Kościelisko z kodeksem reklamowym
 • 0
 • 3
25.06.2019

Kościelisko z kodeksem reklamowym

23 maja rada gmina Kościelisko przyjęła uchwałę dotyczącą zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zabronione będzie m.in. sytuowanie reklam na obszarach cennych widokowo.

Ustalenia kodeksu dotyczą całej gminy Kościelisko, która podzielona została na trzy rodzaje terenów:

 • zabudowy,
 • leśne,
 • otwarte.

W szczególnie cennych widokowo obszarach, na terenach niezabudowanych (leśnych i otwartych) sytuowanie reklam i urządzeń reklamowych jest zabronione. W tych miejscach dopuszczalne są tylko reklamy na okres trzydziestu dni, banery reklamowe oraz pneumatyczne urządzenia reklamowe związane z okolicznościowymi wydarzeniami.

Na stałe obecne będą mogły być jedynie tablice reklamowe i urządzenia promujące gminę Kościelisko, Tatrzański Park Narodowy lub Wspólnotę Leśną Uprawnionych Ośmiu Wsi.

Każdy przedsiębiorca może umieścić dwa szyldy na nieruchomości, na której prowadzi działalność gospodarczą. Jeden na budynku i jeden na ogrodzeniu. Dopuszczalna wielkość szyldu na budynku wykonanym w technologii zrębowej wynosi 2 m2, a na pozostałych budynkach 4 m2. Szyldy na ogrodzeniach mogą mieć do 2 m2. Muszą być mocowane równolegle i nie wystawać poza krawędź ogrodzenia.

W terenach zabudowanych dozwolone są wolnostojące reklamy o maksymalnej powierzchni 12 m2, o wysokości górnej krawędzi do 4 m. Mogą być one sytuowane w odległości minimum 10 m od siebie oraz dwukrotnej ich wysokości od granicy nieruchomości czy budynku. Reklamy mogą być też umieszczane na budynkach handlu i gastronomii, na takich samych zasadach, jak szyldy.

Można również sytuować kierunkowskazy reklamowe, czyli tablice reklamowe wskazujące kierunek. Mogą one zawierać wyłącznie: nazwę, adres, numer telefonu i ewentualnie symbol graficzny usługi/obiektu oraz odległość do usługi/obiektu.

W gminie Kościelisko nie dopuszcza się natomiast lokalizowania:

 • telebimów i reklam diodowych,
 • reklam w pasie drogowym,
 • na obiektach budowlanych (np. lampach ulicznych),
 • na drzewach,
 • reklam przewoźnych i przenośnych,
 • banerów i urządzeń pneumatycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istniejące w dniu wejścia w życie kodeksu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, wymagają dostosowania do przepisów podjętej uchwały w terminie dwunastu miesięcy. Niedostosowanie nośników reklamowych do przepisów prawa miejscowego może skutkować naliczeniem kar pieniężnych i wydaniem decyzji administracyjnej zobowiązującej do ich dostosowania lub usunięcia.

Uchwała wchodzi wżycie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Treść uchwały dostępna jest na stronie: www.edziennik.malopolska.uw.gov.pl.

 • 3

AnK

3 tygodnie temu

Górale wprowadzają kodeks reklamowy. Świat się kończy. Zobaczymy jak wyjdzie w praktyce W Krakowie taki kodeks działa ale na Podhalu wątpię. Skoro tam mówi się, że nawet prawo budowlane się nie przyjęło :)

24 czerwca 2019