InPost zamierza kupić 100% udziałów we francuskim Mondial Relay
 • 0
 • 1
15.03.2021

InPost zamierza kupić 100% udziałów we francuskim Mondial Relay

InPost planuje akwizycję Mondial Relay, francuskiej platformy dostaw przesyłek e-commerce, za około 565 mln euro (około 2,6 mld zł). Tym samym polska firma ma znacząco rozszerzyć zakres działalności, przyspieszając rozwój międzynarodowy oraz umocnić pozycję czołowego gracza na europejskim rynku dostaw dla e-commerce.

Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay oraz pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych. Finansowanie pomostowe transakcji w okresie 365 dni zapewni konsorcjum siedmiu banków. Spółka zakłada, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca drugiego kwartału 2021 r. W okresie dwunastu miesięcy 2020 r. Mondial Relay uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 437 mln euro oraz wypracował około 60 mln euro EBITDA.

Wstępne, niezaudytowane wyniki finansowe Integer.pl [1] za 2020 r.:

 • wzrost przychodów o 104% r/r do 2,532 mld zł,
 • wzrost EBITDA o 184% r/r do 994 mln zł – marża EBITDA na poziomie 39,3%,
 • wzrost wolumenu przesyłek w 2021 r. wyższy od oczekiwań.

Planowana akwizycja Mondial Relay we Francji to realizacja strategii zapowiedzianej podczas IPO na Euronext Amsterdam i jedna z największych zagranicznych inwestycji polskiej firmy w historii. Ekspansja międzynarodowa jest kluczowym elementem rozwoju InPost, a Mondial Relay zapewni nam obecność na jednym z największych rynków e-commerce w Europie. To skokowe przyspieszenie naszego wzrostu i zwiększenie wartości spółki.

Zamknęliśmy znakomity dla InPostu rok 2020, w którym dostarczyliśmy 310 mln przesyłek i zwiększyliśmy sieć paczkomatów o prawie 50%. Ten niesamowity wzrost operacyjny przełożył się na bardzo dobre wyniki finansowe. W 2020 r. podwoiliśmy nasze przychody, zwiększyliśmy EBITDA o 184% i poprawiliśmy konwersję przepływów pieniężnych do 38%. Taka dynamika utrzymuje się w 2021 r., a wolumeny paczek w pierwszych dwóch miesiącach roku wzrosły ponaddwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Przed nami perspektywa długoterminowego wzrostu – jesteśmy pionierem rozwiązań ostatniej mili dla e-commerce – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Rozległa sieć Mondial Relay, obejmująca ponad 15 800 punktów odbioru i nadania, doskonale pasuje do naszej innowacyjnej sieci paczkomatów. Widzimy w tym połączeniu okazję do odblokowania niewykorzystanego popytu i przedefiniowania dostaw na ostatniej mili. Dzięki tej transakcji InPost może stać się wiodącym ogólnoeuropejskim operatorem rozwiązań dostaw dla e-commerce, znacznie przyspieszając dostęp do wygody korzystania z paczkomatów dla konsumentów, e-sprzedawców, partnerów biznesowych i środowiska – dodaje Michael Rouse, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za rynki międzynarodowe w firmie InPost.

Firma Mondial Relay została założona w 1997 r. Jest dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Ma około 15,8 tys. punktów odbioru i nadania (PUDO) we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim (stan na luty 2021 r.). We Francji jest drugą co do wielkości siecią, obejmującą 11 tys. punktów oraz 4 centra dystrybucyjne. W 2020 r. obsłużyła 131 mln przesyłek, co czyni ją największym niezależnym graczem we Francji pod względem wolumenu.

Mondial Relay obsługuje wiele największych platform handlu elektronicznego we Francji, a także indywidualnych sprzedawców detalicznych. W 2020 r. osiągnął przychody w wysokości 437 mln euro oraz EBITDA na poziomie 60 mln euro.

