Internetowe reklamy nieruchomości Invest-Net – decyzja UOKiK
  • 0
  • 1
31.01.2017

Internetowe reklamy nieruchomości Invest-Net – decyzja UOKiK

Klienci stron ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, ofertynet.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu i top-gratka.com mogą odzyskać wpłacone pieniądze. Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie właściciela tych serwisów – Tomasza Braniewskiego. Urząd ustalił, że konsumenci nie zostali rzetelnie poinformowani m.in. o cenie usługi. Wszyscy klienci otrzymają e-mail o zasadach zwrotu pieniędzy.

Prezes wydał decyzję, w wyniku której Tomasz Braniewski, właściciel firmy Invest-Net Braniewski Tomasz, odda klientom nienależnie pobrane opłaty. Przedsiębiorca prowadził portale: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, ofertynet.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.com. Na tych portalach przyjmował od konsumentów zlecenia na umieszczanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości.

Urząd wszczął postępowanie na podstawie sygnałów od konsumentów. W jego toku ustalił, że konsumenci nie byli jasno i rzetelnie informowani o cenie usługi. Aby zamówić ogłoszenie, konsument musiał wejść na jedną ze stron przedsiębiorcy, wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin i wybrać przycisk Zgłoś ofertę.

Nie został on jednak oznaczony informacją, że dodanie ogłoszenia wiąże się z jakąkolwiek opłatą. Później miał nastąpić bezpłatny trzymiesięczny okres testowania usługi. Konsumenci nie byli jednak informowani, że po trzech bezpłatnych miesiącach usługa staje się płatna (opłata za każdy kolejny miesiąc wynosiła nawet do około 500 zł).

Klienci dowiadywali się o tym dopiero z otrzymywanych wezwań do zapłaty. Co więcej, nie mieli możliwości natychmiastowej rezygnacji z usług, ponieważ ustalony przez Tomasza Braniewskiego okres wypowiedzenia wynosił od jednego do trzech miesięcy, w zależności od umowy. Oznacza to, że maksymalny koszt usługi mógł wynieść nawet 1500 zł.

Przedsiębiorca nie oznaczył przycisku Zgłoś ofertę informacją o tym, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty, co jest sprzeczne z Ustawą o prawach konsumenta. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że z mocy prawa nie dochodzi do zawarcia umowy.

Ponadto Invest-Net Braniewski Tomasz nie wypełniał obowiązków informacyjnych, m.in. w zakresie informowania o nazwie firmy, cenie usług i czasie trwania umowy. Utrudniało to konsumentom dochodzenie swoich praw.

Prezes UOKiK w sprawie Invest-Net Braniewski Tomasz wydał ostrzeżenie konsumenckie i prowadził postępowanie, które zakończyło się wydaniem decyzji. Jeszcze w trakcie postępowania przedsiębiorca zamknął wszystkie związane z nim strony internetowe i zaniechał stosowania sprzecznych z prawem praktyk.

Przedsiębiorca zobowiązał się do zwrotu konsumentom pieniędzy za opłacone usługi w ciągu czternastu dni od dnia złożenia wniosku o zwrot. Ponadto poinformuje e-mailowo klientów o tym, że:

  • umowy nie zostały skutecznie zawarte,
  • nie mają oni w stosunku do przedsiębiorcy żadnych finansowych zobowiązań,
  • mogą złożyć wniosek o zwrot nienależnie pobranych opłat.

Urząd będzie monitorował wykonanie zobowiązania.

31 stycznia 2017

Reklama
Reklama