IMM: wydatki reklamowe branży handlowej. Lidl inwestuje w reklamę sklepu online
  • 0
  • 4
10.06.2019

IMM: wydatki reklamowe branży handlowej. Lidl inwestuje w reklamę sklepu online

Branża handlowa w maju 2019 r. ogółem przeznaczyła ponad 467,5 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych. W raporcie Instytutu Monitorowania Mediów uwzględniono marki o największych wydatkach reklamowych oraz typy najczęściej reklamowanych produktów.

Najwyższe budżety reklamowe pozyskała telewizja
Branża handlowa największe budżety przeznaczyła na reklamę w telewizji. Wydała na nią 223,7 mln zł. W reklamę radiową zainwestowano niewiele mniej – 223 mln zł. Najmniejsze kwoty przeznaczono na reklamę w prasie –20,6 mln zł.

Piątek najpopularniejszym dniem na reklamę
W maju największe budżety reklamowe branży handlowej lokowane były w piątki i wyniosły w sumie 98,3 mln zł. Najniższe wydatki reklamowe zostały zanotowane w niedziele – około 34,5 mln zł.

Marki o największych wydatkach reklamowych
W maju marka Lidl zainwestowała największe kwoty w reklamy – ponad 70 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się: Media Expert (45,9 mln zł), Biedronka (31,9 mln zł), RTV Euro AGD (31,3 mln zł) oraz Media Markt (26,7 mln zł).

Typy reklamowanych produktów
W maju 2019 r. najwyższe budżety w branży handlowej zostały przeznaczone na reklamy dyskontów (27 proc.) oraz sklepów z elektroniką (26 proc.). Inwestowano również w promocję m.in. sklepów meblowych, sklepów budowlanych, drogerii, hipermarketów, a także sklepów internetowych.

O badaniu
Raport został opracowany na podstawie danych z monitoringu reklam Admonit IMM. Obejmuje okres od 1 do 31 maja 2019 r. Badanie dotyczy reklam opublikowanych w prasie oraz wyemitowanych w radiu i telewizji. Wydatki prezentowane w raporcie podawane są według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów.

10 czerwca 2019