Krynica Vitamin wyprodukuje napoje Ekipy i Korala
  • 0
  • 1
2.08.2021

Krynica Vitamin wyprodukuje napoje Ekipy i Korala

Krynica Vitamin podpisała umowę z Ekipą Holding i firmą Koral w zakresie produkcji napojów. Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma możliwość jej rozwiązania z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przedmiotem umowy jest produkcja przez spółkę Krynica Vitamin na zamówienie Ekipy i firmy Koral uzgadnianych w poszczególnych zamówieniach napojów. Dostawy będą odbywały się na podstawie uzgadnianych receptur i specyfikacji produktów. Każdorazową podstawą do realizacji umowy będą odrębne zamówienia kierowane przez kontrahenta do spółki i akceptowane przez spółkę.

Ze względu na ramowy charakter umowy Ekipa i Koral nie są zobowiązani względem Krynicy Vitamin do składania zamówień. Nie został również określony minimalny poziom gwarantowanych zamówień. Tym samym na dzień zawarcia umowy emitent nie jest w stanie określić całkowitych oczekiwanych przychodów ze sprzedaży realizowanych z tytułu umowy. Krynica Vitamin wskazuje jednak, że w ramach zawartej umowy spodziewa się w najbliższym czasie otrzymać od kontrahenta pierwsze zamówienie o łącznej wartości około 7 mln zł.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie www.gpw.pl.

  • 1
Krynica Vitamin wyprodukuje napoje Ekipy

Krynica Vitamin wyprodukuje napoje Ekipy i Korala

2 sierpnia 2021

30 lipca 2021