Konsorcjum Grupy Eura7 z Hi Grupą
  • 0
  • 1
9.11.2022

Konsorcjum Grupy Eura7 z Hi Grupą

Warszawska Hi Grupa oraz krakowska Grupa Eura7 podpisały umowę konsorcyjną. Sygnatariuszami umowy są Marek Szabrański, CEO Hi Grupy oraz Łukasz Wołek, CEO Grupy Eura7.

Sformalizowanie współpracy jest kolejnym etapem kooperacji obu podmiotów. To również wynik wspólnych realizacji na rzecz takich marek jak Mosso, Dako, Edu Bears i Dechra Polska. W ramach konsorcjum Hi Grupa odpowiedzialna jest za opracowanie i realizację strategii mediowych, dobór mediów oraz bieżącą realizację i optymalizację kampanii reklamowych. Zespół Grupy Eura7 swoje prace koncentruje w obszarze rozwiązań kreatywnych, technicznych, lojalnościowych oraz loteryjnych.

  • 1
Grupa Eura7 z Hi Grupą

Grupa Eura7 z Hi Grupą

9 listopada 2022