Kto nie trzyma się Żubra, ten trąba – czwarta edycja kampanii CSR marki
  • 1
  • 2
2.08.2022

Kto nie trzyma się Żubra, ten trąba – czwarta edycja kampanii CSR marki

1 sierpnia wystartowała IV edycja kampanii „Żubr ratuje życie zagrożonych gatunków”. Miejsce króla puszczy na butelkach i puszkach piwa Żubr Kompanii Piwowarskiej zajmą: ryś, niedźwiedź, łoś i sóweczka. Celem kampanii jest pomoc zagrożonym gatunkom oraz zachęcanie konsumentów do odpowiedzialnego zachowania wobec przyrody.

Głównym nośnikiem kampanii jest spot nawiązujący do kryzysu klimatycznego. Żubr zaznacza, że problemy przyrody dotyczą każdego. Przedstawiono w nim puszczę zagrożoną pojawieniem się trąby powietrznej. Szczęście mają te zwierzęta, które spotkają na swojej drodze żubra – niezawodnego opiekuna. Mimo humorystycznego hasła: „Kto nie trzyma się Żubra, ten trąba” – przekaz ma wymiar edukacyjny.

Agencja PZL przygotowała trzy spoty: 30 sekund i 15 sekund z przeznaczeniem do emisji w stacjach telewizyjnych oraz spot 6 sekund z przeznaczeniem do Internetu.

Działania reklamowe będą prowadzone w telewizji i mediach społecznościowych. Także z udziałem influencerów – przyjaciół Żubra.

Kampania obejmuje też:

  • opakowania piwa Żubr z wizerunkami zagrożonych gatunków,
  • POSM,
  • współpracę z wybranymi lokalnymi sieciami handlowymi.

Kolejną odsłoną kampanii edukacyjnej chcemy ponownie wzbudzić zainteresowanie konsumentów zagrożonymi gatunkami. Jednocześnie umożliwiamy głębszą relację z Żubrem, opartą na realnej wartości, nie tylko na poziomie produktowym – mówi Urszula Czerniawska-Kapeluch, senior brand manager marki.

Ponad dwa lata temu powstał Fundusz Żubra. Jego celem jest edukacja społeczeństwa oraz ratowanie i ochrona dzikich zwierząt w najcenniejszych przyrodniczo rejonach w Polsce.

Od 2019 r. marka Żubr wspiera działania organizacji ekologicznych, jednostek państwowych oraz naukowych

  • Ufundowała specjalistyczny sprzęt dla Białowieskiego Parku Narodowego.
  • Wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk przeprowadziła akcję ocieplającą wizerunek nietoperzy.
  • Wsparła akcję ratowania Dębu Dunin – Europejskiego Drzewa Roku 2022.
  • Współpracowała ze Stowarzyszeniem Leśne Przytulisko Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

W 2021 r. Fundusz Żubra wraz z Biebrzańskim Parkiem Narodowym przeprowadził akcję wykupu od prywatnych właścicieli działek znajdujących się na terenie parku. Pozwoliło to oddać dzikiej przyrodzie należne jej tereny i chronić siedliska zagrożonych gatunków ptaków żyjących w Dolinie Biebrzy. Była to pierwsza tego typu inicjatywa na styku biznesu i ochrony przyrody w Polsce. Była odpowiedzią m.in. na postulaty Unii Europejskiej i ONZ, które nawołują do takich działań, aby powstrzymać kryzys klimatyczny i środowiskowy.

Czwarta edycja kampanii CSR i działalność Funduszu Żubra do końca roku zakłada cztery akcje we współpracy z organizacjami ekologicznymi. Fundusz będzie kontynuował współpracę z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ale przy zupełnie nowym projekcie.

Czwarta edycja kampanii CSR. Fundusz Żubra

Koncepcję spotu telewizyjnego przygotowała agencja PZL, w ramach zespołu kreatywnego w składzie: Dominik Turek, Sławomir Szczęśniak, Tomasz Skorupa. wyreżyserował go Iwo Zaniewski. Accountem czuwającym nad całością jest Łukasz Dowgiałło. Produkcją zajął się dom produkcyjny Papaya Films, postprodukcją – Platige Image, a udźwiękowieniem – Juice. Działania PR i digital prowadzi Huta 19 im. Joachima Fersengelda. Planowanie i zakup mediów – Zenith.

  • 1
czwarta edycja kampanii CSR Żubra

Czwarta edycja kampanii CSR Żubra

 

2 sierpnia 2022

1 sierpnia 2022