„Kryzysometr” – inflacja i niestabilność gospodarcza na szczycie kryzysowych obaw na 2023 rok
  • 0
  • 2
7.12.2022

„Kryzysometr” – inflacja i niestabilność gospodarcza na szczycie kryzysowych obaw na 2023 rok

Managerowie ds. komunikacji oraz rzecznicy największych polskich firm i instytucji z pesymizmem patrzą na nadchodzący 2023 r. Szacują prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysów wizerunkowych w swoich organizacjach na 57%. To najnowszy odczyt wskaźnika „Kryzysometr”, corocznie tworzonego przez agencję Alert Media Communications. Na czele listy spodziewanych zagrożeń na 2023 r. znalazły się niestabilność gospodarcza i inflacja, wskazywane przez niemal dwóch na trzech badanych.

Duże obawy budzi również znaczący i negatywny wpływ polityki na firmy i instytucje. Badani wymieniali zwłaszcza zbliżającą się kampanię wyborczą (41% wskazań), a także kryzysy płynące z internetu (32%).

„Gospodarka, głupcze!” – hasło, z jakim Bill Clinton ponad 30 lat temu wygrał wybory prezydenckie w USA, znów jest aktualne i u nas. W ostatnich miesiącach coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Osoby odpowiadające za komunikację w czołowych polskich firmach, państwowych instytucjach i organizacjach pozarządowych właśnie w niestabilności gospodarczej i ryzykach związanych z wysoką inflacją dopatrują się najbardziej prawdopodobnego źródła kryzysów w nadchodzącym roku.

To główny wniosek z badania na szerokim panelu eksperckim ponad 100 managerów ds. komunikacji

Badanie przeprowadziła Alert Media Communications. „Kryzysometr” to wskaźnik, który agencja tworzy na wzór indeksów badających nastroje inwestorów giełdowych. Sprawdza on nastawienie, z jakim eksperci od komunikacji wchodzą w kolejny rok.

Na przełomie listopada i grudnia agencja przeprowadziła szóstą edycję badania. Pozwala ono ocenić poziom prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysów komunikacyjnych. Eksperci panelu oceniają ryzyko wybuchu kryzysu wizerunkowego w swoich organizacjach w skali od 1 do 100.

Ze średniej opinii wszystkich respondentów powstaje indeks Kryzysometr. W tym roku wyniósł on 57%. To drugi najwyższy wynik w historii badania. Mimo to w obecnej edycji jest mniejszy o dwa punkty procentowe niż w roku ubiegłym.

– Obserwujemy lekką, mieszcząca się w granicach błędu statystycznego poprawę nastrojów wśród managerów odpowiadających w swoich organizacjach za działania antykryzysowe. Nie zmienia to faktu, że Kryzysometr nadal jest powyżej 50%. A zatem eksperci wizerunkowi wciąż uważają, że kryzys w ich organizacjach jest bardziej prawdopodobny niż spokój – powiedział Adam Łaszyn, CEO Alert Media Communications.

– Tegoroczny wynik pokazuje, że w najbliższych miesiącach wiele organizacji będzie miało pełne ręce roboty przy zarządzaniu otaczającymi nas strachami. Z niestabilną gospodarką i zagrożeniami politycznymi na czele. A wzrost napięcia jest niemal gwarantowany w związku narastającą temperaturą sezonu wyborczego. Wiele ryzyka regionalnego i globalnego niesie też nieprzewidywalność związana z trwającą u naszych granic wojną dwóch największych państw europejskich – dodał.

Na szczycie listy obecnych obaw respondentów znalazły się trudności związane z niepewnością gospodarczą i wysoką inflacją

Wskazało je 61% ankietowanych. To blisko dwukrotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Wtedy obawy przed niestabilnością gospodarczą wskazywało 31% badanych.

Na drugim miejscu listy spodziewanych zagrożeń znalazł się negatywny wpływ polityki na funkcjonowanie organizacji. Obejmujący to np. kwestie światopoglądowe, niekorzystne regulacje czy toczącą się kampanię wyborczą (41% wskazań wobec 50% w 2021 r. ).

Na kryzysowym podium znalazły się jeszcze kryzysy online, czyli takie, które swój początek i przebieg mają w internecie. Wskazane zostały przez 32% ankietowanych (spadek aż o 20 punktów w stosunku do ub.r.). Wysoko na liście spodziewanych zagrożeń są jeszcze konflikty pracownicze (21% wskazań) oraz zagrożenia i konsekwencje wojny w Ukrainie (20%).

Kryzysometr – źródła kryzysów

Obawiamy się głównie rzeczy nieznanych – takich, na które nie mieliśmy czasu się przygotować

– Obecnie ten swoisty efekt kryzysowej świeżości wywołuje galopująca inflacja i towarzysząca jej niestabilność gospodarcza. Dla wielu organizacji to nieznane wody. Poruszanie się po nich w komunikacji zarówno z pracownikami, jak i partnerami biznesowymi czy klientami będzie trzeba dobrze opanować. Na uwagę zasługuje także spadek obaw przed zagrożeniami płynącymi z internetu. W poprzednich badaniach „Kryzysometr” znajdowały się one na czele listy lęków. Pokazuje to, że organizacje powoli oswajają się z siecią i wynikającymi z niej zagrożeniami. Wdrożyły już odpowiednie procedury, nabyły doświadczeń i czują się lepiej przygotowane – komentuje Krzysztof Tomczyński, account director w Alert Media Communications.

Podobnie jak w ubiegłych edycjach „Kryzysometru”, w katalogu obaw znalazły się również takie spodziewane kryzysy, jak:

  • konflikty z instytucjami państwowymi (17%),
  • niewłaściwa obsługa klienta (16%),
  • problemy z produktami (8% odpowiedzi).

Nikt z ankietowanych nie wskazał zagrożeń związanych z chorobami lub śmiercią pracowników w związku z COVID-19. Pokazuje to, że temat pandemii, który jeszcze niedawno znacząco kształtował polski krajobraz kryzysowy, aktualnie odszedł w niepamięć.

  • 1
„Kryzysometr” – wskaźnik wystąpienia kryzysu

„Kryzysometr” – wskaźnik wystąpienia kryzysu

7 grudnia 2022