Internauci nie rozumieją mechanizmów marketingowych online – raport z badania SEOptimize.pl
  • 0
  • 3
21.01.2020

Internauci nie rozumieją mechanizmów marketingowych online – raport z badania SEOptimize.pl

Budowanie marki w Internecie jest dużym wyzwaniem. Działania takie jak pozycjonowanie, reklama czy komunikacja w mediach społecznościowych są skuteczne, a efektem jest zbudowanie trwałego zaufania do marki. Wiedza na temat mechanizmów, które decydują o tym, jakie treści wyświetlane są aktywnym internautom, jest niewielka. Pokazało to badanie przeprowadzone na zlecenie SEOptimize.pl.

Te zależności pomiędzy świadomością internautów o rozwiązaniach stosowanych w e-mail marketingu a budowaniem zaufania do marki stały się przesłankami do przeprowadzenia analizy. Wyniki badania przeprowadzonego przez Agencję Badawczą BioStat wskazują, że stan wiedzy konsumentów o zasadach i rozwiązaniach rządzących wyświetlaniem wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach oraz narzędziach marketing automation jest niewielka.

Świadomość na temat wykorzystywanych w marketingu internetowym rozwiązań może bezpośrednio wpływać na decyzje zakupowe. Dzieje się to przez budowanie lub zachwianie zaufania konsumentów do podmiotów, które oferują produkty i usługi online. Poziom tej świadomości przeanalizowano w ramach badania realizowanego na zlecenie SEOptimize.pl.

Szczegółowe dane z tej sondy dają nadzieję, że wraz z rosnącą świadomością będzie rosło także korzystanie ze źródeł informacji, jakimi są wyszukiwarki. Przełoży się to na budowanie zaufania do marek korzystających tak powszechnie z tego kanału komunikacji.

raport z badania SEOptimize.pl

Korzystanie z Internetu

Dla zrozumienia zachowania internautów ważne było, ile czasu poświęcają na „bycie online”, jakie czynności wykonują i w jakiej lokalizacji. Korzystanie z zasobów Internetu jest obecnie bardzo popularną formą spędzania czasu zawodowego i wolnego oraz formą komunikacji. Potwierdzają to badania SEOptimize i Biostat.

Ponad 98% badanych zadeklarowało, że codziennie korzysta z Internetu. Najczęściej korzystają z Internetu w domu (83% badanych), w pracy zaś korzysta 14% z nich. Ponad 78% badanych deklaruje korzystanie z portali społecznościowych lub komunikatorów. Jednym z ciekawych trendów widocznych w badaniu SEOptimize i Biostat jest popularność korzystania z bankowości internetowej. Zadeklarowało je ponad 68% osób.

raport z badania SEOptimize.pl

Narzędzia i mechanizmy online

Pytanie o to, z jakich wyszukiwarek korzystają respondenci, dało jasną odpowiedź. Najpopularniejsza jest wyszukiwarka Google (98,7%). Pytanie otwarte pokazało jednak, że błędne bywa rozumienie znaczenia słowa „wyszukiwarka”.  Zdarzało się, że badani wskazywali takie nazwy jak Firefox, Chrome czy Opera, które to określają przeglądarki internetowe, spełniające zupełnie inne funkcje niż wyszukiwarki.

Ponad 72% respondentów nie zna znaczenia słowa „SEO”, blisko 68% nie zna słowa „remarketing”, ponad 68% nie wie, czym jest „marketing automation”.

Prawie 88% respondentów przyznaje, że zauważa wyświetlane materiały, jakich wcześniej poszukiwali na innych stronach. Od czego zależy, czy materiały wcześniej wyszukiwane ponownie są wyświetlane? Na to pytanie 69% badanych odpowiedziało poprawnie, wskazując pliki cookies jako biorące udział w procesie. Zwraca uwagę odsetek badanych, którzy jako przyczynę podają proceder wykradania danych (14%).

Co istotne dla tworzenia wizerunku marki i budowania zaufania do niej, blisko 76% badanych zadeklarowało, że szuka wyników wyszukiwania, omijając reklamy. Ponad 84% badanych deklaruje, że otrzymuje newslettery, z czego większość wskazuje na biuletyny sklepów internetowych i informacyjne. Jednocześnie też prawie 68% respondentów otrzymało wiadomość ze sklepu internetowego, w którym oglądało produkt, ale nie dokończyło zakupu. Nadal więc można uznać, że e-mail marketing jest z powodzeniem wykorzystywaną metodą wspierania relacji firmy z konsumentem.

Badanie

Badanie przeprowadzone zostało przez BioStat Centrum Badawczo-Rozwojowe na próbie 1000 respondentów na przełomie listopada i grudnia 2019 r. Pełna treść wyników jest do pobrania na stronie: https://www.seoptimize.pl/badanie/.

raport z badania SEOptimize.pl

21 stycznia 2020

  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 3
21.01.2020

Reputacja stanowi 63% wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Badanie firmy Weber Shandwick

Według badania przeprowadzonego przez Weber Shandwick reputacja ma coraz większe znaczenie. Staje się jednym z najważniejszych czynników wpływających na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zdaniem ankietowanych przedstawicieli wyższych kadr kierowniczych stanowi średnio 63% wartości rynkowej ich przedsiębiorstw. 91% badanych twierdzi, że ma istotne znaczenie dla kierownictwa najwyższego szczebla. Dotyczy to zwłaszcza spółek notowanych na giełdzie oraz firm o międzynarodowym zasięgu.