KER rozpatrzyła skargi na reklamy jogurtu Loveyo i napoju DevilWróć do KER rozpatrzyła skargi na reklamy jogurtu Loveyo i napoju Devil