Kampanie zmieniają nawyki ekologiczne. Wyniki europejskiego badania
AdvertisementAdvertisement
  • 0
  • 1
28.11.2018

Kampanie zmieniają nawyki ekologiczne. Wyniki europejskiego badania

Polacy deklarują wsparcie działań mających na celu ochronę środowiska. Jeżeli jednak chodzi o wdrożenie konkretnych zasad i nawyków ekologicznych w codziennym życiu, zdecydowanie odbiegają od Europejczyków, którzy z ochotą zmieniają postawy pod wpływem kampanii społecznych. Takie są wnioski z ogólnoeuropejskiej ankiety przeprowadzonej przez społeczność Friends of Glass, a także głosowania zrealizowanego w Gdyni w trakcie kampanii „Na zdrowie oceanu”.

Problem zanieczyszczenia wód stał się głośnym tematem w 2018 r. To efekt wielu kampanii społecznych pokazujących ogrom szkód wyrządzanych oceanicznej faunie i florze. Parlament Europejski niedawno wydał decyzję popierającą wprowadzenie w Unii Europejskiej zakazu sprzedaży przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku. Pokazuje to kierunek zmian i działań na kolejne lata.

Polacy także dostrzegają szkody wyrządzane przez wyrzucany do wody plastik. Podczas głosowania zorganizowanego przez Friends of Glass Polska w Gdyni na bulwarze Nadmorskim 3456 osób* zadeklarowało, że możliwe jest życie bez plastiku. Pogląd, że plastik jest niezbędny, wyraziły 243 osoby.

Rosnące zanieczyszczenie wód powoduje zmianę przyzwyczajeń w życiu Europejczyków. Pokazało to ogólnoeuropejskie badanie zlecone przez Friends of Glass. 78% respondentów z dwunastu krajów UE zmieniło codzienne nawyki pod wpływem tegorocznych akcji i debat społecznych dotyczących śmieci wyrzucanych do rzek, mórz i oceanów. W Polsce taką deklarację złożyło 49% ankietowanych.

Wśród wymienianych zmian znalazły się m.in.:

  • wybieranie określonych produktów na półce sklepowej,
  • preferowanie opakowań w pełni przetwarzalnych oraz wykonanych z naturalnych materiałów, takich jak szkło.

73% Europejczyków ocenia opakowania szklane jako najbardziej przyjazne dla oceanu. 35% polskich respondentów, czyli ponad połowa mniej niż w Europie, podziela ten pogląd i deklaruje wiedzę, że opakowania szklane są wykonane z naturalnych materiałów, neutralne dla środowiska i całkowicie poddawane recyklingowi.

*Głosowanie przeprowadzone 8 czerwca w Gdyni. Wzięło w nim udział 3699 osób.
**Ogólnoeuropejskie badanie przeprowadzone w mediach społecznościowych za pomocą ankiet w 12 krajach: Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Słowacji, Szwajcarii i Turcji. Badanie prowadzone od 29 marca do 27 kwietnia 2018 r. Jego celem było poznanie postaw i nawyków konsumenckich w odniesieniu do poszczególnych materiałów opakowaniowych. Ogółem zebrano 6256 odpowiedzi.

  • 1

28 listopada 2018

27 listopada 2018