Konferencja CyberHuman – PTBRiO zaprasza do zgłaszania wystąpień
  • 0
  • 0
10.01.2018

Konferencja CyberHuman – PTBRiO zaprasza do zgłaszania wystąpień

PTBRiO zaprasza do zgłaszania propozycji wystąpień na konferencji „CyberHuman: Jak ludzie adaptują technologię? Jak technologia adaptuje ludzi?”. Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Tegoroczna konferencja jest kolejną edycją cyklu Cyber (CyberResearch, CyberRE, Cyber, CyberHuman), organizowanego nieprzerwanie od 2011 r. To przestrzeń dyskursu o styku cyfrowości i konsumpcji. Utworzono ją, aby prezentować najnowsze trendy i zjawiska konsumenckie manifestujące się w cyberprzestrzeni oraz na jej styku z tzw. światem realnym.

Świat staje się ludzko-cyfrową mieszaniną, w której wszyscy funkcjonują w środowisku złożonym zarówno z ludzi, jak i maszyn oraz algorytmów. W takich warunkach pojawiają się zupełnie nowe zjawiska. Im właśnie poświęcona będzie konferencja CyberHuman.

PTBRiO zaprasza do składania propozycji wystąpień w następujących obszarach:

1. Superczłowiek
Technologia zmienia ludzi na lepsze i pomaga ludziom zmieniać się na lepsze. Nie tylko poprzez naiwne „suplementowanie” ciała ludzkiego cybergadżetami, lecz także przez tworzenie uwarunkowań, w których doskonalenie i samodoskonalenie jest łatwiejsze. W jaki sposób postęp technologii przyspiesza i zmienia rozwój człowieka? Czy maszyna zmienia człowieka, aby stawał się bardziej ludzki?

2. Cyberinterakcje
Coraz więcej interakcji ludzkich jest zapośredniczonych i zaaranżowanych przez technologię. Media społecznościowe, platformy inicjowania interakcji czy wymiany dóbr i usług, jak Uber, stopniowo zastępują wcześniejsze procesy nawiązywania i utrzymywania więzi.

Czy wkraczanie technologii pomiędzy ludzi oddziela ich, czy zbliża? Czy prostsze i płytsze interakcje elektroniczne są mniej wartościowe? A może wartość leży właśnie w prostocie, bezpieczeństwie i przewidywalności? Może nie potrzebujemy całej ludzkiej otoczki w prostych transakcjach?

Jeśli tak, to zadajmy pytania o drugą stronę medalu. Czy technologia może być spoiwem społeczeństwa, zamiast kultur i zwyczajów? Kiedy zamówienie Ubera stanie się rytuałem?

3. Władza algorytmu
Jesteśmy przyzwyczajeni do założenia, że podejmowanie decyzji, określanie wartości, rozpoznawanie i ocenianie wzorców oraz inne czynności poznawcze to domena ludzi. Tymczasem coraz częściej ludzi zastępują algorytmy. Potrafią polecać interesujące treści, filtrując to, co ważne od tego, co nieważne. Podejmują wręcz decyzje, które ważą na przyszłości.

Systemy automatyczne, decydując o tym, jakie bodźce docierają do ludzi przez media cyfrowe, kierują się prostymi schematami. Zapewniają lepszy dostęp do tych bodźców, które wywołują więcej pozytywnych reakcji. Jakie są konsekwencje algorytmizacji życia? Czy sztuczna inteligencja nie stanie się największym zbiornikiem naturalnej głupoty?

4. Era biobotów
Człowiek żyjący w środowisku cyfrowym znajduje się w świecie, który dość łatwo kontrolować. Zwłaszcza jeśli część jego partnerów w tym środowisku to maszyny. W takich warunkach łatwo także uruchomić trening różnych umiejętności, które są akurat potrzebne systemowi, a nie jednostce.

Potrzebny jest dłuższy czas pracy bez przerw? Można zaproponować grę trenującą uczestników w pracy bez przerwy. Konsultanci zbyt szybko irytują się podczas rozmów z klientami? Można urządzić dla nich konkurs.

Czy sztuczna inteligencja uczy się ludzi, żeby ich poznać? A może robi to po prostu po to, żeby wywoływać więcej zachowań pożądanych i zyskownych z punktu widzenia jej właścicieli?

Czy staniemy się biobotami programowalnymi bez naszej wiedzy – o bardziej skomplikowanych, ale jednak przewidywalnych schematach zachowań? Czy wręcz przeciwnie – sztuczna inteligencja będzie na nasze własne życzenie motywować nas do realizacji zadań, korygować nasze słabości i wspierać nas w codziennych wyzwaniach? Artificial Intelligence (AI) czy Intelligent Augmentation (IA)? Którą ścieżką podążymy?

Podczas pracy Rady Programowej premiowane będą zwłaszcza projekty wychodzące poza czysty opis „tu i teraz”. Mile widziane są case studies, analizy problemów, pogłębione i skomentowane wyniki wdrożeń.

Wystąpienia mogą być studiami przypadków, opisami nowych technik, rozwiązań metodologicznych czy narzędzi analitycznych. Mogę też stanowić podsumowanie doświadczeń w określonej, jasno zdefiniowanej dziedzinie. Nie mogą mieć przy tym charakteru jednoznacznie promocyjnego. W prezentacji nie mogą być umieszczone nazwy firm badawczych (poza slajdem tytułowym) ani ich obrandowanych produktów. Zgłoszenia zostaną zanonimizowane i ocenione przez CyberRadę do 20 lutego 2018 r.

Propozycje wystąpień należy zgłaszać poprzez formularz internetowy dostępny na stronie ptbrio.pl/cyberhuman w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2018 r. Tylko wystąpienia zgłoszone poprzez formularz online będą brane pod uwagę przy ustalaniu programu konferencji. Formularz aktywny będzie do 8 lutego 2018 r.

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym wydarzenia.

9 stycznia 2018

Reklama
Czytaj także
Reklama