KRRiT, IAA i SAR podpisują list intencyjny w sprawie badań konsumpcji mediów
  • 0
  • 0
27.11.2018

KRRiT, IAA i SAR podpisują list intencyjny w sprawie badań konsumpcji mediów

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy i Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR podpisały list intencyjny w sprawie powołania JIC (Joint Industry Committee) poświęconego badaniom konsumpcji mediów.

Przewodniczący KRRiT reprezentujący regulatora rynku mediów elektronicznych oraz reprezentanci rynku komunikacji marketingowej jako inicjatorzy zgodnie wyrazili wolę powołania na polskim rynku porozumienia branżowego typu JIC.

Liczymy, że JIC powstanie szybko. List intencyjny to ważny krok, ale nie możemy na tym poprzestać. Tylko wspólna praca zapewni wytworzenie profesjonalnych badań i zbudowanie stabilnej waluty rozliczeniowej na rynku mediów – powiedział Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT.

W ramach KRRiT wypracowaniem wspólnie z rynkiem nowego standardu badań zajmie się zespół projektu Telemetria Polska.

Stworzenie reprezentacji rynku reklamowego w postaci JIC jako partnera jest dla nas niezbędne z punktu widzenia jakości przyszłych badań, które będziemy realizować. Uruchomiliśmy właśnie prace naukowe wspólnie z SGH oraz Instytutem Łączności – PIB. Ich celem jest wypracowanie odpowiednich metod rekrutacji panelu badawczego oraz sprawdzenie technologii do pomiaru mediów. Wyniki badań chcemy skonsultować z rynkiem przed podjęciem ostatecznych decyzji i uruchomieniem przetargów – przekazał Michał Wigurski, szef projektu Telemetria Polska.

Strony deklarują zgodną wolę powołania na rynku polskim porozumienia rynkowego JIC poświęconego badaniom mediów oraz udzielenia temu porozumieniu gwarancji dotyczących:

  • wypracowania nowego standardu badań konsumpcji mediów elektronicznych,
  • współdecydowania o ostatecznym kształcie badania oraz sposobie jego realizacji,
  • skutecznego nadzoru nad realizacją badania,
  • stymulowania rozwoju badań mediów,
  • opracowywania docelowego modelu finansowania badań mediów w Polsce.

Cieszymy się, że w liście intencyjnym znalazło się kluczowe sformułowanie o udzieleniu gwarancji uczestnikom rynku zrzeszonym w Joint Industry Committee, iż to oni będą współdecydowali o ostatecznym kształcie badania i sposobie, w jaki będzie realizowane. To bardzo ważny argument przybliżający nas do ukonstytuowania się JIC – komentuje Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska.

Wszyscy inicjatorzy zgodzili się, że badania oglądalności, słuchalności i korzystania z telewizji, radia oraz Internetu mają kluczowe znaczenie dla rynku reklamowego. Zmiany technologiczne ostatnich lat stworzyły zaś niedostępne dotąd możliwości wspólnego badania wyżej wymienionych mediów elektronicznych.

Zależy nam, aby powstający JIC dotyczący badań reprezentował możliwie szerokie grono interesariuszy rynku komunikacji marketingowej. Zależy nam na obecności wszystkich kanałów komunikacji marketingowej oraz reklamodawców i agencji mediowych.

Stąd SAR wspólnie z IAA Polska organizują spotkania z przedstawicielami nadawców telewizyjnych i radiowych, wydawców prasowych i internetowych oraz przedstawicielami reklamy zewnętrznej. Szeroka reprezentacja rynku reklamowego pozwoli wypracować uznany przez całą branżę pomiar i badanie, które będą służyć jako narzędzie do planowania, rozliczania i weryfikowania poprawności planowania komunikacji marketingowej – stwierdził Paweł Tyszkiewicz, pełnomocnik zarządu SAR.

Pierwsze spotkania z przedstawicielami zarządów poszczególnych mediów, agencji mediowych i reklamodawców odbędą się na przełomie listopada i grudnia.

27 listopada 2018

26 listopada 2018