Innogy zmienia się w E.On
  • 0
  • 3
16.09.2021

Innogy zmienia się w E.On

Innogy Polska od połowy grudnia 2021 r. będzie funkcjonować pod nową nazwą: E.On Polska. Zmienią się logotypy i nazwy poszczególnych spółek należących do grupy. Wszyscy klienci zostaną indywidualnie poinformowani o nadchodzących zmianach.

Zmiana marki jest ostatnim etapem dwuletniego procesu integracji, który rozpoczął się w 2019 r., gdy E.ON przejął aktywa Innogy od RWE. W grudniu firma oficjalnie zmieni nazwę na E.On Polska. Spółki zależne również zmienią markę.

Grupa E.On to europejski koncern energetyczny obsługujący około 53 mln klientów na piętnastu rynkach w Europie. Zatrudnia łącznie ponad 78 tys. osób, w tym 3,5 tys. w spółkach należących do grupy w Polsce. Skupia największych operatorów dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego w Europie. Wartość regulacyjna aktywów sieciowych wynosi około 35 mld euro, co czyni E.On jedną z największych europejskich i światowych grup energetycznych.

E.On Polska sprzedaje energię elektryczną ponad milionowi klientów indywidualnych, głównie ze stolicy. Grupa jest właścicielem ponad 1,3 mln km sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu i ciepła w całej Europie. W Warszawie ma ponad 16,5 tys. km sieci elektroenergetycznej.

Głównym rynkiem w obszarze sprzedaży energii elektrycznej w Polsce jest Warszawa. W zakresie produkcji i dostaw ciepła głównymi rynkami działania są Szczecin i Opole. Firma zapowiada dalszy rozwój wzajemnie uzupełniających się produktów i usług dla klientów. Planuje także dalsze inwestycje w infrastrukturę energetyczną w Polsce, mając jednocześnie na uwadze uwarunkowania gospodarcze, jak i potrzeby społeczności lokalnych.

Pełna integracja z E.On to naturalny krok w rozwoju naszej firmy. Grupa E.On oferuje rozwiązania dla klientów i jako jeden z czołowych operatorów sieci w Europie odegra istotną rolę w tak ważnej dla wszystkich transformacji energetyki. Europa stoi przed historycznym wyzwaniem. Do 2050 r. ma się stać neutralna klimatycznie, dlatego nasze motto to: „MY może więcej”. Chcemy działać na rzecz neutralności klimatycznej razem z naszymi klientami, ze społecznością lokalną. Będziemy w Polsce inwestować w rozproszone źródła produkcji energii, ciepła i chłodu oraz digitalizować procesy – komentuje Andrzej Modzelewski, prezes Innogy Polska.

Przedstawiciele spółki zapowiadają, że w działalności biznesowej będą opierać się na idei świadomego ekologicznie społeczeństwa, które ma dostęp do zielonych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Deklarują kontynuację wspierania wytwórców energii ze źródeł odnawialnych w nowych przedsięwzięciach, a także realizowanie inicjatyw proekologicznych. W przypadku operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i cieplnej w planach jest udostępnianie infrastruktury, która wesprze transformację energetyczną.

W grudniu 2021 r. spółki Innogy w Polsce zmienią nazwę na E.On. Na materiałach oraz dokumentach firmowych, budynkach i w salonach obsługi pojawi się nowe logo, a portal „Moje Innogy” zostanie zastąpiony przez „Mój E.On”. Jeszcze we wrześniu ruszy strona WWW dotycząca rebrandingu.

Każdy korzystający z usług Grupy Innogy w Polsce będzie indywidualnie informowany o najważniejszych kwestiach związanych ze zmianą. Informacje zostaną wysłane wraz z fakturami pocztą tradycyjną lub e-mailowo, jeżeli klient wybrał tę formę kontaktu jako preferowaną. Pierwsze listy wysyłane były na początku września. Wszystkie obowiązujące umowy i ich warunki pozostają bez zmian, a klienci nie muszą podejmować żadnych działań ze swojej strony.

Nowe logotypy i nazwy zyskają również wszystkie spółki należące do Grupy E.On w Polsce. Stołeczny dystrybutor energii elektrycznej zmieni nazwę na Stoen Operator. W nazwie operatora nie pojawi się człon E.On, co ma pozwolić klientom w łatwy sposób odróżnić dystrybutora od sprzedawcy. Foton Technik zmieni nazwę na E.On Foton, a Innogy Polska Solutions działająca w obszarze Energy Infrastructure Solutions przemianuje się na E.On Polska Solutions. Nazwa spółki E.On Edis oraz jej podległych spółek córek, jak np. Szczecińska Energetyka Cieplna, pozostają bez zmian.

W E.On istotne są: współpraca z lokalnymi społecznościami i działania na rzecz zielonych inicjatyw. Spółka stawia na projekty realizowane z zaangażowaniem klientów i partnerów, które przynoszą wymierne rezultaty. Stąd przesłanie: „Gdy łączymy nasze siły i działamy razem, każda, nawet najmniejsza inicjatywa ma znaczenie i przybliża nas do wielkich zmian”. Przekonanie to przekute zostało w hasło przewodnie: „MY może więcej”.

Do hasła nawiązuje również kampania informacyjna „Poznajmy się”, która ma na celu przedstawienie dotychczasowym klientom firmy marki E.On. W kampanii zaprezentowane zostaną historie trojga bohaterów, którzy podejmują inicjatywy proekologiczne w swoich społecznościach, korzystając jednocześnie z rozwiązań dostępnych w E.On.

  • 3
Innogy Polska z Grupy E.On

Innogy Polska z Grupy E.On wybrała Spark Foundry

 

16 września 2021

  • 0
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
16.09.2021

Największe sieci handlowe łagodzą skutki inflacji dla klientów – pokazuje badanie „Koszyk zakupowy” ASM Sales Force Agency

Inflacja w sierpniu osiągnęła w Polsce poziom najwyższy od dwudziestu lat. Sieci handlowe najwyraźniej postanowiły złagodzić nieco wzrost cen zauważany przez klientów, wprowadzając szereg akcji promocyjnych, w tym pod hasłem „Back to school”. Jak wynika z najnowszego raportu „Koszyk zakupowy” ASM Sales Force Agency, średnie ceny analizowanych produktów spadły w sierpniu o 2,4% wobec lipca. Zakupy spożywcze przez Internet są wciąż najdroższe. Auchan znalazł się ponownie na pozycji lidera w rankingu najtańszych sieci handlowych.