Kobiety i mężczyźni w Internecie – dane z badania Gemius/PBI
  • 0
  • 3
7.03.2019

Kobiety i mężczyźni w Internecie – dane z badania Gemius/PBI

8 marca to data nierozerwalnie kojarząca się z Dniem Kobiet, który w Polsce obchodzony jest od wielu lat. Ostatnio coraz popularniejszy staje się także Dzień Mężczyzny, który przypada 10 marca. Z okazji tych dwóch świąt Gemius przyjrzał się temu, jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy płciami, jeśli chodzi o sposób korzystania z Internetu.

Top 20: kobiety aktywniejsze na Facebooku, mężczyźni na Twitterze
Zestawienie dwudziestu najpopularniejszych serwisów nie pokazuje znaczących różnic pomiędzy odwiedzanymi witrynami, jeżeli chodzi o miejsca w top 20. W większości wypadków internauci i internautki odwiedzają te same serwisy aukcyjne, ogłoszeniowe, platformy social media czy portale horyzontalne.

Można jednak zauważyć kilka interesujących faktów. Kobiety są o wiele aktywniejsze w mobile, jeżeli chodzi o przeglądanie portali aukcyjnych i ogłoszeniowych. W wypadku Allegro procent użytkowniczek korzystających z urządzeń mobilnych wynosi 71% (6 799 543), podczas gdy dla mężczyzn jest 61% (5 563 994). Na platformie OLX proporcje są podobne: 72% użytkowniczek korzysta z serwisu w sposób mobilny (5 168 885), a wśród użytkowników odsetek ten wynosi 63% (4 520 946).

Jeśli chodzi o platformy społecznościowe, nie ma różnic w wypadku YouTube. Obie płcie w takim samym stopniu korzystają z serwisu na smartfonach czy tabletach (po 44% użytkowników i użytkowniczek). Z danych Gemius/PBI wynika także, że na Facebooku mamy o 927 571 więcej kobiet niż mężczyzn (11 713 417 vs 10 785 846). Dodatkowo kobiety częściej korzystają z platformy mobilnie (66% użytkowniczek vs 60% użytkowników).

Odwrotną tendencję można zauważyć na Twitterze. Ten serwis odwiedza o 1 677 366 więcej użytkowników niż użytkowniczek (3 968 470 vs 2 291 104). Mężczyźni częściej niż kobiety korzystają z Twittera mobilnie (66% mężczyzn vs 60% kobiet).

Wiek: nastolatkowie wolą PC, nastolatki smartfona
Przyglądając się wiekowi użytkowników i użytkowniczek, można zauważyć, że – poza grupą 25–34 lata i ponad 55 lat – z urządzeń mobilnych częściej korzystają kobiety. Szczególnie jest to widoczne w młodszych grupach wiekowych, w których różnice te są największe. W grupie 7–14 lat jest to 70% do 55% (815 010 użytkowniczek vs 703 336 użytkowników), a w grupie 15–24 lata 91% do 87% (2 226 840 użytkowniczek vs 1 908 620 użytkowników).

Miejsce zamieszkania: kobiety bardziej mobilne, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach
Analiza demografii pod kątem miejsca zamieszkania również prowadzi do wniosku, że wśród użytkowników urządzeń mobilnych panuje nadreprezentacja kobiet. Jest ona tym większa, im mniejsza jest zamieszkiwana miejscowość. W wypadku wsi jest to 84% użytkowniczek mobilnych vs 81% użytkowników mobilnych. W miastach do 20 tys. mieszkańców – 85% użytkowniczek vs 80% użytkowników.

O badaniu
Przedstawione dane pochodzą z badania Gemius/PBI za styczeń 2019 r.

Janusz Kamiński

2 tygodnie temu

Czekałem na ten raport! Dzięki!

7 marca 2019