Internet niezastępowalnym medium, a w jego ramach YouTube, Facebook i Netflix. Badanie Wavemakera
  • 0
  • 1
24.03.2020

Internet niezastępowalnym medium, a w jego ramach YouTube, Facebook i Netflix. Badanie Wavemakera

Dwie trzecie polskich internautów, gdyby musiało ograniczyć dostęp do mediów i wybrać jedno z nich, wybrałoby Internet. Gdyby zaś w ramach Sieci musieli ograniczyć się do jednego tylko serwisu, wybraliby YouTube lub Facebook – pokazuje badanie Wavemakera.

67 proc. Polaków, gdyby musiało ograniczyć korzystanie z mediów do tylko jednego z nich, wskazuje na Internet. Jego pierwszorzędność jest najwyższa wśród najmłodszych badanych (16–24 lata – blisko 80 proc. wskazań), ale wszystkie grupy wiekowe, łącznie z 50+, typują go na pierwszym miejscu.

A gdybyśmy byli zmuszeni do ograniczenia korzystania z Sieci do tylko jednego serwisu? W takiej sytuacji polscy internauci najczęściej wybraliby strony globalnych gigantów: YouTube (23 proc.), Facebook (22 proc.) oraz Netflix (17 proc.). W rankingu top 5 znalazły się też lokalne grupy – WP i Onet.

Telewizja pozostaje najważniejszym medium dla 12 proc. badanych (w grupie 55+ wskazanie nie jest wiele wyższe – 16 proc.). W ramach telewizji najsilniejszą marką okazał się TVN (30 proc. wskazań). Za nim uplasowały się Polsat i TVP1 z wynikami niższymi o około połowę.

Oczywiście nikt nie spodziewa się, by konsumenci stanęli przed wyborami, które badaliśmy, ale ciekawi byliśmy postrzegania ważności różnych kanałów przez Polaków. Realizacja badania zbiegła się w czasie z początkiem kwarantanny, niewykluczone więc, że to wzmocniło rolę Internetu we wskazaniach respondentów. Interpretując wyniki, należy pamiętać, że digital żyje także siłą innych mediów. Konsumenci wskazują go więc również jako kanał dystrybucji telewizji, radia czy prasy – mówi Paweł Gala, szef Wavemakera.

O badaniu
Badanie realizowane było w trzecim tygodniu marca, a więc już w czasie domowej kwarantanny części Polaków. Objęło 1,5 tys. osób z dostępem do Sieci (metoda CAWI).

  • 1
Internet niezastępowalnym medium

Internet niezastępowalnym medium w opinii Polaków

24 marca 2020

  • 0
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
24.03.2020

Sieci handlowe w Polsce – które sklepy i promocje wybierali Polacy w 2019 r.? Wyniki badania

Rok 2019 upłynął pod znakiem zaostrzenia zakazu handlu w niedziele, chwilowego zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej i dostosowywania oferty do szybko zmieniających się postaw konsumentów. Kto najlepiej poradził sobie z dynamicznym otoczeniem rynkowym? Gdzie Polacy najczęściej planowali zakupy? Jakie promocje cieszyły się największym zainteresowaniem? Odpowiedzi zawiera piąta edycja raportu „Sieci handlowe”, opublikowana przez firmy Listonic i Moja Gazetka,