Jeszcze do 5 sierpnia można nominować osoby, które rozwijają odpowiedzialny biznes
  • 0
  • 1
3.08.2021

Jeszcze do 5 sierpnia można nominować osoby, które rozwijają odpowiedzialny biznes

Do czwartku 5 sierpnia potrwa nabór kandydatur do czwartej edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. To okazja, by wyróżnić osoby, które poprzez swoje zaangażowanie i realizowane projekty przyczyniają się do popularyzacji rozwiązań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do:

  • upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce,
  • dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

W czwartej edycji nagroda zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2019–2020. Oceny kandydatur dokona eksperckie jury.

Zgłoszenia należy przesyłać do 5 sierpnia (przedłużony termin zgłoszeń) poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/zgloszenie/

– Biznes w Polsce zmienia się dzięki wysiłkowi konkretnych osób. Poprzez naszą nagrodę chcemy docenić ich trud w działaniach na rzecz realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w firmach. Warto wskazywać dobre przykłady, które mogą stać się inspiracją dla innych. To ważne zwłaszcza dziś, w dobie zmieniających się paradygmatów, a także wyzwań dotyczących odbudowy gospodarek po pandemii oraz poszukiwania nowych wzorców i modeli biznesowych. Wraz z jury zachęcam serdecznie do nadsyłania zgłoszeń i docenienia osób, które zmieniają biznes w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach głównych: „biznes”, „sektor pozabiznesowy” (kategoria zależna od miejsca zatrudnienia kandydata/tki) oraz w pięciu kategoriach specjalnych:

  • zarządzanie różnorodnością,
  • wolontariat pracowniczy,
  • gospodarka w obiegu zamkniętym,
  • ochrona klimatu,
  • innowacje społeczne.
  • 1
Forum Odpowiedzialnego Biznesu nagrodzi ludzi, którzy rozwijają odpowiedzialny biznes

Forum Odpowiedzialnego Biznesu nagrodzi ludzi, którzy rozwijają odpowiedzialny biznes

3 sierpnia 2021