Konsumenci w Polsce spodziewają się dalszego wzrostu cen paliw i mediów – Deloitte Global State of the Consumer Tracker
 • 0
 • 1
14.12.2022

Konsumenci w Polsce spodziewają się dalszego wzrostu cen paliw i mediów – Deloitte Global State of the Consumer Tracker

Nieznacznie zmalał odsetek konsumentów twierdzących, że nie poradzą sobie z nadchodzącymi zobowiązaniami. Więcej z nich jednak ocenia, że ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w ostatnim roku. Połowa odkłada na później poważniejsze wydatki – wynika z najnowszej edycji badania Global State of the Consumer Tracker, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Konsumenci w Polsce częściej wskazują na chęć zakupu własnego samochodu. Nie są jednak przy tym jednoznacznie przekonani co do źródła napędu, z którego chcieliby w przyszłości korzystać w swoim pojeździe.

37. edycja Deloitte Global State of the Consumer Tracker została przeprowadzona pod koniec listopada. Pokazuje, że nie zmienił się odsetek (32 proc.) ankietowanych Polaków deklarujących optymizm dotyczący możliwości poprawy ich kondycji finansowej w ciągu roku.

Ogólna ocena sytuacji w ostatnich dwunastu miesiącach uległa jednak pogorszeniu

Tak uważa już 62 proc. respondentów. To o 2 p.p. więcej w porównaniu z październikiem. Połowa ankietowanych (wzrost z 47 proc.) odkłada na później większe wydatki. Tylko 23 proc. (spadek o 1 p.p.) poradziłoby sobie z nagłymi i znaczącymi wydatkami, których się nie spodziewało.

Badani poprawę nastrojów deklarują natomiast w obszarze możliwości sprostania nadchodzącym płatnościom (37 proc., o 1 p.p. więcej). Spodziewają się też wzrostu dochodu w przyszłym roku (40 proc., o 1 p.p. więcej).

W ostatnich edycjach badania Deloitte obserwujemy zmienne podejście konsumentów do oceny dynamiki inflacyjnej. Przez cały rok wskazania obaw dotyczących wzrostów cen oscylowały w Polsce w okolicach 80 proc., by w kwietniu, czerwcu i sierpniu sięgnąć nawet rekordowych 84 proc.

We wrześniu odsetek badanych Polaków deklarujących niepokój rosnącymi cenami gwałtownie spadł do 59 proc. Po chwilowym odbiciu do 67 proc. w październiku teraz ponownie wynosi tylko 60 proc. Pytanie: czy taki trend oznacza oswajanie się ze zmiennością inflacji? A tym samym, czy konsumenci rzeczywiście coraz mniej się jej obawiają? zastanawia się Przemysław Szczygielski, partner, lider usług dla sektora finansowego Deloitte w Polsce.

W porównaniu z poprzednią edycją ankiety Deloitte widać, że w większości badanych kategorii produktów respondenci rzadziej spodziewają się wzrostów cen. Wyjątkiem są alkohole i wyroby tytoniowe. Wymienia je trzy czwarte pytanych (wzrost o 3 p.p.).

Największe spadki wskazań (po 4 p.p.) dotyczą paliw (do 79 proc.) oraz domowych mediów (do 83 proc.). O 1 p.p. zmalały deklaracje dotyczące cen artykułów spożywczych (do 86 proc.) oraz odzieży i obuwia (do 72 proc.), a o 2 p.p., do 80 proc. – usług restauracyjnych.

Nastroje najbardziej poprawiły się w zakresie zagrożeń społecznych i geopolitycznych

W kolejnych edycjach badania Deloitte wskazania dotyczące nastrojów w sprawdzanych obszarach ulegają stałym, ale przeważnie nieznacznym wahaniom. Nadal najczęściej wymienianym powodem zmartwień konsumentów jest ich osobista sytuacja finansowa. W ostatniej edycji ankiety wspomniała jednak o tym już tylko połowa pytanych, co oznacza spadek o 2 p.p.

Wyraźne zmniejszenie deklarowanych niepokojów dotyczy takich sfer, jak:

 • kwestie społeczne (24 proc., o 5 p.p. mniej);
 • sytuacja geopolityczna (35 proc., o 4 p.p. mniej).

Spadki dotyczą także opinii o stanie gospodarki (o 1 p.p. w dół, do 32 proc.) czy zagrożeniu covidowym (o 2 p.p. w dół, do 17 proc.). Z kolei w zakresie własnego zdrowia, zmian klimatycznych czy swojej sytuacji zawodowej odpowiedzi ankietowanych pokazują wzrosty o 1-2 p.p., do odpowiednio 41 proc., 25 proc. i 19 proc.

– Nie zaobserwowaliśmy ostatnio wydarzeń, które w niespodziewany i gwałtowny sposób naruszałyby dotychczasową sytuację konsumentów. Wydaje się, że do kryzysu wywołanego tragicznymi okolicznościami większość ankietowanych z czasem się przyzwyczaja. Ich obawy ulegają tylko nieznacznym przesunięciom między poszczególnymi badanymi kategoriami.