Zakładane strategiczne efekty akwizycji:

Znaczące przyspieszenie międzynarodowej ekspansji InPostu

 • Umocnienie pozycji wiodącego dostawcy przesyłek dla e-commerce w Europie.
 • Zwiększenie wolumenów obsługiwanych przesyłek – w 2020 r. łącznie 440 mln sztuk.
 • Zwiększenie zasięgu geograficznego i sieci obsługi do 28 tys. punktów.
 • Wejście na jeden z największych i najbardziej atrakcyjnych rynków e-commerce, trzeci co do wielkości w Europie, wraz z pozyskaniem w pełni zintegrowanej platformy dostaw dla e-commerce.
 • Przy wartości szacowanej na około 56 mld euro francuski rynek e-commerce jest około 5 razy większy niż polski. Osiąga również jeden z najwyższych w Europie wskaźników penetracji usługami doręczeń poza adresem odbiorcy, szacowany na około 40%.

Dostęp do rozbudowanej sieci logistycznej Mondial Relay, ogólnoeuropejskich relacji handlowych i korzyści wynikających z rozpoznawalności wśród klientów

 • Możliwość odblokowania niewykorzystanego popytu i przedefiniowania dostaw detalicznych na ostatniej mili.
 • Wykorzystanie potencjału wzrostu e-commerce w wyniku pandemii Covid-19.
 • Szansa na zwiększenie wydajności, szybkości i wygody dotychczasowych usług firmy Mondial Relay, przede wszystkim dzięki wdrożeniu technologicznie zaawansowanej sieci paczkomatów oraz wykorzystaniu innowacji i doświadczenia InPostu.

Wzmocnienie efektu koła zamachowego i więcej ekologicznych rozwiązań dla dostaw z e-commerce

 • Połączenie pozycji rynkowej Mondial Relay i oferty InPostu z w pełni skalowalną, opartą na technologii i wydajną siecią paczkomatów ma stworzyć atrakcyjną, nową ofertę dla konsumentów, e-sprzedawców, partnerów biznesowych i miast na rynkach docelowych.
 • Dostawy do paczkomatów oznaczają znaczące korzyści dla środowiska, zmniejszając zanieczyszczenie i korki, a także wspierają e-sprzedawców w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju.
 • W porównaniu z tradycyjnymi dostawami pod adres odbiorcy paczkomaty redukują emisję CO2 o około 2/3 na obszarach miejskich i o około 90% na obszarach wiejskich.
 • Uzupełniające się i zróżnicowane portfolio obu firm ma zapewnić ogólnoeuropejskie możliwości sprzedaży krzyżowej.

Zakładane finansowe efekty akwizycji:

Zmiana międzynarodowej skali, oferty i możliwości rynkowych InPost

 • W 2020 r. Mondial Relay osiągnął przychody w wysokości 437 mln euro. Po sfinalizowaniu akwizycji udział międzynarodowych przychodów i EBITDA InPostu wzrósłby do odpowiednio około 44% i 18%.
 • Wzrost EBITDA Mondial Relay o około 100–150 mln euro w perspektywie średniookresowej w stosunku do 2020 r.
 • Przyspieszenie rozwoju Mondial Relay i zwiększenie jego wartości przez:

lepsze wykorzystanie sieci – wprowadzenie paczkomatów w punktach obsługi, które zbliżają się do poziomu nasycenia oraz integracja partnerów handlowych pomiędzy wieloma rynkami w Europie,

poszerzenie sieci – wykorzystanie big data do wdrażania paczkomatów w nowych lokalizacjach, zwiększenie wygody konsumentów,

usprawnienia operacyjne – wzrost utylizacji i automatyzacji centrów logistycznych oraz wdrożenie rozwiązań sprawdzonych przez InPost w Polsce.

 • Skokowy wzrost wyników finansowych InPostu, zwiększenie przepływów pieniężnych i szybkie zmniejszanie poziomu zadłużenia. Na bazie pro-forma współczynnik zadłużenia netto do EBITDA osiągnie około 3,5x bezpośrednio po transakcji.
 • Priorytetem będzie zmniejszenie zadłużenia do poziomu dźwigni netto wynoszącej około 2,0–2,5x EBITDA w ciągu 24 miesięcy po transakcji w efekcie zwiększenia poziomu EBITDA oraz wypracowywania dodatnich przepływów pieniężnych, przy jednoczesnym dalszym inwestowaniu w celu wspierania rozwoju na obecnych i nowych kluczowych rynkach – przede wszystkim w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji.

