Konsumenci kwestionują zaangażowanie firm – powstaje raport „Dobry biznes” ARC Rynek i Opinia
 • 1
 • 1
14.10.2022

Konsumenci kwestionują zaangażowanie firm – powstaje raport „Dobry biznes” ARC Rynek i Opinia

Firmy coraz częściej mówią o swoim zaangażowaniu w odpowiedzialny biznes. Mimo to wyniki badania ARC Rynek i Opinia wskazują, że zdaniem dużej części konsumentów nie jest to zaangażowanie wystarczające. Dotyczy to zarówno tych przedsiębiorstw, które mogą pochwalić się konkretnymi rozwiązaniami z tego zakresu, jak i tych, które do tej pory nie angażowały się w zrównoważony biznes.

Aż 46 proc. zbadanych przez ARC Rynek i Opinia konsumentów twierdzi, że firmy niewystarczająco angażują się w działania społeczne i środowiskowe. Z kolei aż 38 proc. nie wierzy w ich dobre intencje. Konsumenci dobrze przyglądają się markom.

Ponad połowa z nich przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z produktu czy usługi, bo firma nie zareagowała na poważny problem społeczny. Taka postawa jest zdecydowanie bardziej charakterystyczna dla osób z młodszych grup wiekowych:

 • od 18 do 24 lat (46 proc.);
 • od 25 do 34 lat (48 proc.).

Warto też zaznaczyć, że aż 39 proc. respondentów wybrało kiedyś usługę czy produkt ze względu na zaangażowanie społeczne marki.

Prezentowane statystyki to wstęp do badania „Dobry Biznes”

Jest ono wspólnym projektem agencji Communication Unlimited oraz firmy badawczej ARC Rynek i Opinia. Jego wyniki zostaną przedstawione w styczniu 2023 r. w specjalnym raporcie. Znajdą się w nim opinie konsumentów, przedstawicieli biznesu oraz ekspertów (przedstawicieli organizacji, NGO, dziennikarzy, naukowców). Patronat nad badaniem objęła niezależna organizacja Superbrands Polska.

– Połączenie perspektywy konsumentów, przedstawicieli firm i ekspertów pozwoli na szerokie spojrzenie na kwestie zaangażowania poszczególnych marek. Raport odpowie na wiele nurtujących pytań, np.:

 • Jakie marki w swojej kategorii są najsilniej kojarzone z działaniami z zakresu zrównoważonego wzrostu?
 • Jakie działania są najbardziej oczekiwane przez konsumentów poszczególnych kategorii produktów?
 • Jakie konkretne działania ESG są najbardziej znane i doceniane przez ekspertów oraz liderów opinii?

– wylicza Grzegorz Sygnowski, senior project manager ARC Rynek i Opinia.

O społecznym zaangażowaniu firm mówi się najczęściej w kontekście działań ESG

Chodzi oczywiście o Environmental, Social and Corporate Governance i konieczność raportowania tych działań przez firmy.

– My chcemy mówić o dobrym biznesie firm w rozumieniu nie finansowym, ale społecznym. Dobry biznes to coś więcej niż działania ESG czy CSR. Dobry biznes jest naturalną konsekwencją działalności firm, poważnego i odpowiedzialnego myślenia o produktach, usługach, klientach, pracownikach i interesariuszach. Wspiera budowanie firmy i jej reputację, o ile wsparty jest odpowiednimi działaniami komunikacyjnymi. Tylko takie podejście będzie skutecznie budować wiarygodność marki w oczach wszystkich grup interesariuszy – mówi Rafał Grzeszkowski, dyrektor kreatywny, partner w Communication Unlimited.

Jakie jest dziś największe wyzwanie dla autorów strategii biznesowych?

Polega ono na łączeniu kwestii ekonomicznych z odpowiedzialnym biznesem. Na budowaniu zaufania i reputacji swojej marki poprzez rozwijanie dialogu z klientami, społecznościami, inwestorami. Firmy postrzegane jako liderzy dobrego biznesu mają silniejszą pozycję przetargową, jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestycji, inicjowanie nowych działań, wejście na nowe rynki.

W dzisiejszych czasach nie wystarczy świetny produkt. W rywalizacji o serca konsumentów i partnerów biznesowych wygrywają te brandy, które wspierają ważne wartości. Dziś marketing potrzebuje autentyczności i docenienia sensu robienia dobrego biznesu. To nie jest pomysł na kampanię marketingową. To powód, dla którego ludzie wybierają pracę w danej firmie, kupują jej produkty i prowadzą z nią interesy – mówi Nina Kowalewska-Motlik, prezeska zarządu New Communications, partnera Superbrands w Polsce.

Badanie „Dobry Biznes” będzie realizowane w ostatnim kwartale 2022 r. i powtarzane co roku (jeden pomiar rocznie)

Marki (firmy), które wezmą udział w badaniu, będą mogły wykorzystywać jego wyniki w swojej komunikacji marketingowej i PR. Badanie obejmie trzy grupy:

 • konsumenci (18-65 lat) – próba 3000 osób, metoda CAWI;
 • eksperci (przedstawiciele organizacji, NGO, dziennikarze, pracownicy uczelni) – próba 50 osób, metoda CATI;
 • biznes (B2B) – firmy, metoda IDI.

O badaniu
Wyniki pochodzą z badania omnibusowego zrealizowanego w czerwcu 2022 r. metodą CAWI (badania online) na panelu internetowym ePanel.pl (N=1021). Reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18–65 lat.

 • 1
Konsumenci kwestionują zaangażowanie firm

Konsumenci kwestionują zaangażowanie firm w kwestie społeczne i środowiskowe

13 października 2022