Sytuacja ta może ulec zmianie w kolejnych falach naszej ankiety. Wtedy, gdy będą w niej odzwierciedlone opinie dotyczące np. dynamicznie zmieniających się cen energii i paliw w okresie zimowym. Może to mieć znaczący wpływ na kondycję domowych budżetów większości konsumentów mówi Marcin Stark, senior manager, Monitor Deloitte.

Więcej chętnych do zakupu samochodu, mniejsze zainteresowanie alternatywnymi formami napędu

W listopadowej edycji badania Deloitte konsumenci nieznacznie częściej niż wcześniej deklarowali, że preferują wykorzystanie osobistych środków transportu niż komunikacji zbiorowej. Tak odpowiedziało w sumie 44 proc. pytanych, czyli o 2 p.p. więcej niż w poprzednim badaniu. O tyle samo spadły odpowiedzi wskazujące na wybór komunikacji publicznej – do 56 proc.

Nie powinno więc zaskakiwać, że wzrósł odsetek respondentów wskazujących na chęć zakupu własnego samochodu – do 17 proc. z 13 proc. deklarowanych w poprzedniej ankiecie. Więcej jest też amatorów nowych pojazdów. Tak uważa 52 proc. pytanych, a pozostałe 48 proc. jest przeciwnego zdania. Miesiąc temu ten rozkład procentowy wyglądał dokładnie odwrotnie.

Sytuacja na rynku paliw jest dynamiczna, rosną ceny. Mimo to sukcesywnie spada w Polsce odsetek konsumentów wymieniających niskie spalanie jako powód kupna nowego samochodu. Jeszcze we wrześniu takie wskazanie wynoszące 18 proc. było drugim najczęstszym argumentem za zmianą auta. Miesiąc temu tak deklarowało 16 proc. respondentów, a teraz już tylko 11 proc.

Najpowszechniejszą motywacją jest obecnie opinia, że posiadany pojazd nie jest już wart utrzymywania (22 proc.). Niewiele mniej osób wyraża chęć poruszania się nowym modelem (21 proc.) lub mówi o atrakcyjności wyposażenia aktualnie dostępnych aut (19 proc.). Na chęć przesiadki do samochodu zelektryfikowanego wskazywało zaledwie 2 proc. ankietowanych.

– W podejściu konsumentów do nowych pojazdów widać znaczny stopień niepewności co do preferowanego rodzaju silnika. Pod koniec listopada niemal co czwarty respondent nie był przekonany, jaki chciałby wybrać. Na spalinowy wskazywało 49 proc. badanych, na hybrydę co piąty, a w pełni elektryczny napęd znalazł zainteresowanie tylko 6 proc. pytanych. We wcześniejszej edycji badania te różne wersje silnikowe uzyskały odpowiednio 64, 28 i 8 proc. odpowiedzi – mówi Daniel Martyniuk, partner, lider doradztwa technologicznego Deloitte.

W czasie pandemii wyraźnie rosła popularność zdalnych procesów sprzedażowych

Także tych w branży motoryzacyjnej. Eksperci Deloitte wskazują jednak, że teraz widać, że mnogość opcji zakupowych nie ułatwia konsumentom podjęcia decyzji. Co czwarty kupujący nie wie, w jaki sposób chciałby kupić samochód. Odsetek preferujących osobistą wizytę w salonie spadł z 66 do 58 proc. Z kolei tych, którzy wolą wybrać online, ale przetestować osobiście wybrany model – z 25 do 14 proc. W pełni zdalnie samochód chciałoby kupić już tylko 2 proc. ankietowanych.

O badaniu

Najnowsza fala badania została przeprowadzona pod koniec listopada 2022 r. Była to 37. edycja przeprowadzona globalnie i 30., w której wzięli udział konsumenci z Polski. W sumie eksperci Deloitte przebadali mieszkańców 24 krajów. Oprócz Polski byli to obywatele:

 • Arabii Saudyjskiej,
 • Australii,
 • Belgii,
 • Brazylii,
 • Kanady,
 • Chin,
 • Danii,
 • Holandii,
 • Hiszpanii,
 • Francji,
 • Niemiec,
 • Indii,
 • Irlandii,
 • Japonii,
 • Meksyku,
 • Norwegii,
 • RPA,
 • Korei Południowej,
 • Szwecji,
 • Włoch,
 • Wielkiej Brytanii,
 • Stanów Zjednoczonych,
 • Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 • 1
onsumenci w Polsce spodziewają się dalszego wzrostu cen paliw i mediów

37. edycja Deloitte Global State of the Consumer Tracker

14 grudnia 2022

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
14.12.2022

Działania CSR firm – 43% managerów nie potrafi wskazać korzyści z ich prowadzenia

Walka ze zmianami klimatu to największe wyzwanie dla Polski i świata. Ponad połowa firm deklaruje działania w tym obszarze. Projekty z zakresu ESG realizowane są przede wszystkim ze względów wizerunkowych. Coraz większe znaczenie mają też oczekiwania klientów i inwestorów, a także nowe regulacje, jak choćby te związane z raportowaniem pozafinansowym. Dla połowy firm kluczowym motywatorem jest potrzeba zaangażowania społecznego i chęci wprowadzania prawdziwej zmiany. Tak wynika z najnowszej edycji badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”.