Korzystanie z platform e-handlu B2B – raport Deloitte
 • 0
 • 1
7.11.2022

Korzystanie z platform e-handlu B2B – raport Deloitte

W krajach rozwiniętych cztery na pięć przedsiębiorstw dostarczających usługi innym firmom korzysta z platform e-handlu B2B. W przypadku polskiego rynku trudno mówić o bezpośredniej zależności między wielkością firmy a przychodami z e-handlu. Mimo to wyniki zawarte w raporcie „B2B e-commerce” Deloitte Digital pokazują, że elektroniczne narzędzia sprzedaży ułatwiają rozwój firm. Zwiększają m.in. liczbę obsługiwanych klientów.

Mimo spadku tempa wzrostu światowej gospodarki rynek B2B nie przestaje się rozwijać. W ubiegłym roku tempo wzrostu globalnego sektora transakcji międzyfirmowych wyniosło 18 proc. Działo się tak m.in. dzięki upowszechnieniu platform handlu elektronicznego.

– Zaspokojenie potrzeb klientów na pewnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa wymaga sięgnięcia po nowoczesne technologie. Wyniki badania polskiego rynku nie pokazują bezpośredniej korelacji między faktem korzystania z platformy a wysokością przychodów. Mimo to firmy o przychodach powyżej 500 mln zł dwukrotnie częściej niż podmioty zarabiające poniżej 20 mln zł korzystają z takich rozwiązań. Pozwala to na usprawnienie procesu sprzedaży oraz skuteczną integrację różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa – mówi Wojciech Telenga, dyrektor, lider transformacji sprzedaży, Deloitte Digital.

Pochodzący z Polski uczestnicy przeprowadzonego przez Deloitte Digital badania jako najczęstszy powód implementacji platform handlu B2B wskazali:

 • chęć rozwoju narzędzi sprzedaży (60 proc. odpowiedzi)
 • konieczność dostosowania się do nawyków zakupowych klientów (40 proc.)
 • opłacalność takiej inwestycji (34 proc.)

Chęć ekspansji na rynki zagraniczne stanowiła jedynie 6 proc. odpowiedzi. Może to oznaczać, że polskie firmy B2B skupiają się przede wszystkim na rodzimym rynku.

Stosowanie platform B2B umożliwia obsługę znacznie większej liczby klientów

Średnia miesięczna liczba transakcji firm korzystających z takich rozwiązań wyniosła 28 006. Natomiast w przypadku pozostałych przedsiębiorstw było to 617 – ponadczterdziestokrotnie mniej.

Korzystający z platform handlu B2B są też w stanie sprawniej realizować złożone zamówienia. W ubiegłym roku średni czas obsługi w firmach mających platformy handlu elektronicznego wyniósł 15,73 godziny. Przed wdrożeniem takich rozwiązań czas realizacji transakcji wśród tych podmiotów był dwukrotnie wyższy. Wynosił średnio 33,67 godziny.

– Platforma handlu elektronicznego B2B umożliwia klientowi większą kontrolę nad zamówieniem oraz automatyzację powiązanych procesów. Skutkuje to znaczącym ograniczeniem czy nawet eliminacją potrzeby ręcznej edycji lub wprowadzania danych po stronie sprzedającego. Przyspiesza to prace administracyjne i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Integracja z systemami realizacji zamówień i automatyzacji procesów wysyłkowych pozwala ponadto skrócić do minimum czas przygotowania zamówienia. To z kolei naturalnie podnosi poziom satysfakcji konsumentów – mówi Olaf Puchalski, starszy konsultant B2B Commerce, Deloitte Digital.

Blisko połowa uczestników badania nie dysponuje platformą handlu elektronicznego B2B

Najczęstszą przyczyną sceptycznej postawy jest brak potrzeby (43 proc. odpowiedzi). Zdaniem autorów raportu takie podejście może wynikać np. ze specyfiki branży, w której funkcjonuje dany podmiot. Z drugiej strony wydarzenia ostatnich lat (pandemia, wybuch wojny w Ukrainie) pokazały, że firmy dysponujące nowoczesnymi rozwiązaniami są w stanie dużo szybciej przywrócić normalny tryb sprzedaży, a nawet pozyskać nowych klientów.

Jedna trzecia przedsiębiorców bez platform B2B twierdzi, że brakuje im kompetencji potrzebnych do wdrożenia takich zmian. Wsparcie zewnętrznego podmiotu pomaga rozwiązać najczęściej wskazywane problemy, takie jak wydłużający się czas wdrażania platformy (56 proc. odpowiedzi) czy kłopoty z integracją z innymi systemami (50 proc.). Ale to już sami zarządzający podmiotami powinni zadbać o przełamanie oporu pracowników przed zmianą (50 proc. odpowiedzi).

Ponad trzy czwarte ankietowanych przedstawicieli tych firm, które zaczęły korzystać z narzędzi do handlu elektronicznego, oczekiwało, że wdrożenie platform B2B zwiększy poziom sprzedaży. W rzeczywistości niecała połowa ankietowanych zanotowała wzrosty w tym obszarze. Innymi najczęściej odnotowanymi korzyściami były:

 • optymalizacja kosztów działu handlowego (54 proc.)
 • skrócenie czasu realizacji zamówień (52 proc.)
 • wzrost rozpoznawalności marki (36 proc.)

Zdaniem autorów raportu zwiększenie sprzedaży jest możliwe wtedy, gdy firma podejdzie do zmian w sposób holistyczny. Co więcej, niektóre efekty nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Mają one jednak kluczowe znaczenie dla pozycji firmy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

– To jeden z najważniejszych wniosków płynących z raportu. Osiągniecie głównego celu, jakim jest wzrost sprzedaży, wymaga dokonania zmian w całym systemie marketingowo-sprzedażowym. Jeżeli firma poprzestanie na wdrożeniu platformy i nie określi związków przyczynowo-skutkowych tej decyzji, to ostatecznie może nie osiągnąć spodziewanych efektów. Wdrożenie tej technologii musi usprawniać proces w sposób przemyślany. Jej celem jest bowiem poprawa funkcjonowania, a nie pełna automatyzacja działu sprzedaży – mówi Wojciech Telenga.

 • 1
Deloitte zbadał użytkowanie platform e-handlu B2B

Deloitte zbadał użytkowanie platform e-handlu B2B

7 listopada 2022

 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
7.11.2022

Nieznaczny spadek Polski w europejskim rankingu siły nabywczej – badanie GfK

W najnowszym badaniu „GfK Purchasing Power Europe 2022” Polska zajęła 29. miejsce. Oznacza to spadek o jedną pozycję względem ubiegłego roku. Za nami znalazły się m.in. Węgry (30) i Rumunia (31). Wyraźnie przed nami (22) są Czesi. Średnia siła nabywcza przypadająca na mieszkańca naszego kraju wyniosła 9254 euro, podczas gdy średnia dla Europy to 16 344 euro. Badanie mierzy siłę nabywczą 42 europejskich państw.

4 listopada 2022

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
4.11.2022

Polscy konsumenci wciąż w kiepskich nastrojach. Wskaźniki w październiku 2022 na historycznie niskich poziomach. GfK

Stabilizacja, którą widać w badaniu nastrojów polskich konsumentów realizowanym przez firmę GfK, nie daje powodów do optymizmu. Średnie wyniki wciąż utrzymują się na bardzo niskim poziomie. W historii pomiarów gorzej było tyko na początku pandemii koronawirusa, w marcu 2020 r. Polacy szykują się chude miesiące, w których kluczowe będzie odpowiedzialne gospodarowanie domowym budżetem.