„Krajobraz mojego miasta” – kampania Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  • 1
  • 1
24.09.2021

„Krajobraz mojego miasta” – kampania Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię „Krajobraz mojego miasta”. Jej celem jest zwrócenie uwagi władz samorządowych, firm i instytucji, a także profesjonalistów oraz społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej.

Najważniejszym elementem kampanii jest film szkoleniowy zatytułowany „Krajobraz mojego miasta”. Został on przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Idea powstała z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, podsekretarz stanu w MKiDN, Generalnej Konserwator Zabytków.

Kampania porusza wciąż aktualny problem, jakim jest wygląd polskich miast, miasteczek i wsi. Wielkoformatowe billboardy kuszące promocjami w pobliskim hipermarkecie potrafią przysłonić nawet 1/3 budynku. Warto jednak pamiętać, że przysłaniają nie tylko sam obiekt, ale i jego dziedzictwo, a także wartość historyczną. Pod warstwą materiału bowiem często kryją się ozdobne detale świadczące o przeszłości regionu. Pasteloza elewacji otaczających zabytkowe obiekty rozprasza uwagę przechodniów i nie współgra np. z gotyckim stylem katedry znajdującej się w pobliżu.

W filmie oprócz szeregu rozwiązań dotyczących powierzchni reklamowych znaleźć można także wskazówki odnoszące się do małej architektury, rynków, miejsc handlowych, strefy sacrum, estetyki ulic oraz zieleni miejskiej. Przedstawione w materiale problemy oraz działania mogą stać się inspiracją do tego, jak dbać o dziedzictwo kulturowe i ład w przestrzeni publicznej. Film prezentuje wiele dobrych przykładów i rozwiązań, które warto wprowadzić w życie na zarządzanych przez samorządy terenach.

Kampania to także szereg działań edukacyjnych i popularyzatorskich. Wśród są m.in.:

  • Wojewódzkie premiery filmu „Krajobraz mojego miasta” połączone ze spotkaniami dla władz samorządowych. Mają być miejscem wymiany doświadczeń w sferze planowania przestrzeni publicznej.
  • Wydawnictwa dydaktyczne, tj.: „Księga standardów ulicy Piotrkowskiej”, „Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach” oraz „Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i obszarach zabytkowych”.
  • Portal www.samorzad.nid.pl, który jest narzędziem pomocnym władzom i pracownikom samorządowym w pozyskiwaniu sprawdzonych informacji na temat zarządzania dziedzictwem kulturowym na szczeblu gminnym.
  • Bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem prowadzone przez ekspertów z NID, dotyczące m.in. społecznych, kulturowych i prawnych aspektów projektowania przestrzeni publicznej.
  • Nasycanie mediów publicznych treściami związanymi z różnymi odsłonami kampanii (np. przy okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, których motyw przewodni korespondował z postulatami kampanii).
  • Zaangażowanie znanych i cenionych postaci życia publicznego: aktorów, muzyków, architektów, historyków, jako ambasadorów idei kampanii.
  • Spoty z udziałem aktorów z serialu „Ranczo” emitowane we wrześniu i październiku 2017 r. na antenach TVP. W humorystyczny sposób zwracały one uwagę na problemy występujące w przestrzeni publicznej polskich miast.

Integralną częścią kampanii jest film „Piękne, polskie, drewniane”. Zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują w nim, jak pielęgnując obiekty drewniane, można ocalić je od zapomnienia. Na konkretnych przykładach wskazują, w jaki sposób należy eksponować drewnianą architekturę oraz co robić, by zachować ją dla przyszłych pokoleń. Film jest apelem o to, by władze samorządowe nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej i starały się uświadamiać społeczeństwo o niezwykłej wartości tych obiektów.

  • 1
kampania Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Kampania Narodowego Instytutu Dziedzictwa przeciw reklamowemu chaosowi

24 września 2021