II faza postępowania Agora – Eurozet
  • 0
  • 1
28.11.2019

II faza postępowania Agora – Eurozet

UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia spółki Eurozet przez Agorę. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku.

Wniosek o zgodę na transakcję wpłynął do UOKiK 28 października. Agora stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się głównie działalnością prasową, wydawniczą i radiową, a także sprzedażą reklam. Eurozet m.in. produkuje i nadaje programy radiowe (np. Radio Zet), sprzedaje czas reklamowy oraz zarządza serwisami internetowymi.

Działalność uczestników koncentracji pokrywa się na kilku rynkach, m.in. rozpowszechniania programów radiowych i reklamy internetowej. Dlatego konieczna jest ich analiza.

Musimy m.in. ustalić udziały Agory i Eurozetu na poszczególnych rynkach, porównać je z siłą ich konkurentów i sprawdzić, czy rywalizacja przedsiębiorców ma charakter lokalny, czy ogólnopolski – mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia.

Na tym etapie spółka może również wycofać wniosek. Zgodnie z prawem antymonopolowym UOKiK w takiej sytuacji obligatoryjnie umorzy prowadzone postępowanie, a zgłoszona koncentracja nie dojdzie do skutku.

  • 1
Agora Eurozet

UOKiK sprawdza, czy Agora może przejąć Eurozet

28 listopada 2019

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
28.11.2019

Nagrody IAB Mixx Awards 2019 rozdane

Już po raz trzynasty zostały wręczone nagrody w konkursie IAB Mixx Awards na najlepsze digitalowe kampanie reklamowe. Najlepszą kampanią okazał się projekt „Jak TO robić”, przygotowany przez Abstra dla firmy Durex. Zdobył nagrodę Best in Show. Przyznano także 3 złote statuetki dla kampanii: „Ekstraklasa Games” w kategorii Games & e-Sport, „Jak TO robić?” w kategorii Content Marketing oraz „Nie jem” w kategorii Public Service, Non-profit Campaign & CSR.

27 listopada 2019