Jak Polacy widzą problemy psychiczne – badanie IRCenter
 • 0
 • 1
17.05.2023

Jak Polacy widzą problemy psychiczne – badanie IRCenter

Firma IRCenter zbadała, jak Polacy postrzegają kryzys psychiczny. Mają oni powszechną świadomość rosnących problemów psychicznych, przede wszystkim wśród młodzieży. Zdecydowana większość Polek i Polaków jest przerażona liczbą samobójstw wśród młodych ludzi. Problemem postrzeganym przez ponad połowę Polek i Polaków jest samotność.

Czterech na pięciu Polaków (80%) uważa, że młodzi ludzie są coraz częściej uzależnieni od gier komputerowych. Niemal połowa (45%) uważa tak zdecydowanie. Trzy czwarte Polaków (75%) jest przerażonych liczbą samobójstw wśród młodych ludzi. Tyle samo jest przerażonych chorobami psychicznymi dotykającymi młodych ludzi. 72% zaś sądzi, że coraz więcej ludzi jest o krok od depresji. Młodsi badani uważają tak zdecydowanie częściej. Z kolei najstarsi częściej uznają, że coraz częstsze jest uzależnienie młodych od gier komputerowych.

Jeśli chodzi o problemy psychiczne (obszar kryzysu psychicznego), znacznie częściej niż pozostałe grupy zaniepokojenie wyrażają osoby:

 • mieszkające w miejscowościach powyżej 100 tys. osób;
 • przynależące do grup dyskryminowanych;
 • niezadowolone ze swojego życia;
 • nieufne w stosunku do innych;
 • mające poczucie bycia wykorzystywanymi;
 • uważające siebie za niereligijne;
 • niedeklarujące przynależności do konkretnej religii czy wyznania.

Osoby o poglądach lewicowych częściej są przerażone:

 • liczbą samobójstw ludzi młodych;
 • chorobami psychicznymi ludzi młodych.

Uważają też, że coraz więcej ludzi jest o krok od depresji.

Niemal trzy czwarte Polaków (71%) sądzi, że coraz więcej ludzi jest uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu. Ponad połowa Polaków (55%) uważa, że problemem naszych czasów jest samotność.

Badanie przeprowadzone przez agencję IRCenter na próbie reprezentatywnej Polaków n=1001 w wieku 18 lat i więcej. Termin realizacji: 1–3 kwietnia 2023. Licencjonowany panel badawczy.

Jak Polacy widzą problemy psychiczne – badanie IRCenter

Ams

2 tygodnie temu

Dlaczego jest wspomniana tylko opinia osób o poglądach lewicowych, a nie ma opinii osób o poglądach prawicowych? Zakładam, że w badaniu odpowiadały obie te grupy. Co to za wybiórcze dane?

17 maja 2023

16 maja 2023