Konkurs na spot o uczciwości w kulturze
  • 0
  • 0
14.06.2017

Konkurs na spot o uczciwości w kulturze

Fundacja Legalna Kultura i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłaszają konkurs na spot promujący uczciwe korzystanie z kultury jako jeden z fundamentów funkcjonowania w cyfrowym świecie. Inspiracją są słowa ikony polskiego kina – Zbigniewa Cybulskiego.

„Film to sztuka najbardziej popularna, bo dla milionów ludzi jest wciąż potrzebna jak chleb – przez swoją atmosferę, a także przez to, że każdy z widzów szuka poprzez swój film swej własnej twarzy, własnego życia, problemów, które wzruszają go osobiście” – mówił aktor.

Jak dodał w jednym z wywiadów, żeby pójść do kina, można wybrać film dotyczący jakiegoś problemu albo jakiegoś aktora – kupić sobie bilet. „Widz jest zaproszony do kina, i to my, ludzie filmu, go zapraszamy” – tłumaczył.

Odwołując się do słów Cybulskiego, organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę na istotne znaczenie nie tylko filmu, ale szerzej – całej kultury dla naszego życia.

Internet bez wątpienia zmienił świat, relacje międzyludzkie i dostęp do kultury. Nie można jednak tracić z oczu najważniejszego: kultura jest wspólnotą twórców i odbiorców. Jedni bez drugich nie istnieją. Dlatego tak ważne jest korzystanie z legalnych źródeł, dających dostęp do kultury zgodnie z wolą twórców i prawem – przekonują organizatorzy.

Celem konkursu jest ukazanie stale powiększających się legalnych zasobów kultury cyfrowej. Ma on też uświadomić widzom, że dostęp do nich jest łatwy, a pieniądze wydane na legalne korzystanie trafiają do twórców, dając im środki i zapał do dalszego tworzenia.

By wziąć udział w konkursie, nie trzeba być profesjonalnym twórcą. Można zrealizować spot z użyciem kamery, telefonu komórkowego lub przygotować animację. Liczy się kreatywność, umiejętność dotarcia z przekazem do odbiorcy i skłonienia go do refleksji. Spot może trwać maksymalnie jedną minutę.

Uczestnicy konkursu o nagrodę specjalną Legalnej Kultury mają szansę zobaczyć swoje dzieło podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Laureaci staną w jednym szeregu z twórcami polskich filmów.

Spoty mające charakter dzieła autorskiego mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców. Wszystkie materiały wykorzystane w filmie – muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry itp. – muszą pochodzić z legalnych źródeł. Nie mogą również naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

Nadesłane prace oceniać będzie jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przyzna ono następujące nagrody:

  • I nagroda: 8 tys. zł
  • II nagroda: 4 tys. zł
  • III nagroda: 2 tys. zł

Dodatkowo zwycięzcy konkursu odbędą praktyki na planie filmowym u najlepszych polskich producentów. Termin zgłaszania filmów upływa 6 września. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się 18–23 września 2017 r.

Szczegółowe założenia merytoryczne konkursu, tryb składania prac i wymogi techniczne zawarte zostały w regulaminie dostępnym na stronach www.legalnakultura.pl i www.festiwalgdynia.pl.

  • 1

14 czerwca 2017

Reklama
Reklama