Perspektywy rozwoju w segmencie międzynarodowym InPost

 • Wzrost liczby paczkomatów do 2–3 tys. w krótkim okresie i do 18–21 tys. w perspektywie średnioterminowej, podczas gdy liczba punktów obsługi pozostanie stabilna.
 • Wolumen przesyłek na rynku międzynarodowym wzrośnie do 455–555 mln w perspektywie średnioterminowej dzięki wdrożeniu paczkomatów w Wielkiej Brytanii, Francji i innych regionach.
 • Przychody międzynarodowe osiągną w perspektywie średnioterminowej 4,8–5,9 mld zł, podczas gdy marża EBITDA wzrośnie z kilkunastu do ponad 20% dzięki usprawnieniom operacyjnym i zwiększonej dźwigni operacyjnej.
 • Przyspieszenie wzrostu w segmencie międzynarodowym będzie generowane dzięki nakładom inwestycyjnym (CAPEX) w wysokości 10–15% przychodów międzynarodowych w perspektywie średniookresowej.

Perspektywy spółki dotyczące segmentu krajowego pozostają niezmienione, zgodnie z prospektem emisyjnym z 20 stycznia 2021 r.:

Podsumowanie perspektyw
pro forma dla segmentu

międzynarodowego

w perspektywie krótkookresowej

w perspektywie średniookresowej

Liczba paczkomatów #)

2000–3000

18000–21000

Liczba punktów obsługi (#)

Utrzymanie stabilnej sieci punktów obsługi

Wolumen paczek (mln)

180–195

455–555

Przychody (mld zł)

2,26–2,38

4,80–5,90

Marża EBITDA (%)

Kilkanaście

Dwadzieścia kilka

CAPEX (mln zł)

250–320

10–15% przychodów

Wstępne nieaudytowane dane finansowe za 2020 r.:

 • Przychody ogółem i EBITDA wzrosły o 104% i 184% r/r do odpowiednio 2,532 mld zł i 994 mln zł (marża EBITDA 39,3%). Marża EBITDA wzrosła o 11 p.p. głównie dzięki dźwigni operacyjnej zwiększenia efektywności.
 • W Polsce wolumen przesyłek wzrósł o 114% r/r do 308 mln paczek, czemu sprzyjał wzrost liczby wdrożonych Paczkomatów o 50% r/r – do 10 776.
 • Wolumeny przesyłek na rynku międzynarodowym wzrosły o 340% r/r – do 2,2 mln paczek, przy 27% wzrostu liczby wdrożonych paczkomatów – do 1478.
 • Nakłady inwestycyjne za 2020 r. wyniosły 537 mln zł, czyli 21% przychodów, co stanowi wzrost o 68% r/r.
 • Przepływy pieniężne w wysokości 380 mln zł, konwersja gotówkowa EBITDA (przed opodatkowaniem i bez rat leasingowych): 38%.

1 Przedstawione wyniki dotyczą Integer.pl, spółki w 100% zależnej od InPostu, która obejmuje wszystkie podmioty operacyjne grupy InPost w Polsce i na innych obszarach geograficznych

 • 1
InPost

Rafał Brzoska, prezes InPostu

15 marca 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
15.03.2021

Homo quaranticus chodzi w dresie, szuka maseczki dla psa i hoduje truskawki, czyli czym żyli polscy internauci w 2020 r. Analiza SentiOne

W minionym roku głównymi tematami rozmów w Internecie były zakupy online, Netflix, dres i praca z domu – wynika z raportu SentiOne. Co ciekawe, o tej ostatniej znacznie częściej rozmawiano, niż faktycznie ją wykonywano. Zaskoczeniem może być również ogromny wzrost zainteresowania siecią klubów fitness Zdrofit w okresie zamknięcia siłowni – rozmawiano o niej pięć razy częściej niż przed pandemią.

 • 1
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
15.03.2021

Borys Szyc przechodzi na roślinne w kampanii Alpro

Marka Alpro rozpoczęła kampanię, w której kieruje przekaz do stawiających pierwsze kroki w przejściu na roślinną dietę. W tej roli na ekranie pojawia się Borys Szyc, który dość nieporadnie próbuje zrobić roślinne smoothie czy dolać napój owsiany do kawy. Wszystko to dzieje się pod czujnym okiem ambasadorki marki, Darii Ładochy, która jako specjalistka od roślinnej diety pomaga aktorowi w urozmaicaniu menu.

12 marca 2021