IAB Polska wprowadza Kodeks dobrych praktyk reklamy programmatic
 • 0
 • 1
5.06.2019

IAB Polska wprowadza Kodeks dobrych praktyk reklamy programmatic

IAB Polska z inicjatywy grupy roboczej programmatic wprowadza Kodeks dobrych praktyk reklamy programmatic. Celem jest zapewnienie jakości, bezpieczeństwa oraz przejrzystości w wykorzystaniu programatyczego modelu zakupu reklam na polskim rynku. Dokument określa przepisy dla wszystkich uczestników łańcucha programmatic.

Programatyczny model zakupu reklam bardzo dynamicznie zwiększa swój udział w wydatkach na reklamę w Polsce i na świecie. Z jednej strony świadczy to o szybkim rozwoju technologicznym branży. Z drugiej natomiast niesie z sobą ryzyko nieuczciwych praktyk i niejednolitych standardów w tym obszarze. Kluczowe stało się więc wypracowanie norm i reguł, dzięki którym model ten będzie stanowił zaufane źródło efektywnej promocji. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Kodeks dobrych praktyk reklamy programmatic – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Wydatki na reklamę programmatic w Polsce w 2018 r. stanowiły prawie 35% ogólnych wydatków na display, włączając w to również wydatki na wideo sprzedawane w tym modelu. Takie wyniki przyniósł „Raport strategiczny Internet 2018–2019” IAB Polska/PwC AdEx. Według danych IHS oraz IAB Europe z raportu „European Programmatic Market Sizing Report 2017” w Europie było to ponad 62% wydatków na display i wideo ogółem.

Kodeks ma zapewnić jakość, bezpieczeństwo oraz przejrzystość w wykorzystaniu programmatic w kampaniach wszystkim zaangażowanym w proces podmiotom na polskim rynku. Dokument określa przepisy osobno dla wszystkich uczestników łańcucha programmatic:

 • reklamodawców,
 • agencji,
 • platform DSP oraz SSP,
 • sieci reklamowych,
 • wydawców,
 • platform DMP,
 • dostawców danych,
 • dostawców narzędzi do weryfikacji.

Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania określonych kryteriów i zasad obowiązujących w obszarze, za który odpowiadają. Naruszenia kodeksu podlegają weryfikacji i ocenie według ściśle określonych reguł opisanych w warunkach przystąpienia, które są częścią dokumentu.

Polska wersja kodeksu powstała na licencji niemieckiej organizacji branżowej BVDW, stanowiącej część globalnej sieci IAB. Code of Conduct Programmatic Advertising od 2016 r. funkcjonuje w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Lokalna wersja dokumentu, opracowana przez przedstawicieli grupy roboczej programmatic IAB Polska, w pełni pokrywa się ze swoim pierwowzorem.

Na rynkach niemieckojęzycznych kodeks zyskał jednogłośne poparcie największych i najbardziej znaczących firm, zarówno graczy lokalnych, jak i globalnych gigantów, którzy dołączyli do inicjatywy. Słuszność wprowadzenia kodeksu na polskim rynku potwierdza fakt, że jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem chęć przystąpienia zadeklarowało już ponad 30 firm: wydawców, dostawców technologii oraz agencji – komentuje Elżbieta Kondzioła, szefowa grupy roboczej programmatic IAB Polska.

Sygnatariuszami kodeksu mogą zostać wszyscy uczestnicy łańcucha programmatic, którzy chcą brać udział w podnoszeniu jakości i standardów modelu programatycznego. Wszyscy, którym zależy na współtworzeniu bezpiecznego, przejrzystego ekosystemu programmatic w Polsce. Członkostwo w IAB Polska nie jest wymagane przy podpisywaniu deklaracji. Firmy zainteresowane przystąpieniem proszone są o kontakt pod adresem: kdprp@iab.org.pl.

 • 1

5 czerwca 2019

4 czerwca 2019