„Kobiety na roli”– PepsiCo i organizacja Care z kampanią na temat nierównych szans kobiet w rolnictwie
 • 6
 • 2
8.03.2019

„Kobiety na roli”– PepsiCo i organizacja Care z kampanią na temat nierównych szans kobiet w rolnictwie

Ruszyła międzynarodowa kampania firmy PepsiCo oraz organizacji non-profit Care. Zwraca ona uwagę na problem nierównych szans kobiet w rolnictwie. W kampanii uczestniczy polska rolniczka – Bożena Sierańska.

W ramach kampanii „Closing the Crop Gap – kobiety na roli” powstało pięć filmowych opowieści pokazujących historie kobiet oraz ich wkład w rozwój rolnictwa na świecie. Przykłady pochodzą z gospodarstw z Polski, Egiptu, Gwatemali, Indii oraz Stanów Zjednoczonych.

Cele akcji to:

 • budowanie świadomości dotyczącej nierównych szans kobiet w rolnictwie,
 • rozpoczęcie dyskusji na temat rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy sytuacji finansowej kobiet w sektorze rolnym i zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności.

Historie te można obejrzeć na stronie www.closingthecropgap.com. Można tam oddać głos na najciekawszą opowieść, a przy okazji otrzymać kupon o wartości 25 dol. na mikropożyczkę udzielaną dowolnemu przedsiębiorcy zarejestrowanemu w systemie Kiva.org.

Na wsi często obowiązuje taki podział: twoja rola, moja rola. Mężczyźni najczęściej zajmują się agrotechniką i pracą w polu, podczas gdy kobiety zajmują się pracami polowymi, a dodatkowo dbają o dom i rodzinę. Wiele kobiet poświęca swojemu gospodarstwu tyle samo czasu, energii i determinacji, co mężczyźni, więc ich rola nie powinna być marginalizowana. Dobrze by było, gdyby kobiety miały takie same możliwości i szanse w rolnictwie, co mężczyźni. Widzę, że ten proces już się zaczął i wierzę, że będzie trwał – mówi Bożena Sierańska, polska rolniczka, uczestniczka kampanii.

Według ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa kobiety wykonują prawie połowę całości prac rolnych w krajach rozwijających się. Pracują nawet o 13 godzin tygodniowo więcej niż mężczyźni. Często robią to bez odpowiedniego przeszkolenia, zasobów takich jak nasiona czy nawozy, a nawet bez praw do uprawianej ziemi.

Dobrze udokumentowane są przypadki marginalizowania oraz niezauważania roli kobiet. W wielu regionach powszechne jest wykluczanie kobiet z procesu podejmowania decyzji istotnych dla upraw.

Gdyby kobiety miały dostęp do takiego samego zaplecza, jak mężczyźni, uzyskiwane przez nie efekty pracy zwiększyłyby się nawet o 20–30%*. To z kolei mogłoby przyczynić się do eliminacji głodu wśród 100–150 mln ludzi na całym świecie*.

Jak rolniczki z różnych części świata pokonują bariery pojawiające się na ich drodze? Pokazują to bohaterki kampanii:

 • Maria Elena z Gwatemali, która pokazuje, w jaki sposób można zwiększyć produkcję rolną i dać zatrudnienie innym kobietom z lokalnej społeczności. Jest dumna z tego, że jej ciężka praca pozwala przynosić niejednokrotnie lepsze efekty niż te uzyskiwane w konkurencyjnych gospodarstwach.
 • Sunita, indyjska rolniczka. Mimo że jest analfabetką, zdecydowała się zmienić swoje życie, uniezależnić się finansowo i walczyć o lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci.
 • Eman z Egiptu samotnie wychowująca czworo dzieci. Postanowiła wydzierżawić pole, które z zaangażowaniem oraz uporem samodzielnie uprawia, mimo sprzeciwów lokalnej społeczności.
 • Amerykanka Sam, która pracuje na dużej farmie mlecznej i przyznaje, że nawet w USA rolniczki nie zawsze postrzegane są jako osoby podejmujące decyzje. Sama musiała wywalczyć swoje miejsce w gospodarstwie i życiu.
 • Bożena z mazowieckiej wsi Żukówka, która od 25 lat wspólnie z mężem prowadzi uprawę ziemniaków przemysłowych. Oprócz tego ma wiele obowiązków związanych z prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Jej zaangażowanie, determinacja oraz przywiązanie do ziemi przyczyniły się do stworzenia dużego przedsiębiorstwa rolnego.

W Polsce wciąż istnieje duży problem z zauważaniem wkładu kobiet w rozwój sektora rolnego. Nie zmienia tego fakt, że kobiety stanowią ponad 40% siły roboczej w rolnictwie** i prowadzą około 30%** wszystkich gospodarstw. Efekt ich działania to ogromny kapitał społeczny przyczyniający się także do wymiernych wyników materialnych.

Kobiety są w pełni zaangażowane w działalność gospodarstw. Wykonują często te same obowiązki, co mężczyźni. Pomimo to także polskie rolniczki nadal potrzebują wsparcia instytucjonalnego i finansowego.

W PepsiCo dostrzegamy problem nierównego traktowania kobiet w rolnictwie. Mamy nadzieję, że nasza akcja będzie początkiem dyskusji o rozwiązaniu go. Przybliżając historię pani Bożeny, zaprzyjaźnionej z nami rolniczki, nie chcemy tylko koncentrować się na ograniczeniach i wyzwaniach stojących przed polską wsią. Przede wszystkim chcemy podnosić świadomość społeczną oraz zachęcać inne kobiety do wyboru takiej ścieżki zawodowej – mówi Julian Krzyżanowski z PepsiCo Polska.

Kampania ma stanowić pierwszy krok do zmiany postrzegania roli kobiet w rolnictwie. Jej cel dotyczy też potrzeb związanych z zapewnieniem żywności dla nieustannie zwiększającej się populacji świata.

* ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa
** www.ec.europa.eu

 • 2

8 marca 2019

7 marca 2019

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
7.03.2019

Aktywni i wygadani klienci – przekleństwo czy błogosławieństwo? Raport „Customer Listening 2.0”

Konsumenci zapytani o to, kto ich zdaniem najlepiej reprezentuje marki na rynku, wybierają siebie, czyli klientów, którzy produkty tych marek kupują, używają ich i znają je najlepiej. Do wyboru były również odpowiedzi: „pracownicy”, „osoby zarządzające marką”, „eksperci” oraz „celebryci i blogerzy”. Dziewięciu na dziesięciu internautów chce, aby marki słuchały ich głosu, analizowały ich opinie, reklamacje i pomysły – pokazuje raport Mobile Institute „Customer Listening 2.0”.