Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy
  • 0
  • 1
27.01.2009

Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy

Książka pokazuje, w jaki sposób wykorzystać i powiązać siłę zgodności zewnętrznej pomiędzy środowiskiem rynkowym i zasobami, kompetencjami firmy oraz oferowanymi produktami, i zgodności wewnętrznej pomiędzy strategią, strukturą, procesami biznesowymi a stylem zarządzania firmą w celu zbudowania silnej reputacji zapewniającej znaczne korzyści czy trwałą przewagę konkurencyjną. Przedstawia sposoby ilościowego wyrażania czy szacowania wartości reputacji – kardynalny wymóg jej efektywnego zarządzania. Odpowiada na pytanie, ile jest warta reputacja firmy poprzez określenie relacji pomiędzy nią a wartością finansową akcji korporacji.

Informacje archiwalne dostępne są wyłącznie dla naszych subskrybentów

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do bazy ponad

54821 informacji, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja

27 stycznia 2009

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
27.01.2009

Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy

W książce marketing personalny został przedstawiony w kompleksowy sposób zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Szczególną uwagę zwrócono na cele realizacji marketingu personalnego, wśród których ważne miejsce zajmuje dążenie do kształtowania i utrwalania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, co z kolei wpływa bezpośrednio na jej postrzeganie jako producenta. Jest to tym istotniejsze, iż wizerunek jest drugą cechą wyróżniającą firmę spośród innych uczestników rynku, którą pośrednio i bezpośrednio kształtują pracownicy, co dodatkowo zwiększa rolę, jaką odgrywa w organizacji.