Lasy Państwowe nowym graczem w OOH – postawią 2 tys. billboardów
  • 0
  • 1
8.11.2022

Lasy Państwowe nowym graczem w OOH – postawią 2 tys. billboardów

„Gazeta Wyborcza” dotarła do dokumentów, z których wynika, że na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe ma stanąć 2 tys. billboardów.

Billboardy mają znaleźć się w pobliżu parkingów leśnych, obiektów infrastruktury turystycznej lub siedzib nadleśnictw. Umieszczone będą poza pasem drogowym: „w miejscach niewymagających uzgodnień z zarządcami dróg” – cytuje „GW” treść zarządzenia nr 91, do którego dotarła. Dokument jeszcze nie znalazł się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie przygotował Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, na którego czele stoi Ewa Jedlikowska. Zostało podpisane przez pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Józefa Kubicę. Billboardy miałyby posłużyć ogólnopolskiej kampanii Lasów Państwowych. Akcja promowałaby „trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, ochronę przyrody oraz ochronę dziedzictwa kulturowego”.

Kampanię ma przygotować również ośrodek w Gołuchowie, natomiast same urządzenia reklamowe – podwykonawcy należący do LP. Całość inwestycji nie powinna przekroczyć 65 mln zł – czytamy w „GW”.

Z racji powiązań politycznych osób stojących za tą akcją autorzy artykułu wysuwają hipotezę, że sieć billboardów miałaby wspierać Solidarną Polskę w przyszłorocznych kampaniach samorządowej i parlamentarnej.

  • 1
Lasy Państwowe postawią 2 tys. billboardów

Lasy Państwowe postawią 2 tys. billboardów

7 listopada 2022

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
7.11.2022

Korzystanie z platform e-handlu B2B – raport Deloitte

W krajach rozwiniętych cztery na pięć przedsiębiorstw dostarczających usługi innym firmom korzysta z platform e-handlu B2B. W przypadku polskiego rynku trudno mówić o bezpośredniej zależności między wielkością firmy a przychodami z e-handlu. Mimo to wyniki zawarte w raporcie „B2B e-commerce” Deloitte Digital pokazują, że elektroniczne narzędzia sprzedaży ułatwiają rozwój firm. Zwiększają m.in. liczbę obsługiwanych klientów.