Krakowskie lotnisko z nowym logo (wideo)
  • 1
  • 5
18.05.2017

Krakowskie lotnisko z nowym logo (wideo)

Kraków Airport przedstawia nowe logo. Ma ono być symbolem otwarcia na kolejne wyzwania oraz ewolucji w strategii zarządzania biznesem.

Znak odsyła do różnorodnych doświadczeń pasażerów, interesariuszy portu. Charakterystyczna bryła nowego budynku lotniska i jego elewacja stały się inspiracją dla twórców logo.

Bryła budynku była dla nas oczywistą inspiracją i punktem wyjścia przy tworzeniu znaku. W ostatecznym kształcie nowe logo oprócz subtelnego nawiązania do owej bryły zawiera też inne sensy i konotacje, które współbrzmią z aspiracjami Kraków Airport – mówią przedstawiciele studia graficznego 2 Code, które przygotowało znak.

Nowe logo

Stare logo

Logo wybrane zostało w konkursie ogłoszonym 6 grudnia 2016 r. Obejmował on zaprojektowanie nowego znaku Kraków Airport, identyfikującego funkcję miejsca i jego charakter.

Miał to być oryginalny pomysł nadający się do zastosowania w materiałach promocyjno-reklamowych oraz w przestrzeniach. Na jego bazie możliwe miało być także przygotowanie znaku Kraków Airport o charakterze powitalnym – swego rodzaju wizytówki lotniska oraz miasta i regionu.

Termin składania prac konkursowych mijał 23 stycznia 2017 r. Wpłynęły 92 projekty, kryteria formalne zawarte w regulaminie spełniło 90. Rozstrzygnięcie nastąpiło 8 maja. Zwycięzcą zostało studio graficzne 2 Code reprezentowane przez Krzysztofa Drumińskiego i Jakuba Walkowicza. Nagrodą w konkursie było 25 tys. zł.

Zmiana podyktowana jest głębszą filozofią związaną z zarządzaniem lotniskiem i kooperacją z klientami. U jej podstaw leży ewolucja rynku lotniczego, która dokonała się w ostatnich latach. Kolejny istotny czynnik bazowy to zmiana poziomu świadomości klientów i zrewolucjonizowanie dostępności połączeń oraz narzędzi do planowania podróży.

Wspólnie z przewoźnikami lotniczymi przygotowano też kampanię promocyjną „101 połączeń prosto z Krakowa”. Na dwudziestu tramwajach przemieszczających się po ulicach miasta promowana będzie siatka połączeń. Nacisk w działaniach kładziony będzie na nowości wprowadzane w 2017 r. oraz nowy znak lotniska.

Kampania ta będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy rozpoczyna się 19 maja i promuje 22 letnie kierunki w reklamach umieszczonych na jedenastu tramwajach.

Drugi etap został zaplanowany na wrzesień i październik. Wtedy promowane będzie 18 połączeń poprzez kreacje na dziewięciu tramwajach. Każdy etap będzie trwał 6 tygodni.

Nowe logo będzie towarzyszyć marce krakowskiego lotniska przez następne lata. Projektanci starali się zawrzeć w znaku doświadczenie marki, jej strategię biznesową i zorientowanie na klienta. Istotą marki Kraków Airport są: bezpieczeństwo, jakość usług, siatka połączeń, inwestycje, zrównoważony rozwój.

Realizowana strategia rozbudowy siatki połączeń lotniczych oparta jest m.in. na analizie danych, programach rozwoju połączeń oraz budowaniu relacji z przewoźnikami lotniczymi. Efektem tego jest 101 połączeń w ciągu jednego roku.

  • 5

Reklama

17 maja 2017

Reklama
Reklama