Jak polscy konsumenci reagują na zmiany cen i dostępności cukru – badanie SW Research
 • 0
 • 3
11.08.2022

Jak polscy konsumenci reagują na zmiany cen i dostępności cukru – badanie SW Research

Czterech na dziesięciu Polaków w ostatnim miesiącu nie kupiło białego cukru ze względu na jego brak w sklepie. Ponad połowa badanych deklaruje jednak, że ograniczona dostępność towaru nie wpłynie na dotychczasową ilość konsumowanego przez nich białego cukru. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji badawczej SW Research.

Ponad 40% Polaków deklaruje, że średnio w ciągu miesiąca spożywa więcej niż 0,5 kg białego cukru. Wyniki badania pokazują różnicę w ilości konsumowanego cukru ze względu na płeć. Mężczyźni nie tylko spożywają więcej białego cukru niż kobiety (przynajmniej 0,5 kg białego cukru spożywa w miesiącu 49% mężczyzn i 38% kobiet). Robią też większe zapasy tego towaru oraz częściej kupują ten produkt do swojego gospodarstwa domowego.

Polacy używają białego cukru przede wszystkim w kuchni:

 • 69% badanych dodaje go do ciast, wypieków, sosów;
 • 56% badanych słodzi nim herbatę, kawę czy inne napoje;
 • 45% wykorzystuje do przygotowywania przetworów.

Wykorzystanie białego cukru jako dodatku do ciast, wypieków czy sosów częściej deklarują kobiety (77%) niż mężczyźni (61%).

Słodzenie cukrem różnego rodzaju napojów to z kolei zwyczaj praktykowany głównie przez mężczyzn (61%) oraz osoby o najniższych dochodach (70%). Stosowanie białego cukru do produkcji przetworów występuje natomiast częściej wśród kobiet (50%), mieszkańców wsi (51%) oraz najstarszych badanych (52%).

40% Polaków doświadczyło w ostatnim miesiącu deficytu białego cukru w sklepach

Pomimo tego badani nie są wyraźnie skłonni do rezygnacji z jego konsumpcji. Tylko 16% respondentów deklaruje, że ograniczona dostępność towaru spowoduje, że całkowicie zrezygnują ze słodzenia kawy czy herbaty.

Trzech na dziesięciu Polaków jest gotowych na zastąpienie białego cukru jego zamiennikami. Postawa ta jest szczególnie widoczna w grupie osób o najwyższych dochodach (47%). Ponad połowa badanych deklaruje jednak, że ograniczona dostępność towaru nie będzie miała wpływu na spożywaną przez nich ilość białego cukru. Przekonanie to dominuje głównie wśród najstarszych osób (61%). Z racji wieku mogą być one mniej skłonne do zmiany swoich dotychczasowych przyzwyczajeń.

Jak polscy konsumenci reagują na zmiany cen i dostępności cukru – badanie SW Research

Czy zmiany cen i dostępności cukru napędzą popyt na zamienniki?

Polacy chętnie decydują się na stosowanie zamienników białego cukru. Prawie 70% badanych wskazuje, że używa któregoś z dostępnych na rynku substytutów. Kroki te częściej podejmują jednak kobiety niż mężczyźni. Największą popularnością wśród Polaków cieszą się miód (47%), cukier brązowy (26%) oraz ksylitol (16%).

Jak polscy konsumenci reagują na zmiany cen i dostępności cukru – badanie SW Research

Chociaż ceny białego cukru rosną, zakup jego zamienników nadal może wiązać się z większymi wydatkami. Wyniki badania pokazują, że spożycie zamienników cukru jest największe w grupie osób o najwyższych dochodach. Dotyczy to przede wszystkim cukru brązowego, stewii, ksylitolu, erytrytolu oraz syropu klonowego.

Obserwujemy, że społeczeństwo jest otwarte na korzystanie z różnego rodzaju zamienników cukru. W obecnej sytuacji gospodarczej może to stanowić istotną informację dla ich producentów. Wyniki pokazują jednak, że substytuty cukru są konsumowane przede wszystkim przez osoby młode i o wysokich dochodach. Biorąc również pod uwagę stosunkowo dużą niechęć do całkowitej rezygnacji z dosładzania napojów, niedostatek białego cukru na sklepowych półkach może dotknąć przede wszystkim najstarszych oraz osoby będące w gorszej sytuacji finansowej – komentuje Adrian Wróblewski, dyrektor ds. badań w SW Research.

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski. Próba badawcza została dobrana w sposób warstwowo-losowy, tak aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie). Łącznie zebrano 1013 wywiadów.

Badanie było realizowane w terminie 2–3 sierpnia 2022 r. przez agencję SW Research. Zastosowano wywiady online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

 • 1
Zmiany cen i dostępności cukru

Zmiany cen i dostępności cukru nie skłaniają Polaków do rezygnacji z jego konsumpcji

11 sierpnia 2022

10 sierpnia 2022

 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
10.08.2022

Media tracą zaufanie. Mindshare prezentuje Wskaźnik Wiarygodności Mediów

Wraz z rozwojem rynku mediowego rośnie także liczba zagrożeń, na które narażeni są konsumenci. Obecnie jedynie 20% Polaków uważa media za wiarygodne źródło informacji, a odsetek ten dla mediów cyfrowych jest jeszcze niższy [1]. W obliczu spadku zaufania do internetowych kanałów komunikacji warto, aby marki rozważyły obecność w miejscach o najwyższej wiarygodności. Mindshare Polska opracował narzędzie do lokalnej oceny wiarygodności kampanii digital – Wskaźnik Wiarygodności Mediów (Media Trust Indicator – MTI).