W IV kwartale 2017 r. gorsze wskaźniki viewability w polskim Internecie. Badanie firmy Meetrics
  • 0
  • 1
12.02.2018

W IV kwartale 2017 r. gorsze wskaźniki viewability w polskim Internecie. Badanie firmy Meetrics

Po wzrostach ostatnie miesiące 2017 r. przyniosły zauważalne pogorszenie wskaźników widoczności reklam display na polskim rynku. W ostatnim kwartale wskaźnik viewability spadł do poziomu 50 proc. Średni czas kontaktu z reklamą display również zmalał – do 20,7 sekund. Firma Meetrics opublikowała międzynarodowy „Viewability Benchmark Report”.

Najnowsze dane wskazują, że w IV kwartale 2017 r. wskaźniki widoczności reklam display mocno ucierpiały. Powodem jest duży natłok reklam w tej najważniejszej sprzedażowo części roku.

W porównaniu do III kwartału wskaźnik widoczności reklam display stracił w Polsce łącznie 5 punktów procentowych. Za IV kwartał wyniósł 50 proc. (wobec 55 proc. w III kw.). Średni czas kontaktu z reklamą display spadł w IV kwartale do 20,7 sekundy (wobec 27,5 sekundy w III kwartale).

Ten trend nie jest dla nas zaskoczeniem. Ze względu na sezonowość liczba kampanii reklamowych jest najwyższa właśnie w IV kwartale. Spadek współczynników widoczności pokazuje wyraźnie, że w momencie, gdy dynamicznie rośnie zapotrzebowanie, zasoby reklam display okazują się niewystarczające. Tworzenie zasobów reklamowych o większym potencjale viewability pozostaje w tym momencie kluczową kwestią dla rozwoju rynku reklamy digital w Polsce. Co oczywiste, ale warte podkreślenia – viewability na poziomie 50 proc. oznacza, że dokładnie połowa budżetów digital była w Polsce w IV kwartale wydawana nieefektywnie – komentuje Tomasz Piątkowski, country manager Poland w Meetrics.

Najlepsze wskaźniki, jeśli chodzi o średnią widoczność reklam, osiągnęły na polskim rynku formaty halfpage (65 proc. i 27,8 sekundy) i skyscraper (61 proc. i 44,4 sekundy). Znacznie gorzej wypadły billboard (50 proc. i 12,1 sekundy) oraz medium rectangle (40 proc. i 18,8 sekundy).

W IV kwartale Polska z wynikiem 50 proc. znalazła się na końcu europejskiej stawki, jeśli chodzi o wskaźnik viewability dla reklam display. Przykładowo: w Niemczech ten wskaźnik wyniósł 55 proc., we Francji 62 proc., w Wielkiej Brytanii 56 proc., we Włoszech 63 proc. Na pozycję lidera wróciła Austria z wynikiem 67 proc. Gorszy wynik widoczności niż w Polsce reklama display miała tylko w Szwajcarii (48 proc.).

Średnia europejska wyniosła w IV kwartale 62 proc. (viewability) i 20,9 sekundy (czas kontaktu z reklamą).

Lepiej wypadła w IV kwartale na polskim rynku reklama wideo. Tutaj wskaźnik viewability osiągnął 56 proc., a średni czas kontaktu z reklamą wyniósł 17,8 sekundy.

O badaniu
Meetrics w badaniu wykorzystuje definicję viewability rekomendowaną przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną, jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczne na ekranie przez co najmniej sekundę (dla reklam wideo przez co najmniej 2 sekundy).

12 lutego 2018

Reklama
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
12.02.2018

Łączenie e-commerce ze sprzedażą tradycyjną gwarantuje sukces w handlu detalicznym – pokazuje badanie Deloitte

Przychody 250 największych detalistów na świecie wyniosły w ubiegłym roku obrotowym (kończącym się najpóźniej w czerwcu 2017 r.) 4,4 bln dol. Rok do roku był to wzrost o 4,1 proc. Jak wynika z raportu firmy Deloitte, choć nadal 90 proc. sprzedaży globalnej ma miejsce w sklepach tradycyjnych, prawdziwa walka o klienta rozegra się w kanałach cyfrowych. Niezmiennie największym detalistą na świecie pozostaje Wal-Mart.

Reklama