowie stycznia Urząd Miasta i Gminy Lesko ogłosił konkurs na nowe logo promocyjne miasta. Miało ono „stać się oficjalną identyfikacją graficzną gminy i być przeznaczone do celów reklamowych, popularyzatorskich, identyfikacyjnych oraz korespondencyjnych”.

Ponadto „logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z gminą, ma pomóc integrować mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości i wspólnego celu, jakim jest społeczny i gospodarczy rozwój gminy. Powinno nawiązywać do misji gminy związanej z wykorzystaniem swojego położenia w bezpośrednim sąsiedztwie Bieszczadów dla rozwoju turystyki i rekreacji. Logo może również nawiązywać do tradycji oraz historii miasta i gminy, ale jednocześnie oddawać jej współczesny charakter”. Nie miało także zawierać w sobie herbu miasta. Autor nagrodzonej pracy miał otrzymać honorarium w wysokości 2 tys. zł.

6 lutego na fan page’u urzędu ogłoszono zwycięzcę, którym został Dominik Niziński. Niemal natychmiast w internecie (m.in. na facebookowym profilu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej czy Marketingu przy Kawie) rozgorzała dyskusja na temat jakości logo.

Pojawiły się m.in. porównania sygnetu do mapy Włoch, a logotypu do identyfikacji wizualnej Światowych Dni Młodzieży. Niektórzy zastanawiali się, dlaczego w logo znajduje się odniesienie do posągów z Wyspy Wielkanocnej. Sprzeciw budziła także odwrócona litera „S” w nazwie miasta. Ponadto zwracano uwagę na brak pola ochronnego, trudność przystosowania logo do nadruków na gadżetach promocyjnych czy przekształcenia go do wersji monochromatycznej.

Warto wspomnieć dla wyjaśnienia, że to mocno ilustracyjne logo odnosi się do lokalnych atrakcji turystycznych. Sygnet oddaje kształt miasta wraz z płynącą w jego granicach rzeką San. W logotypie autor przywołał Kamień Leski (lokalną atrakcję geologiczną – przy literze „L”), herb miasta (Szreniawa – odwrócona litera „S”), a także – poprzez rybkę w literze „K” – walory wędkarskie Sanu w tamtej okolicy. „O” prawdopodobnie zawiera odniesienie do leskiego ratusza.

[Aktualizacja, 11 lutego 2019 r.]
Ostatecznie zrezygnowano z zaprezentowanego logo. Na facebookowym profilu Miasta i Gminy Lesko można przeczytać, że komisja konkursowa wybrała trzy projekty.

Jak napisano, w wyniku internetowej nagonki autor pierwszego przedstawionego logo zrezygnował z udziału w konkursie.

Komisja wybierała zatem między drugim a trzecim projektem. Po konsultacjach z mieszkańcami wybrano projekt drugi. Staje się on oficjalnym logo promocyjnym gminy.

Szanowni Internauci, Drodzy Mieszkańcy. Po wielostronnych konsultacjach Komisja konkursowa wybrała LOGO NASZEJ GMINY….

Opublikowany przez Miasto i Gmina Lesko Piątek, 8 lutego 2019

Wybrany znak wykazuje pewne podobieństwo do zaprezentowanego w 2015 r. logo innego miasta w Bieszczadach, Ustrzyk Dolnych.

  • 7

Andersen

2 tygodnie temu

To nie może być na serio.
.
.
Jeśli tak, poddałbym w wątpliwość inteligencję władz Leska.

6 lutego 2019